ARTYKUŁ ORYGINALNY
ICT i ryzyko cyfrowe w transakcjach zakupowych
 
Więcej
Ukryj
1
Military University of Technology, Faculty of Security, Logistics and Management
 
2
National University of Political Studies and Public Administration in Bucharest, Faculty of Management
 
 
Data publikacji online: 18-12-2020
 
 
Data publikacji: 18-12-2020
 
 
NSZ 2020;15(4):39-49
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zjawisko ryzyka cyfrowego towarzyszy dzisiejszym konsumentom każdego dnia, przy realizacji każdej transakcji zakupowej. Współcześni klienci (tak zwani Klienci 4.0), którzy korzystają z ICT na dużą skalę i są bardzo skłonni do wykorzystywania potencjału ICT w procesach zakupowych, są zwykle świadomi ryzyka cyfrowego, ale nie nadają mu wystarczająco wysokiego priorytetu. W celu zbadania specyfiki ryzyka cyfrowego i wykorzystania ICT przez klientów przeprowadzono badanie CATI – na próbie 320 konsumentów (z Polski). Celem badań była ocena poziomu złożoności i znaczenia ryzyka cyfrowego w opinii klientów oraz poziomu złożoności stosowania ICT w procesach zakupowych. Proces badawczy obejmował metody: analizę czynnikową (tj. metodę analizy głównych składowych – PCA), a także analizę skupień (metoda k-średnich). W badaniu zbudowano trzy indeksy kompozytowe: Digital Risk Complexity Index – DRCI, Digital Risk Importance Index – DRII, jak również Consumers' Use of ICTs Complexity Index – CUICI. Badanie wykazało przede wszystkim, że złożoność ryzyka cyfrowego jest na umiarkowanym poziomie, znaczenie ryzyka cyfrowego również na umiarkowanym poziomie, a złożoność zastosowania ICT przez konsumentów jest na stosunkowo wysokim poziomie w całej próbie badawczej.
 
REFERENCJE (30)
1.
BAMBERGER, K.A., 2010. Technologies of Compliance: Risk and Regulation in a Digital Age, Texas Law Review, No. 88(4):669–739.
 
2.
BANYT, J., VITKAUSKAIT, E., MILAŠIUS, L., 2008. Impact of ICT on the Buying Behaviour of Lithuanian Construction Companies, Economics & Management, No. 3:239–46.
 
3.
BIRCH-JENSEN, A., GREMYR, I., HALLDÓRSSON, Á., 2020. Digitally connected services: Improvements through customer-initiated feedback, European Management Journal, No. 38(5):814-825.
 
4.
BORNSCHEIN, R., SCHMIDT, L., MAIER, E., 2020. The Effect of Consumers’ Perceived Power and Risk in Digital Information Privacy: The Example of Cookie Notices, Journal of Public Policy & Marketing, No. 39(2):135–54.
 
5.
BUCKNER, B., 2016. Physical Security Risk in a Digital Age, RMA Journal, No. 98(10):40–3.
 
6.
CLARK, C.Y., 2019. Focusing on Risk Oversight in the Digital Age, NACD Directorship, No. 2.
 
7.
CURRAN, D., 2018. Risk, innovation, and democracy in the digital economy, European Journal of Social Theory, No. 21(2):207–26.
 
8.
CURRAN, D., 2020. Connecting risk: Systemic risk from finance to the digital, Economy & Society, No. 49(2):239–64.
 
9.
DONNING, H., ERIKSSON, M., MARTIKAINEN, M., LEHNER, O.M., 2019. Prevention and Detection for Risk and Fraud in the Digital Age – the Current Situation, ACRN Oxford Journal of Finance & Risk Perspectives, No. 8:86–97.
 
10.
DRENTEN, J., ZAYER, L.T., 2018. The Role of Digital Virtual Consumption in Navigating Risk-Laden Life Events, Journal of the Association for Consumer Research, No. 3(1):46–62.
 
