ORIGINAL PAPER
General challenges for the functioning of contemporary organizations
 
More details
Hide details
1
Faculty of Economic and Technical Sciences, Pope John Paul II State School of Higher Education in Biała Podlaska, Poland
 
2
Akademia Sztuki Wojennej
 
3
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
 
 
Online publication date: 2019-03-27
 
 
Publication date: 2019-03-27
 
 
NSZ 2019;14(1):27-38
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The study identifies the specificity of time in which generations in the labor market exist before the development of mass digitization and generation, for whom the ubiquity of ICT networks is not only a norm, but also a condition for maintaining security. The authors of the article, indicating the environment of the organization’s functioning, both in terms of its further and closer environment, as well as in the area of internal conditions, outline the opportunities and threats for business operations determined by the participation of many age generations. The effect of these activities is the conscious and organized policy of building the company’s image (employer branding), reflected not only in public relations in a broad sense, but also in the personnel policy of the organization, in the process of recruitment, employee adaptation, motivation and implementation of the employee evaluation system.
 
REFERENCES (21)
1.
Ambler T., Barrow S., 1996, The Employer Brand, „The Journal of Brand Management”, vol. 4, nr 3.
 
2.
Aronson E., Wilson T.D., Akert R.A., 1997, Psychologia społeczna. Serce i umysł, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań.
 
3.
Bielski M., 1997, Organizacje – istota, struktura, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
4.
Ciekanowski Z., 2013, Jakość w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wydawnictwo PWSTE, Jarosław.
 
5.
de Vall M., 2018, Grywalizacja jako klucz do zwiększenia zaangażowania młodego pokolenia w działania społeczne, „Państwo i Społeczeństwo”, nr 1.
 
6.
Długosz P., 2014, Czy stracone pokolenie? Młodzież i jej dylematy na początku XXI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 
7.
Gordon M.E., Trump D.J., 2009, Przedsiębiorczość, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
 
8.
Grzenkowicz N., Kowalczyk J., Kusak A., Podgórski Z., Ambroziak M., 2008, Podstawy funkcjonowania przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 
9.
GUS, 2017, Osoby młode na rynku pracy, Warszawa.
 
10.
GUS, 2018, Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województw, Warszawa.
 
11.
Kampioni-Zawadka M., 2018, Employer branding na polskim rynku pracy, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań.
 
12.
Rogozińska-Pawełczyk A., 2014, Pokolenia na rynku pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
13.
Smolbik-Jęczmień A., 2013, Rozwój kariery zawodowej przedstawicieli pokolenia X i Y wwarunkach gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
14.
Sokołowska S., 2009, Organizacja i zarządzanie. Ujęcie teoretyczne, Uniwersytet Opolski, Opole.
 
15.
Szacka B., 2003, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 
16.
Albrychiewicz-Słocińska A., Robak E., Pozyskiwanie pracowników z pokolenia Y – wybrane praktyki organizacyjne z zakresu marketingu rekrutacyjnego, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej”, nr 28 (dostęp: 13.12.2018), http://wz.pcz.pl/znwz/files/z2....
 
17.
Flaszewska S., Zakrzewska-Bielawska A., Organizacja z perspektywy zasobów – ewolucja w podejściu zasobowym (dostęp: 14.12.2018), http://www.zakrzewska-bielawsk....
 
18.
Majewska M., Employer branding – co to jest i na czym polega? (dostęp: 17.12.2018), https:// praca.money.pl/ poradniki/artykul/employer-branding---co-to-jest-i-na-czym,220,0,1795804. html.
 
19.
Pokolenie [hasło] (dostęp: 14.12.2018), https://encyklopedia.pwn.pl/ha.... html.
 
20.
Sadowski R., Raport Newspoint: Pokolenia w Polsce i potrzeba monitorowania ich rosnącej aktywności (dostęp: 14.12.2018), https://blog.newspoint.pl/inde....
 
21.
Utrzymanie pracowników kluczowym wyzwaniem dla 3/4 firm w Polsce w ciągu najbliższych 2 lat (dostęp: 18.12.2018), http://bpcc.org.pl/pl/publikac....
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top