ARTYKUŁ ORYGINALNY
ANALIZA MOŻLIWOŚCI INFORMATYCZNEGO WSPOMAGANIA ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM W STRUKTURACH WOJSKOWYCH
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 20-12-2016
 
 
Data publikacji: 20-12-2016
 
 
NSZ 2016;11(1):227-238
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Relacje między dowodzeniem a zarządzaniem są skomplikowane i niejednoznaczne. Analiza tych zależności prowadzi jednak do wniosku, że w ostatnich dziesięcioleciach zaszły w tym zakresie daleko idące zmiany. Współczesne nowoczesne armie NATO w dużym zakresie implementują w swoim działaniu rozwiązania stosowane w sektorze biznesowym. W konsekwencji tego od dowódców oczekuje się nie tylko wiedzy i umiejętności czysto wojskowych, lecz także kompetencji z zakresu zarządzania. Zjawisko to jest widoczne szczególnie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Ten aspekt zarządzania jest obecnie wspierany różnego rodzaju rozwiązaniami informatycznymi. W wojsku, podobnie jak w organizacjach cywilnych, istnieje możliwość i potrzeba ich stosowania po to, by usprawnić procesy w tym zakresie i zapewnić jak najlepsze wykorzystanie kapitału ludzkiego. Przy czym w wojsku można stosować wiele rozwiązań technologicznych wykorzystywanych w organizacjach cywilnych, jak i konstruować rozwiązania specyficzne, które uwzględniają np. specyfikę działań bojowych.
 
REFERENCJE (22)
1.
ANCONA D., BRESMAN H., 2009, Zepoły X. Jak budować zespoły, które odnoszą sukces, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
2.
AUTISSIER D., BENSEBAA F., BOUDIER F., 2008, L’Atlas du management, Éditions d’Organisation, Paris.
 
3.
BOCHNIARZ P., GUGAŁA K., 2005, Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Wyd. Poltext, Warszawa.
 
4.
BRANINE M., 2012, The USE of information and communication technologies in the management of human resources, [w:] C. Sołek (red.), Management dilemmas in the era of the information technology, Wyd. WAT, Warszawa.
 
5.
BRILMAN J., HÉRARD J., 2011, Management – concepts et meilleurs practiques, Ėditions d’Organisation, Paris.
 
6.
CASTELS M., 2007, Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa.
 
7.
DUGAGE M. R., 2008, Organisation 2.0. Le knowledge management nouvelle generation, Édition d’Organisation, Paris.
 
8.
GERMAIN M., 2014, Management 3D. e-manager, à l’ère du numérique et d’Internet, Ed. Economica, Paris.
 
9.
GONCIARSKI W., 2010, Gospodarka cyfrowa – powstanie i etapy rozwoju, [w:] W. Gonciarskiego (red.), Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej, WAT, Warszawa.
 
10.
GONCIARSKI W., 2012 b, Organizacja 2.0: mit, realność czy konieczność, „Współczesne Zarządzanie”, nr 3.
 
11.
GONCIARSKI W., 2013, Technologies numériques et capital humain des organisations, „Humanizacja Pracy”, nr 3.
 
12.
HARASIM W., DZIWULSKI W., 2015, Zarządzanie twórcze, Wyższa Szkoła Promocji Mediów i Show Businessu, Warszawa.
 
13.
JAMKA B., 2011, Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
14.
KRÓL H., 2006, Kapitał ludzki organizacji, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa.
 
15.
McAFEE A., 2011, Firma 2.0, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
16.
MEAD R., ANDREWS T. G., 2011, Zarządzanie międzynarodowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
17.
OLSZAK C. M., ZIEMBA E., 2007, Strategie i modele gospodarki elektronicznej, PWN, Warszawa.
 
18.
SARGUT G., GUNTHER McGRATH R., 2012, Jak żyć ze złożonością?, „Harvard Business Review Polska”, lipiec-sierpień.
 
19.
SZTYLER J., 2010, Systemy kadrowo-płacowe, [w:] J. Zawiła-Niedźwiecki, K. Rostek, A. Gąsiorkiewicz (red.), Informatyka gospodarcza, t. 2, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 
20.
TALEB N. N., 2014, Czarny Łabędź, Kurhaus Publishing, Warszawa.
 
21.
VOSSEN G., HAGEMENN S., 2010, Serwis Web 2.0. Od pomysłu do realizacji, Wyd. Helion, Gliwice.
 
22.
Biznes społecznościowy – nowa era w komunikacji społecznościowej, Deloitte Polska, Warszawa 2012, www.marketingowe.files.wordpress.com/2013/10/raport-biznes-spolecznosciowy.pdf [10.02.2016]
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top