REVIEW PAPER
Czynnik ludzki istotnym elementem we współczesnej organizacji
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
2
Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
 
Online publication date: 2017-12-22
 
 
Publication date: 2017-12-22
 
 
NSZ 2017;12(4):31-45
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In the elaboration Human factor with crucial element in the contemporary organization first was presented the development of human resources in the course of a few centuries. Then it was showed how important human resources are for an organization and how significant is the selection of the crew as it is not only the base for proper fulfilling tasks but also serves as a peculiar stimulant to its development. A person by introducing his skills and specialized knowledge gets involved in the important company matters. It was also stressed how important thing is to invest into human resources and to keep trainedstaff within the company. These are a key element of the employment process. An employer by taking care of his employees indirectly is taking care of his company. At the end all conclusions were introducedwhich unambiguously show that human resources constitute the company’s most important factor. The knowledge and skills is synonymous to financial results of a company. Investments into human resources open great perspectives and their lack hamper its development.
 
REFERENCES (19)
1.
CIEKANOWSKI Z., 2014, Determinanty bezpieczeństwa personalnego w zarządzaniu zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji, PWST-E, Jarosław.
 
2.
CIEKANOWSKI Z., 2013, Jakość w zarządzaniu zasobami ludzkimi, PWST–E, Jarosław.
 
3.
CIEKANOWSKI Z., 2012, Narzędzia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, DANMAR, Warszawa.
 
4.
STANIEWSKI M. W., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wizja Warszawa.
 
5.
LUDWICZYŃSKI A., Król H., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi, tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa.
 
6.
POCZTOWSKI A., 2003, Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
7.
RICKY W. GRIFFIN, 1996, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 
8.
LIPKA A., 2010, Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa.
 
9.
RMSTRONG M., 2002, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
10.
ISSACSON W., 2012, Steve Jobs, Insignis, Warszawa.
 
11.
DOBIJA D., 2003, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Warszawa.
 
12.
DOMAŃSKI S., 1993, Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 
13.
DRUCKER P.F., 2000, Zarządzanie w XXI wieku - wyzwania, New Media, Warszawa.
 
14.
HEJDUK I., 2000, Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa.
 
15.
KOŻUSZNIK B, 2009, Kapitał ludzki w dobie integracji i globalizacji, CEDEWU, Warszawa.
 
16.
ŁUKASZEWICZ G., 2009, Kapitał ludzki organizacji, PWN, Warszawa.
 
17.
Publikacja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, 2007, Program Kapitał Ludzki, Warszawa.
 
18.
Dziennik Gazeta Prawna, 2011, Inwestycje w kapitał ludzki, dodatek do DGP nr 125(3011) z 30 czerwca.
 
19.
Europejski Fundusz Społeczny, Program Kapitał Ludzki, http://www.efs.gov.pl/
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top