ARTYKUŁ ORYGINALNY
Zarządzanie przez cele na przykładzie budowy linii kolejowej
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Inżynierii Lądowej I Geodezji, Katedra Budow-nictwa Komunikacyjnego I Inżynierii Wojskowej
 
 
Data publikacji online: 17-12-2018
 
 
Data publikacji: 17-12-2018
 
 
NSZ 2018;13(4):15-28
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł łączy ze sobą branże budownictwa i tematykę zarządzania, które w praktyce są nierozerwalnie ze sobą związane. Analizie została poddana metoda Zarządzania przez Cele (ang. Management by Objectives). Do analizy wybrano branżę projektów kolejowych jako jedną z najbardziej złożonych oraz najbardziej dynamicznie rozwijającą się z gałęzi budownictwa. Przedstawiona została specyfika i złożoność projektów budowy i modernizacji linii kolejowych oraz problemy kadry zarządzającej inwestycją. Następnie opisana została istota strategii Zarządzania przez Cele. Szczegółowo zostały wymienione i uzasadnione korzyści oraz wady płynące z jej stosowania w budownictwie. Artykuł prezentuje podejście, nastawienie oraz oczekiwania do procesu budowlanego zarówno kadry zarządzającej jak i pracowników różnych szczebli. Zaproponowane zostały rozwiązania, które odpowiednio zaimplementowane mogą przynieść poprawę jakości i wydajności pracy w budownictwie, a także, po wprowadzeniu niezbędnych modyfikacji, w innych dziedzinach.
 
REFERENCJE (17)
1.
Carnegie D., 2005, Jak zdobyć przyjaciół i zjednać sobie ludzi, Wydawnictwo Studio EMKA
 
2.
Covey S., 1994, 7 habits of highly effective people, Nightingale Conant
 
3.
Hilb M., 2012. New Corporate Governance – Successful Board Management Tools. Fourth Edition. Springer Heidelberg Dordrecht.
 
4.
Łapińska I., Pisz I., 2014, Efektywne zarządzanie czasem w projektach logistycznych, Logistyka 2014 nr 3
 
5.
McLeod S., 2013, Maslow’s Hierarchy of Needs, HCC Certificate in Counselling Skills
 
6.
Thomson, T., 1998, Management by objectives, The Pfeiffer Library Volume 20, 2nd Edition
 
7.
Ueno S., 2006. The impact of customer relationship management. USJP Occasional Paper 06-13.
 
8.
Walczak, W., 2009, Orientacja na cele w zarządzaniu projektami, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, MBA 4/2009
 
9.
1000ventures.com, 2018, 5 Main Function of a Manager, http://www.1000ventures.com/ busi-ness_guide/mgmt_5functions_pd.html (29.10.2018)
 
10.
Certios.pl, 2018, Cele jakości zgodnie z ISO 9001:2015, https://www.certios.pl /szkolenia/iso/jakosc/197-cele-jakosci-zgodnie-z-iso-9001-2015
 
11.
Lawicki.pl, 2012, Trójkąt ograniczeń, http://lawicki.pl/trojkat-ogra...
 
12.
Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, 2018, http://www.porozumieniedla bezpie-czenstwa.pl, (29.10.2018)
 
13.
Prawo.pl, 2010, Między inwestorem a generalnym wykonawcą może dochodzić do sporów. Co wtedy? https://www.prawo.pl/biznes/mi... (29.10.2018)
 
14.
Rp.pl, 2018, Rynek budowlany potrzebuje pracowników, https://www.rp.pl/Budownictwo/ 180919504-Rynek-budowlany-potrzebuje-pracownikow.html, (29.10.2018)
 
15.
RynekInfrastruktury.pl, 2017, Nie wybudujemy dróg bez pracowników zza wschodniej granicy? http://www.rynekinfrastruktury... (29.10.2018)
 
16.
RynekInfrastruktury.pl, 2018, Ekspert: Sytuacja na rynku budowlanym jest poważna.https://www.rynekinfrastruktur..., (29.10.2018)
 
17.
Zarzyccy.pl, 2018, Teoria i piramida potrzeb ludzkich według Maslowa, http://www.zarzyccy. pl/p_piramida-potrzeb-maslowa.html (29.10.2018)
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top