ARTYKUŁ ORYGINALNY
PERSPEKTYWY ROZWOJU, ZAGROŻENIA I OGRANICZENIA WDRAŻANIA KONCEPCJI PRZEMYSŁU 4.0
 
Więcej
Ukryj
1
Military University of Technology, Faculty of Security, Logistics and Management
 
2
DBSchenker – Technology Solution Center (TSC Warsaw), Release Manager, Global Automation Competence Center
 
 
Data publikacji online: 29-06-2020
 
 
Data publikacji: 29-06-2020
 
 
NSZ 2020;15(2):13-30
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł przedstawia systemowe podejście do wdrażania określonych technologii determinowanych specyfiką koncepcji Przemysłu 4.0, poprzez wskazywanie możliwości wykorzystania wybranych rozwiązań w kontekście identyfikacji ich zalet, ale także zagrożeń i ograniczeń. Na podstawie tego typu analizy zaproponowano wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych, w tym integrację baz danych. Ponadto, odkreślono rolę wieloaspektowej eksploracji danych. Dotyczy to w szczególności wspierania procesów decyzyjnych poprzez bieżące monitorowanie wdrażania procesów produkcyjnych i usługowych w odniesieniu do potrzeb klienta. Wszystkie zagrożenia i zakłócenia w systemach informacyjnych mogą powodować ryzyko zakłóceń w łańcuchu wartości spowodowanych wdrożeniem koncepcji Przemysłu 4.0.
 
REFERENCJE (22)
1.
BASOLE R.C., PARK H., 2019, Interfirm Collaboration and Firm Value in Software Ecosystems: Evidence From Cloud Computing, “IEEE Transactions on Engineering Management”, No. 66(3).
 
2.
CHOWDHURY N., 2018, Factors Influencing the Adoption of Cloud Computing Driven by Big Data Technology: A Quantitative Study, ProQuest LLC, Ph.D. Dissertation, Capella University.
 
3.
DA VEIGA A., ASTAKHOVA L.V., BOTHA A., HERSELMAN M., 2020, Defining organisational information security culture – Perspectives from academia and industry, “Computers & Security”, No. 92.
 
4.
DENNING S., 2020, Era Agile. O tym jak sprytne firmy kształtują swoją efektywność, Helion, Gliwice.
 
5.
DESIGN PRINCIPLES, 2020, Design principles for industrie 4.0 scenarios (07.09.2020).
 
6.
DUGAN R.E., GABRIEL K.J. , 2013, «Special Forces» Innovation: How DARPA attacks problems, “Harvard Business Review”, Vol.91, Issue 10.
 
7.
ERP24, 2019, https://www.erp24.pl/rynek-it-... ; 5 kluczowych systemów Big Data na świecie (12.10.2019).
 
8.
GAJDA J.B., 2017, Prognozowanie i symulacje w ekonomii i zarządzaniu, C.H. Beck, Warsaw.
 
9.
GILCHRIST A., 2016, Industry 4.0. The Industrial Internet of Thing, Apress, New York.
 
10.
KARKULA M., 2012, Weryfikacja i walidacja dynamicznych modeli symulacyjnych procesów logistycznych, „Logistyka”, Vol. 2.
 
11.
MATEOS A., ROSENBERG J., 2010, The Cloud at Your Service. The when, how, and why of enterprise cloud computing, Manning Publications, Greenwich.
 
12.
MAYER-SCHONENBERGER V., CUKIER K., 2014, Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, Eamon Dolan/Mariner Books.
 
13.
MILLER M., 2016, Internet Rzeczy. Jak inteligentne telewizory, samochody, domy i miasta zmieniają świat, PWN, Warsaw.
 
14.
MIN XU, DAVID J.M., SUK HI K., 2018, The Fouth Industrial Revolution: Opportunities and Chalenges, “International of Financial Resaearch”, Vol. 9, No. 2.
 
15.
OGÓREK, M., ZASKÓRSKI, P., 2018, Implementation of the Internet of Things (LoT) in the Integration of Crisis Management Processes, “Scientific Journals of Poznan University of Technology. Organization and Management”, No. 67.
 
16.
SENHAR A.J., DVIR D., 2007, Reinventing project management: the diamond approach to successful growth and innovation, Harvard Business School Press.
 
17.
VIJAYAKUMAR, K., ARUN, C., 2017, Analysis and selection of risk assessment frameworks for cloud based enterprise applications, “Biomedical Research”, No. 28.
 
18.
ZACHARIAS G.L., MACMILLAN J., VAN HEMEL S.B. (Eds.), 2008, Behavioral modeling and simulation: From individuals to societies, Committee on Organizational Modeling from Individuals to Societies, The National Academy Press, Washington.
 
19.
ZASKÓRSKI P. (Ed.), 2011, Managing an organization under the risk of loss of information continuity, Military University of Technology, Warsaw.
 
20.
ZASKÓRSKI P., 2012, Asymetria informacyjna w zarządzaniu procesami, Military University of Technology, Warsaw.
 
21.
ZASKÓRSKI P., WOŹNIAK J., ZASKÓRSKI W., 2020, Informational Continuity of Operations in the Context of Safety and Security Research in Contemporary Organizations, 35th IBIMA Conference, Seville.
 
22.
ZASKÓRSKI P., ZASKÓRSKI W., 2017, Big-Data systems in improving modern organizations, „Modern Management Systems”, No. 2(12).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top