11.
E-COMMERCE INDUSTRY, 2020. https://www.reportlinker.com/m... (15.08.2020).
 
12.
FERNÁNDEZ-ROVIRA, C., VALDÉS, J.A., MOLLEVÍ, G., NICOLAS-SANS, R., 2021. The digital transformation of business. Towards the datafication of the relationship with customers, Technological Forecasting and Social Change, No. 162:120339.
 
13.
IDZIKOWSKI, W., CIEŚLIŃSKI, W.B., 2014. The Designing of Customer Management Strategies Using ICT Tools in Pure Jatomi, Business Informatics, No. 4(34):85–93.
 
14.
LEE, S.-G., TRIMI, S., YANG, C.-G., 2014. ICT service providers strategies and customer migration, Industrial Management & Data Systems, No.114(7):1036–49.
 
15.
MARRIOTT, H.R., WILLIAMS, M.D., DWIVEDI, Y.K., 2017. Risk, privacy and security concerns in digital retail, Marketing Review, No. 17(3):337–65.
 
16.
MATARAZZO, M., PENCO, L., PROFUMO, G., QUAGLIA, R., 2021. Digital transformation and customer value creation in Made in Italy SMEs: A dynamic capabilities perspective, Journal of Business Research, No. 123:642-656.
 
17.
MCLEAN, G., WILSON, A., 2019. Shopping in the digital world: Examining customer engagement through augmented reality mobile applications, Computers in Human Behavior, No. 101:210-224.
 
18.
NARDO, M., SAISANA, M., SALTELLI, A., TARANTOLA, S., 2005. Tools for Composite Indicators, Brussels: European Commission.
 
19.
OECD, 2008. Handbook on Constructing Composite Indicators. Methodology and User Guide, Brussels.
 
20.
OLSEN, T., 2013. Insurance Cyber Risk, Willis.
 
21.
POLO PEÑA, A.I., FRÍAS JAMILENA, D.M., RODRÍGUEZ MOLINA, M.Á., 2013. Impact of Customer Orientation and ICT Use on the Perceived Performance of Rural Tourism Enterprises, Journal of Travel & Tourism Marketing, No. 30(3):272–89.
 
22.
RASOOL, A., SHAH, F.A., ISLAM, J.U., 2020. Customer engagement in the digital age: a review and research agenda, Current Opinion in Psychology, No. 36:96-100.
 
23.
RESEARCH AND MARKETS, 2020. European Digital Risk Protection (DRP) Market Report 2020 – ResearchAndMarkets.com, Business Wire (English).
 
24.
RUDNICKI, M., 2017. Importance of Group Buying Websites Like Groupon Among Other Information and Communication Technology (ICT) in The Making-Decision Process of A Tourist, Research Papers of the Wroclaw University of Economics, No. 473:476–88.
 
25.
SAMSON, R., MEHTA, M., CHANDANI, A., 2014. Impact of Online Digital Communication on Customer Buying Decision, Procedia Economics and Finance, No. 11:872-880.
 
26.
STATISTA, 2020. eCommerce report 2020, https://www.statista.com/study... (20.09.2020).
 
27.
ŚLIWIŃSKI, A., 2018. Digital Risk as an Insurance Sector Challenge, Research Papers of the Wroclaw University of Economics, No. 541:268–82.
 
28.
VON LEIPZIG, T., GAMP, M., MANZ, D., SCHÖTTLE, K., OHLHAUSEN, P., OOSTHUIZEN, G., PALM, D., VON LEIPZIG, K., 2017. Initialising Customer-orientated Digital Transformation in Enterprises, Procedia Manufacturing, No. 8:517-524.
 
29.
ZAKI, A., 2020. Emerging risks from the digital realm, Asia Insurance Review, 60–1.
 
30.
ZASKÓRSKI, P., 2012. Informational asymmetry in process management, Warsaw: Military University of Technology.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top