ORIGINAL PAPER
Zmiany systemu rachunkowości w Polsce a zwinność podmiotów gospodarczych z sektora MŚP
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa Logistyki i Zarządzania
 
 
Online publication date: 2017-06-30
 
 
Publication date: 2017-06-30
 
 
NSZ 2017;12(2):263-280
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The subjective accounting systems leaning against the Polish balance law are a source reliable information about the economic-financial situation of enterprises. In the article were characterized the changes of accountings system in Poland to the effect of changes of the EU law and their influence on the system of the accounting of enterprises ranked among the sector of small and medium enterprises (SMEs). They showed that major simplifications of the procedures concerning the manner of keeping records of business transactions and drafting the simplified financial statement were doing good to fmancial results and increasing the competitive-ness SMEs. Accounting system of SM Es regulated by the Polish Accounting Act is being built in into the model of the "agile" enterprise and enables it to achieve the status of "elastic" enterprise in every area of conducted activity.
 
REFERENCES (8)
1.
Jednolity Plik Kontrolny – wyjaśniamy problemy związane z ustaleniem statusu przedsiębiorcy, Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno-Finansowych, Nr 20(919) z dnia 10.07.2016, Wydawnictwo Gofin, Gorzów Wlkp.
 
2.
KUCZYŃSKA-CESARZ A., 2011, Rachunkowość cz. 1, Difin, Warszawa.
 
3.
MICHERDA B., 2002, Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków.
 
4.
MINISTERSTWO ROZWOJU, 2016, Przedsiębiorczość w Polsce, Warszawa.
 
5.
SKORUPKA J., 2005, Prawo karne gospodarcze. Zarys wykładów, Warszawa.
 
6.
SKRZYWAN S., 1969, Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa.
 
7.
Ściąga dla Księgowych. Uproszczenia w rachunkowości w 2017 r., styczeń 2017, Wydawnictwo Gofin, Gorzów Wlkp.
 
8.
WEREDA W., WOŹNIAK J., 2015, Kryterium ryzyka w organizacji „zwinnej”, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, Nr 10.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top