ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Zarządzanie innowacjami na rzecz zrównoważonego rozwoju w administracji publicznej: wyzwania związane z budowaniem potencjału
 
Więcej
Ukryj
1
National University for Political Sciences and Public Administration (SNSPA), Bucharest, Romania
 
 
Data publikacji online: 26-09-2022
 
 
Data publikacji: 26-09-2022
 
 
NSZ 2022;17(3):65-80
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Nieustannie toczy się dyskusja na temat roli administracji publicznej oraz tego, w jaki sposób zarządzanie nią powinno być zorganizowane, aby spełniało obecne oczekiwania społeczne, takie jak przyjęcie zrównoważonego rozwoju. Wydaje się, że zrównoważony rozwój stał się czymś więcej niż trendem, stał się nową absolutną koniecznością każdej strategii zarządzania i świadczenia organizacyjnego. Przedsiębiorstwa wydają się być o krok do przodu pod względem przyjęcia zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w związku z zaostrzeniem kryteriów ESG wdrażanych głównie przez przedsiębiorstwa. Podmioty sektora publicznego również wydają się podążać tą samą drogą, ale z mniej widoczną szybkością. Niniejsze opracowanie, opierające się na częściowo ustrukturyzowanym podejściu do przeglądu literatury przedmiotu, dotyczy złożoności budowania zdolności administracji publicznej do przyjęcia zrównoważonego rozwoju w wyniku innowacji, podkreślając współzależności między przywództwem, orientacją na innowacje, wartościami i wyzwaniami organizacyjnymi. Autorzy identyfikują bariery i możliwości w przyjmowaniu zrównoważonego rozwoju przez administrację publiczną i proponują empiryczny model budowania potencjału dla instytucji publicznych zorientowanych na zrównoważony rozwój w wyniku innowacji.
 
REFERENCJE (46)
1.
Albareda, L., Hajikhani, A., 2019. Innovation for sustainability: Literature review and bibliometric analysis, [in:] Bocken, N., Ritala, P., Albareda, L., Verburg, R. (eds.), Innovation for Sustainability, Cham: Palgrave McMillan.
 
2.
Bocken, N., Ritala, P., Albareda, L., Verburg, R. (eds.), 2019. Innovation for Sustainability: Business Transformations Towards a Better World, Cham: Springer.
 
3.
Bommert, B., 2010. Collaborative innovation in the public sector, International public management review, No. 11(1), pp. 15-33.
 
4.
Bornemann, B., Christen, M., 2019. Sustainability governance in public administration: Interpreting practical governance arrangements in Swiss cantons, Environmental Policy and Governance, No. 29(3), pp. 159-169.
 
5.
Boyne, G.A., Gould-Williams, J.S., Law, J., Walker, R.M., 2005. Explaining the adoption of innovation: An empirical analysis of public management reform, Environment and Planning C: Government and Policy, No. 23(3), pp. 419-435.
 
6.
Buchanan, D., Fitzgerald, L., Ketley, D., Gollop, R., Jones, J.L., Lamont, S.S., Whitby, E., 2005. No going back: A review of the literature on sustaining organizational change, International Journal of Management Review, No. 7(3), pp. 189-205.
 
7.
Caiden, G.E., 2001. Administrative reform, Public Administration and Public Policy, No. 94, pp. 655-668.
 
8.
Desmarchelier, B., Djellal, F., Gallouj, F., 2019. Innovation in public services in the light of public administration paradigms and service innovation perspectives, Revue Européenne d’Économie et Management des Services, No. 2019(8), pp. 91-120.
 
9.
Fagerberg, J., 2018. Mission (im)possible? The role of innovation (and innovation policy) in supporting structural change & sustainability transitions (No. 20180216), Oslo: Centre for Technology, Innovation, and Culture, University of Oslo.
 
10.
Figueira, I., Domingues, A.R., Caeiro, S., Painho, M., Antunes, P., Santos, R., Ramos, B., 2018. Sustainability policies and practices in public sector organisations: The case of the Portuguese Central Public Administration, Journal of Cleaner Production, No. 202, pp. 616-630.
 
11.
Fiorino, D.J., 2010. Sustainability as a conceptual focus for public administration, Public Administration Review, No. 70, pp. 78-88.
 
12.
Fullan, M., 2004. Leadership & Sustainability: System thinkers in action, Dallas: Corwin Press.
 
13.
Gerard, L., McMillan, J., D’Annunzio-Green, N., 2017. Conceptualizing sustainable leadership, Industrial and Commercial Training, No. 49(3), pp. 116-126.
 
14.
Geroski, P., 1995. Innovation and competitive advantage (No. 159), OECD Publishing.
 
15.
Gopalakrishnan, S., Damanpour, F., 1997. A review of innovation research in economics, sociology, and technology management, Omega, No. 25(1), pp. 15-28.
 
16.
Haas, P.M., 2017. The epistemic authority of solution-oriented global environmental assessments, Environmental Science & Policy, No. 77, pp. 221-224.
 
17.
Hansen, M.B., 2011. Antecedents of organizational innovation: The diffusion of new public management into Danish local government, Public Administration Review, No. 89(2), pp. 285-306.
 
18.
Honadle, B.W., 1981. A capacity-building framework: A search for concept and purpose, Public Administration Review, No. 41(5), 575-580.
 
