ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Bezpieczeństwo informacyjne procesów biznesowych w dobie pandemii COVID-19
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
 
Data publikacji online: 14-12-2021
 
 
Data publikacji: 14-12-2021
 
 
NSZ 2021;16(4):55-66
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pojawienie się koronawirusa i jego szybkie rozprzestrzenianie się po świecie zmusiło wiele podmiotów – prywatnych oraz publicznych – do zrewidowania filarów swojej działalności pod kątem możliwości ich przeniesienia do cyberprzestrzeni. Zmianę tą wymusiły coraz to nowsze regulacje wprowadzane przez decydentów celem walki z pandemią COVID-19. Ta transformacja objęła również procesy biznesowe, które są dzisiaj kluczowym czynnikiem umożliwiającym funkcjonowanie podmiotów biznesowych. Koniecznym zatem staje się zapewnienie im odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Bez podjęcia działań prowadzących do zniwelowania poziomu ryzyka może dojść do ich zakłócenia co skutkować będzie nie tylko obniżeniem sprawności funkcjonowania przedsiębiorstwa lub podmiotu z sektora publicznego, lecz również nawet całkowitym wstrzymaniem jego działalności. Realizacja tego pesymistycznego scenariusza może negatywnie wpływać na ciągłość działania podmiotów zależnych, w tym również państwa. Należy zatem zbadać wpływ zagrożeń – również tych płynących z cyberprzestrzeni na kształtowanie się poziomu bezpieczeństwa procesów biznesowych. Zaczęły one (zagrożenia) bowiem występować coraz częściej, co ma związek z przejściem na tryb pracy zdalnej i digitalizacją większości działań podejmowanych przez pracowników. W XXI wieku, a w szczególności w dobie pandemii COVID-19 swobodny dostęp do zweryfikowanej i aktualnej informacji będzie stanowił podstawę do efektywnego planowania, projektowania oraz realizacji procesów biznesowych. Autor niniejszej pracy przy pomocy kwerendy literatury oraz analizy danych zastanych (desk research) będzie starał znaleźć się odpowiedź na następujące pytanie – w jaki sposób na funkcjonowanie procesów biznesowych wpływa ich poziom bezpieczeństwa informacyjne-go? Przeprowadzenie dokładnej analizy pozwoli na wskazanie działań zapobiegawczych, które należy wdrożyć by podnieść ogólny poziom bezpieczeństwa procesów biznesowych. Umożliwi to również utworzenie zbioru dobrych praktyk, który wspierać będzie decydentów (menedżerów) w przebiegu modelowania procesów biznesowych.
 
REFERENCJE (9)
1.
ALEKSANDROWICZ, T., 2021. Zagrożenia dla bezpieczeństwa informacyjnego państwa w ujęciu systemowym, Warszawa: Difin.
 
2.
MATERSKA, K., 2005. Rozwój koncepcji informacji i wiedzy jako zasobu organizacji, [w:] Sosińska-Kalata, B., Przastek-Samokowa, M. (red.), Od informacji naukowej do technologii społeczeństwa informacyjnego, Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
 
3.
PESZKO, A., 2002. Podstawy zarządzania organizacjami, Kraków: AGH.
 
4.
WOJCIECHOWSKI, Z., 2021. Wyzwania cyberbezpieczeństwa, [w:] Gonciarski, W., Woźniak, J. (red.), Bezpieczeństwo organizacji w warunkach gospodarki cyfrowej, Warszawa: Difin.
 
5.
ZASKÓRSKI, P., 2012. Asymetria w informacyjna w zarządzaniu procesami, Warszawa: WAT.
 
6.
ŚLEDZIEWSKA, K., 2020. Dojrzałość cyfrowa w erze datafikacji i platformizacji, Pomorski Przegląd Gospodarczy. https://ppg.ibngr.pl/pomorski-... (03.02.2022).
 
8.
CERT POLSKA, 2021. Krajobraz bezpieczeństwa polskiego Internetu, https://cert.pl/uploads/docs/R... (03.02.2022).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top