REVIEW PAPER
Management of Postal Services in Poland and Germany
 
More details
Hide details
1
Politechnika Koszalińska, Wydział Nauk Ekonomicznych
 
 
Online publication date: 2018-12-17
 
 
Publication date: 2018-12-17
 
 
NSZ 2018;13(4):29-43
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article presents courier services and processes management in postal entities. Analysis of the management of postal services was conducted on the basis of leaders in the Polish market – Poczta Polska and German Post - Deutsche Post. The paper used the method of diagnostic survey, comparative analysis and literature analysis. An evaluation of the services provided by Poczta Polska and Deutsche Post was presented.
 
REFERENCES (20)
1.
Daszkowska M., 1998, Usługi, Produkcja, rynek, marketing, PWN, Warszawa
 
2.
Geschäftsbericht 2016, Die Zukunft der Logistik immer wieder Neu Erfinden, Deutsche Post DHL Group
 
3.
Kawa A., 2012, Rynek usług kurierskich, ekspresowych i pocztowych (KEP), [w:] Logistyka w Polsce, Raport 2011, Fechner I., Szyszka G. (red.), ILiM, Poznań.
 
4.
Krawczyk S., 2011, Logistyka. Teoria i praktyka. T.1, Difin, Warszawa.
 
5.
Kupiec L., 2010, Podstawy logistyki, WSzFiZ, Białystok
 
6.
Pliszka M., 2008, Rynek usług kurierskich w Polsce, Słupskie Prace Geograficzne 5, Słupsk
 
7.
Pohl H. Ch., 2001, Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania, Biblioteka Logistyka, Poznań
 
8.
Rucińska D., Ruciński A., Wyszomirski O., 2005, Zarządzanie marketingowe na rynku usług transportowych, Wyd. UG, Gdańsk
 
9.
Rutkowski K., 2001, Logistyka dystrybucji, Difin, Warszawa
 
10.
Rydzkowski W., 2011, Usługi logistyczne, ILiM, Poznań.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top