19.
Kaplan, A., 2000. Capacity building: shifting the paradigms of practice, Development in Practice, No. 10(3-4), pp. 517-526.
 
20.
Kiron, D., Kruschwitz, N., Reeves, M., Goh, E., 2013. The benefits of sustainability-driven innovation, MIT Sloan Management Review, No. 54(2).
 
21.
Krüger, K., Molas, A., 2021. Responsible, sustainable innovation (Resi). Introduction to the Concept, Barcelona/Tampere/Warsovia.
 
22.
Marques, I., Leitão, J., Carvalho, A., Pereira, D., 2021. Public administration and values oriented to sustainability: A systematic approach to the literature, Sustainability, No. 13(5).
 
23.
Meuleman, L., 2021. Public Administration and Governance for the SDGs: Navigating between Change and Stability, Sustainability, No. 13(11).
 
24.
Nesti, G., 2018. Co-production for innovation: the urban living lab experience, Policy and Society, No. 37(3), pp. 310-325.
 
25.
Nica, E., 2015. Public administration as a tool of sustainable development, Journal of Self-Governance and Management Economics, No. 3(4), pp. 30-36.
 
26.
Painter, M., 2010. Tradition and public administration, Cham: Springer.
 
27.
Păun, T., Pînzaru, F., 2021. Advancing strategic management through sustainable finance, Management Dynamics in the Knowledge Economy, No. 9(2), pp. 279-291.
 
28.
Pînzaru, F., Dima, A.M., Zbuchea, A., Vereș, Z., 2022. Adopting Sustainability and Digital Transformation in Business in Romania: A Multifaceted Approach in the Context of the Just Transition, Amfiteatru Economic, No. 24, pp. 28-45.
 
29.
Rennings, K., 2000. Redefining innovation – eco-innovation research and the contribution from ecological economics, Ecological Economics, No. 32(2), pp. 319-332.
 
30.
Sarkar, S., Pansera, M., 2017. Sustainability-driven innovation at the bottom: Insights from grassroots ecopreneurs, Technological Forecasting and Social Change, No. 114, pp. 327-338.
 
31.
Sarker, M.N.I., Bingxin, Y., Sultana, A., Prodhan, A.S., 2017. Problems and challenges of public administration in Bangladesh: pathway to sustainable development, International Journal of Public Administration and Policy Research, No. 3(1), pp. 16-25.
 
32.
Seroka‐Stolka, O., Fijorek, K., 2020. Enhancing corporate sustainable development: Proactive environmental strategy, stakeholder pressure and the moderating effect of firm size, Business Strategy and the Environment, No. 29(6), pp. 2338-2354.
 
33.
Sorrentino, M., Sicilia, M., Howlett, M., 2018. Understanding co-production as a new public governance tool, Policy and Society, No. 37(3), pp. 277-293.
 
34.
Thomsen, C., 2013. Sustainability (world commission on environment and development Definition), [in:] Encyclopedia of Corporate Social Responsibility, Heidelberg: Springer.
 
35.
Trondal, J., 2021. Public administration sustainability and its organizational basis, International Review of Administrative Sciences, No. 87(2), pp. 399-415.
 
36.
Van Holt, T., Statler, M., Atz, U., Whelan, T., van Loggerenberg, M., Cebulla, J., 2020. The cultural consensus of sustainability‐driven innovation: Strategies for success, Business Strategy and the Environment, No. 29(8), pp. 3399-3409.
 
37.
Verburg, R., 2019. Leadership, Innovation, and Sustainability, [in:] Bocken, N., Ritala, P., Albareda, L., Verburg, R. (eds.), Innovation for Sustainability, Cham: Palgrave Macmillan.
 
38.
Visser, W., 2018. Creating integrated value through sustainable innovation: A conceptual framework, [in:] Lars, M., Melissen, F., Idowu, S.O. (eds.), Sustainable Business Models, Cham: Springer.
 
39.
Weissbrod, I., 2019. Leadership and Goal Setting for Sustainable Innovation Projects in Large Businesses, [in:] Bocken, N., Ritala, P., Albareda, L., Verburg, R. (eds.), Innovation for Sustain-ability, Cham: Palgrave Macmillan.
 
40.
Zetterlund, H., Hallstedt, S., Broman, G., 2016. Implementation potential of sustainability-oriented decision support in product development, Proceedia Cirp, No. 50, pp. 287-292.
 
41.
Berg, A., Schleg, N., Stuchtey, M., 2015. Get the most out of your sustainability program. McKinsey Insights, https://www.mckinsey.com/indus... (25.04.2022).
 
42.
Donovan, A., 2020. 21 Sustainability Innovations That Might Change the World, https://interestin-gengineerin... (25.04.2022).
 
43.
Gray, R., Milne, M.J., 2017. Sustainability Reporting: Who’s Kidding Whom?”, http://www.st-andrews.ac.uk/~c... (25.04.2022).
 
44.
National Academy for Public Administration, 2022. https://napawash.org/grand-cha... (25.04.2022).
 
45.
United Nations, 2022. Do you know all 17 SDGs?, https://sdgs.un.org/goals#goal... (25.04.2022).
 
46.
Yu, H., Shan, J., Boutalikakis, A., Tempel, L., Balian, Z., 2022. What Makes a Company „Future Ready”?, https://hbr.org/2022/03/what-m... (30.03.2022).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top