ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
UWARUNKOWANIA I KONSEKWENCJE ZWINNEJ ORGANIZACJI
 
Więcej
Ukryj
1
UNIWERSYTET MARII CURIE SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE
 
 
Data publikacji online: 31-03-2017
 
 
Data publikacji: 31-03-2017
 
 
NSZ 2017;12(1):259-270
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zwinne zarządzanie to sposób na efektywne funkcjonowanie w warunkach zmian otocze­nia. Zwinność to zdolność do radzenia sobie ze zmiennością. Firma powinna poprawnie reagować na zmiany i nieprzewidziane okoliczności opierając się na zwinnych kompetencjach. Turbulencje trudno jest prognozować, dlatego należy umieć wychwytywać słabe sygnały ostrzegawcze. Strategia zwinno­ści znana jest jako agile manufacturing, agile enterprise i ma na celu rozwijanie sieciowej i wirtualnej organizacji. Organizację zwinną charakteryzuje zasobowa elastyczność, przewidywalność i umiejętność przystosowania się do zmian. Na podstawie studium literatury wskazano wybrane definicje zwinności, przedstawiono zwinną organizację i zwinne przedsiębiorstwo. Wskazano na istotę i znaczenie zwinnego zarządzania i zwinnej produkcji. Przedstawiono także wyniki badań nad zwinną organizacją.
 
REFERENCJE (29)
1.
ALMAHAMID S., AWWAD A., ADAMS A., 2010, Effects of organizational agility knowledge sharing on competitive advantage; An empirical study in Jordan, “International Journal of Management”, tom 27, nr 3.
 
2.
ANDREJCZUK M., ZAKRZEWSKA L., 2016-2017, Czy można zaplanować przyszłość, „Harvard Business Review Polska”, nr 166-167.
 
3.
ANGAPPA G., 1999, Agile manufacturing:a framework for research and development, “International Journal of Production Economics”, nr 62.
 
4.
AOKI M., 2013, Jak działa fabryka Toyoty, Shinsei Consulting Sp. zoo Sp.k, Poznań.
 
5.
BESSANT J., BRPWN S., FRANCIS D., MEREDEITH S., KAPLINSKY S., 1999. Developing manufacturing agility in SME’s, „International Journal of Technology Management”.
 
6.
DOVE R., 2001, Response Ability- The Language, Structure and Culture of the Agile Enterprise, Wiley.
 
7.
GOLDMAN S.I., NAGEL R.N., PREIS K., 1955, Agile Competitions and Virtual Organizations: Strategies for Enriching the Customer, Wiley, Nowy Jork
 
8.
HORMOZI, A. M., 2001, Agile manufacturing: The next logical step, „Benchmarking an International Journal”, tom 8, nr 2.
 
9.
JIN-HAI L., ANDERSON A.R., HARRISON R.T., 2003, The Evolution of agile manufacturing, “Business Process Management Journal”, nr 9.
 
10.
KRISHNANUMERTHY R., YAUCH Ch. A., 2007, Lean Manufacturing a proposed corporate infrastructure „International Journal of Operations & Production Management” tom 27, nr 6.
 
11.
LEBERECHT T., 2016, Projektowanie strategii. Postaw na zwinność, „Harvard Business Review Polska”, nr 166-167.
 
12.
MEREDITH S., FRANCIS D., 2000, Journey towards agility: the agile wheel explored, „The TQM Magazine”, tom 12, nr 2.
 
13.
MUNA F.A., 2010, The Helicopter View and Strategic Thinting, Haines Centre for Strategic Management, January.
 
14.
OFOEGBU O.E., AYOBARMI AKANBI P., 2012, The influence of strategic agility on the perceived performance of manufacturing firms in Nigeria, „International Business & Economics Research Journal”, tom 11, nr 2.
 
15.
PAWŁOWSKI K., TRZCIELIŃSKI S. (red.), 2006, Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem, Politechnika Poznańska, Poznań.
 
16.
SAHOTA M., 2012. An Agile Adoption and Transformation Survival Guide: Working with Organizational Culture, Nowy Jork.
 
17.
SAJDAK M., 2014 Zwinność odpowiedzi współczesnych przedsiębiorstw na nowe wyzwania otoczenia, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, nr 11.
 
18.
STOCKI R., PROKOPOWICZ P., ŻMUDA P., 2008, Pełna partycypacja w zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
19.
STOREY J., EMERSON C., READE D., 2005, The barriers to consumer responsive supply chain management, “International Journal Operations & Production Management”, tom 25, nr 3.
 
20.
TEECE D.J., 2007, Explicating dynamics capabilities: the nature and microfoundation of sustainable enterprise performance ,”Strategic Management Journal”, tom 28, nr 13.
 
21.
TRACZYKOWSKI K., 2016, Bądź zwinny i nadążaj za klientami, „Harvard Business Review Polska”, nr 166-167.
 
22.
TRZCIELIŃSKI S., 2011, Przedsiębiorstwo zwinne, Politechnika Poznańska, Poznań.
 
23.
WALCZAK M., 2010, Systemy zwinne w organizacji produkcji, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Economica”, nr 234.
 
24.
YANG Ch., LIU H.M., 2012, Boosting firm performance via enterprise agility and network structure, „Management Decision” , tom 59, nr 6.
 
25.
YUSUF Y., SARHAADI M., GUNASEKARAN A., 1999, Agile manufacturing: the drivers, concepts and attributes, “International Journal of Production Economics”, tom 62, nr 1-2.
 
26.
AGILEMANIFESTO.ORG, http://agilemanifesto.org/iso/... (4.01.2017)
 
27.
Report PMI’s Pulse of the Profession In-Depth Report: Organizational Agility www. Pmi.org. (7.10. 2013)
 
28.
STANDISHGROUP.COM, www.standishgroup.com, (12.12.2016).
 
29.
WEB.GOV.PL, www.web.gov.pl/aktualnosci19_4512_ace-conference-krakow-europa (12.10. 2015).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top