ARTYKUŁ ORYGINALNY
Metoda SWOT Plus jako rozwinięcie metody SWOT
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji, Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych
 
 
Data publikacji online: 30-12-2019
 
 
Data publikacji: 30-12-2019
 
 
NSZ 2019;14(4):111-124
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest zaprezentowanie metody SWOT Plus, stanowiącej rozwinięcie metody SWOT. Metoda SWOT Plus polega na zidentyfikowaniu kluczowych mocnych i słabych stron wynikających z organizacji, a następnie na skonfrontowaniu tych czynników z szansami i zagrożeniami, wynikającymi z otoczenia zarówno bliższego, jak i dalszego, rozpatrywanych niezależnie. Metoda umożliwia syntetyczne określenie uwarunkowań rozwoju organizacji.
 
REFERENCJE (5)
1.
Bielski M., Podstawy teorii organizacji i zarządzania, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2004.
 
2.
Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.
 
3.
Obłój K., Strategia organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2014.
 
4.
Stabryła A., Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.
 
5.
Thompson A.A., Strickland A.J., Strategic Management Concepts and Cases, R.D. Irwin, Homewood, III., wyd. IV, Boston 1987.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top