ORIGINAL PAPER
ANALYSIS OF POSSIBILITIES OF IT ASSISTANCE IN HUMAN CAPITAL MANAGEMENT IN MILITARY STRUCTURES
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2016-12-20
 
 
Publication date: 2016-12-20
 
 
NSZ 2016;11(1):227-238
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Relationship between commandment and management is very complicated and ambi- guous. The analysis of this relationship leads to conclusion that in last decade in that area there have appeared sweeping changes. To a large extent, present-day, modern NATO armies implement solutions which are already used in business sector. As a consequence from commanding officers it is expected not only to have knowledge and military skills but also to have competences in management. This phenomenon is visible especially in area of human capital management. This aspect of management is widely supported by different IT solutions. In the army, similarly to civil organizations there exist possibility and need to use them to improve processes in these areas and to assure taking advantage of human capital as best as it is possible. In the army it is not only possible to apply many technological solutions that are used in civil organizations but also create specific solutions, which take into consideration military operations.
 
REFERENCES (22)
1.
ANCONA D., BRESMAN H., 2009, Zepoły X. Jak budować zespoły, które odnoszą sukces, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
2.
AUTISSIER D., BENSEBAA F., BOUDIER F., 2008, L’Atlas du management, Éditions d’Organisation, Paris.
 
3.
BOCHNIARZ P., GUGAŁA K., 2005, Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Wyd. Poltext, Warszawa.
 
4.
BRANINE M., 2012, The USE of information and communication technologies in the management of human resources, [w:] C. Sołek (red.), Management dilemmas in the era of the information technology, Wyd. WAT, Warszawa.
 
5.
BRILMAN J., HÉRARD J., 2011, Management – concepts et meilleurs practiques, Ėditions d’Organisation, Paris.
 
6.
CASTELS M., 2007, Społeczeństwo sieci, PWN, Warszawa.
 
7.
DUGAGE M. R., 2008, Organisation 2.0. Le knowledge management nouvelle generation, Édition d’Organisation, Paris.
 
8.
GERMAIN M., 2014, Management 3D. e-manager, à l’ère du numérique et d’Internet, Ed. Economica, Paris.
 
9.
GONCIARSKI W., 2010, Gospodarka cyfrowa – powstanie i etapy rozwoju, [w:] W. Gonciarskiego (red.), Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej, WAT, Warszawa.
 
10.
GONCIARSKI W., 2012 b, Organizacja 2.0: mit, realność czy konieczność, „Współczesne Zarządzanie”, nr 3.
 
11.
GONCIARSKI W., 2013, Technologies numériques et capital humain des organisations, „Humanizacja Pracy”, nr 3.
 
12.
HARASIM W., DZIWULSKI W., 2015, Zarządzanie twórcze, Wyższa Szkoła Promocji Mediów i Show Businessu, Warszawa.
 
13.
JAMKA B., 2011, Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał?, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
14.
KRÓL H., 2006, Kapitał ludzki organizacji, [w:] H. Król, A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa.
 
15.
McAFEE A., 2011, Firma 2.0, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
16.
MEAD R., ANDREWS T. G., 2011, Zarządzanie międzynarodowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 
17.
OLSZAK C. M., ZIEMBA E., 2007, Strategie i modele gospodarki elektronicznej, PWN, Warszawa.
 
18.
SARGUT G., GUNTHER McGRATH R., 2012, Jak żyć ze złożonością?, „Harvard Business Review Polska”, lipiec-sierpień.
 
19.
SZTYLER J., 2010, Systemy kadrowo-płacowe, [w:] J. Zawiła-Niedźwiecki, K. Rostek, A. Gąsiorkiewicz (red.), Informatyka gospodarcza, t. 2, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 
20.
TALEB N. N., 2014, Czarny Łabędź, Kurhaus Publishing, Warszawa.
 
21.
VOSSEN G., HAGEMENN S., 2010, Serwis Web 2.0. Od pomysłu do realizacji, Wyd. Helion, Gliwice.
 
22.
Biznes społecznościowy – nowa era w komunikacji społecznościowej, Deloitte Polska, Warszawa 2012, www.marketingowe.files.wordpress.com/2013/10/raport-biznes-spolecznosciowy.pdf [10.02.2016]
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top