REVIEW PAPER
Motywowanie w zarządzaniu współczesną organizacją
 
More details
Hide details
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Online publication date: 2017-03-31
 
 
Publication date: 2017-03-31
 
 
NSZ 2017;12(1):129-142
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Explaining the mechanism to effective motivation which is treated as the driving force in our limes was included in the article acting and developing organization. The author of the publication assumes that the process of motivation is being begun with the unmet need triggering the tension and inducing for seeking solutions which they will satisfy and dissatisfactions will cut down on the class. Such including the subject lets the contemporary organization, in which one should update previous motivation tools reveal the being and conditions for the functioning in order to meet requirements imposed by the changing dynamically external environment and domestic companies, development of the technique, of electronic communication and the like. In the study they referred to Maslow's hierarchy of needs and Herzberg's theory. The description was broadened for new takes of motivating employees associated with the theory of set objectiving and the Japanese approach.
 
REFERENCES (13)
1.
CIEKANOWSKI Z., 2012, Narzędzia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, wyd. DANMAR, Warszawa.
 
2.
CIEKANOWSKI Z., 2014, Determinanty bezpieczeństwa personalnego w zarządzaniu zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji, wyd. PWST-E, Jarosław.
 
3.
CIEKANOWSKI Z., NOWICKA J., WYRĘBEK H., 2017, Zarządzanie zasobami ludzkimi w sytuacjach kryzysowych, wyd. CeDeWu, Warszawa.
 
4.
GRIFFIN R.W., 2002, Podstawy zarządzania organizacjami, wyd. PWN, Warszawa.
 
5.
JASIŃSKI Z., 2002, Motywowanie w przedsiębiorstwie, wyd. Placet, Warszawa.
 
6.
KIEŻUN W., 2004, Sprawne zarządzanie organizacją, wyd. SGH, Warszawa.
 
7.
MUSIAŁKIEWICZ J., 2007, Marketing, wyd. Ekonomik, Warszawa.
 
8.
NOWICKA J., 2016, Nowoczesne narzędzia w pozyskiwaniu zasobów ludzkich do organizacji, „Nowoczesne Systemy Zarządzania, Zeszyty Naukowe” 11/2016, Warszawa.
 
9.
OLEKSYN T., 2004, Płaca i praca w zarządzaniu, wyd. Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa.
 
10.
PENC J., 2000, Motywowanie w zarządzaniu, wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków.
 
11.
ROBBINS S.P., DECENZO D. A., 2002, Podstawy zarządzania, wyd. PWE, Warszawa.
 
12.
SEKUŁA Z., 1997, Motywacyjne kształtowanie płac, Oficyna wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 
13.
TERELAK J.F., 2004, Psychologia menedżera, wyd. Difin, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top