ARTYKUŁ ORYGINALNY
Kreatywna rachunkowość a bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa
 
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 30-06-2017
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
NSZ 2017;12(2):281-293
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W przedsiębiorstwie decydującą rolę w procesie zarządzania ryzykiem odgrywa rachunkowość, która jest jednym z najważniejszych elementów systemu informacyjnego jednostki gospodarczej. Mimo istnienia regulacji, które jasno określają, jak należy postępować, zachowanie polegające na polepszaniu wizerunku firmy, nieujawnianiu ryzyka i zagrożeń wynikających z działalności, a także oszustwa, były, są i będą obecne w życiu gospodarczym. Pierwsze wzmianki o takich sytuacjach pojawiły się niemal natychmiast po powstaniu rachunkowości, odnotowano je już w XVI wieku. Zostały one udokumentowane w dziele O podwójnej buchalterii przez benedyktyńskiego zakonnika Angelo Pietra (Surdykowski, 2005, s. 62). Celem artykułu była prezentacja zjawiska kreatywnej rachunkowości, w szczególności fałszowa­nie sprawozdań finansowych i jej wpływ na bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: analizę literatury, studium przypadku, analizę dokumentów.
 
REFERENCJE (11)
1.
ANTCZAK J., 2016, Bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa na przykładzie PCC Intermodal S.A., „Logistyka”, Nr 1/2016 (artykuł na CD).
 
2.
BALLION G., 2003, Wpływ rachunkowości kreatywnej na wiarygodność rynku finansowego w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, [w:] Rynek finansowy w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej, Materiały pokonferencyjne, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku Białej”, Bielsko Biała.
 
3.
GUT P., 2006, Kreatywna księgowość a fałszowanie sprawozdań finansowych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
4.
JAKSONA C.W., 2008, Bajki w świecie biznesu. Mroczna prawda o fałszowaniu sprawozdań finansowych, Warszawa.
 
5.
KAMIŃSKI R., OWCZAREK Ł., 2008, Polityka przedsiębiorstw w zakresie sprawozdawczości finansowej, Przedsiębiorstwo Wydawnicze Ars boni et aequi, Poznań.
 
6.
PRZYBYSZEWSKA D., 2008, Rachunkowość kreatywna – kiedy traktowana jest jak przestępstwo?, „Gazeta Podatkowa”, Nr 52(467) z dn. 30.06.2008 r.
 
7.
SCHNEIDER K., 2007, Błędy i oszustwa w dokumentach finansowo – księgowych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
8.
SURDYKOWSKIEJ S. (red.), 2005, Rachunkowość kreatywna a oszustwa księgowe, Wydawnictwo Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.
 
9.
ŚWIDERSKA G., 2002, Zmiany w prawie gospodarczym a kreatywna rachunkowość – problemy do dyskusji, III Doroczna Konferencja Audytingu, KIBR, Warszawa.
 
10.
WĄSOWSKI W., 2010, Kreatywna rachunkowość. Fałszowanie sprawozdań finansowych, Difin, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top