ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ZWINNE ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ W WARUNKACH ZMIENNOŚCI OTOCZENIA
 
 
Więcej
Ukryj
1
UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH
 
 
Data publikacji online: 31-03-2017
 
 
Data publikacji: 31-03-2017
 
 
NSZ 2017;12(1):283-293
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W warunkach nasilającej się zmienności otoczenia rośnie znaczenie zwinnego zarządzania, które powinno być oparte na zwinnej strategii i elastycznych procedurach. Powinny być opracowane sposoby rozpoznawania i reagowania na pojawiające się na rynku szanse i zagrożenia. Agile to pewien rodzaj kultury, zwinność stwarza możliwości tworzenia czegoś nowego. Agile to szansa na minimalizo­wanie kosztów, zmianę wymagań, szybkie dostarczanie potencjalnie gotowych do użycia rozwiązań. To nowy sposób pracy opisany zgodnie z wartościami zawartymi w Manifeście Agile. Obejmują one relacje zachodzące pomiędzy ludźmi i interakcjami oraz procesami i narzędziami, działającym oprogramowa­niem a szczegółową dokumentacją, współpracą z klientami a negocjacjami umów oraz reagowaniem na zmianę a realizacją założonego planu. W artykule wskazano na istotę, rolę i znaczenie zwinności w zarządzaniu organizacją, przedstawiono drogę prowadzącą do powstania manifestu zwinności oraz omówiono wybrane metodyki zwinności w zarządzaniu projektami, w tym Scrum.
 
REFERENCJE (15)
1.
ANDERSON D.J., 2010, Kanban. Successful Evolutionary Change for Your Technology Business, Blue Hale Press.
 
2.
BOEHM B., TURNER R., 2009, Balancing Agility and Discipline, A guide for the perplexed, Addison-Wesley, Boston.
 
3.
ADNER R., 2016, Jak walczyć z rywalami w cyfrowym świecie, „Harvard Business Review” nr 166-167.
 
4.
CHRAPKO M., 2012, Agile Project Management with Scrum, Helion SA Publishing Group, Gliwice.
 
5.
COHN M., 2009, Succeeding with Agile: Software Development using Scrum, Addison-Wesley Professional, Boston.
 
6.
COLLIS D., 2017, Szczupła strategia, “Harvard Business Review Polska”, nr 166-167.
 
7.
KUROWSKI M., 2016, Prezesi stawiają na technologie i alianse strategiczne, „Harvard Business Review Polska”, nr 166-167.
 
8.
SHARIFI H., ZHANG Z., 2001, Agile manufacturing in practice: Application of methodology, “International Journal of Operations & Production Management”, tom 21, nr 5/6.
 
9.
SHARIFI H., ZHANG Z., 1999, A methodology for archiving agility in manufacturing organizations: An introduction, “International Journal of Production Economics”, tom 62, nr 1/2.
 
10.
WOLCOTT R.C., 2016, Czy model biznesowy zwraca się ku przyszłości, czy tylko broni status quo, „Harvard Business Review Polska”, nr 166-167.
 
11.
AGILEMANIFESTO.ORG, 2017, http://agilemanifesto.org/iso/... dostęp (4. 01.2017)
 
12.
ALTKOMAKADEMIA.PL, 2013, https://akademiq.pl/blog/post/... (7.01.2017)
 
13.
QRPINTERNATIONAL.PL, 2016, http://www.qrpinternational.pl... (12.11. 2016).
 
14.
SCHWABER K, SUTHERLAND J., 2013, Scrum Guide, http:// www.scrumguides.org/docs/scrumguide/vl/scrum-guide-us.pdf. (1.09. 2013)
 
15.
WESOŁOWSKA H., 2012, Metodyka zwinna po czym ją poznać. http://analizait.pl/2012/metod... (20.12.2016).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top