ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
ROLA SIECI W ZARZĄDZANIU ZWINNYMI ORGANIZACJAMI WIEDZY
 
 
Więcej
Ukryj
1
KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II, WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
 
 
Data publikacji online: 30-09-2017
 
 
Data publikacji: 30-09-2017
 
 
NSZ 2017;12(3):123-132
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule zaprezentowano korzyści płynące z wykorzystania zarządzania sieciami powiązań międzyorganizacyjnych do budowania zwinnej organizacji opartej na wiedzy. Punktem wyjścia dla rozważań jest wskazanie pojawiających się we współczesnym otoczeniu tendencji stawiających przed organizacjami rosnące wymagania w zakresie dostosowywania się do niezwykle szybko zmieniających się warunków funkcjonowania. Sukces we wdrażaniu modelu zwinnej organizacji opartej na wiedzy wymaga stałej obserwacji otoczenia i wychwytywania pojawiających się w nim szans i zagrożeń. Warunkiem powodzenia takiej strategii jest dostęp do aktualnej i adekwatnej informacji. Zasoby te znajdują się w posiadaniu wielu podmiotów na rynku, a dostęp do nich wymaga współpracy i otwartości na dzielenie się wiedzą. Pomocne w procesie wymiany tego niezwykle cennego zasobu może być wykorzystanie sieci powiązań łączących organizacje i mechanizmów nią rządzących.
 
REFERENCJE (31)
1.
AHUJA G., 2000, Collaboration Networks, Structural holes, and Innovation: A Lon-gitudinal Study, “Administrative Science Quarterly”, vol. 45, 425–455.
 
2.
ALEXY O., GERARD G., AMMON J. S., 2013, Cui Bono? The Selective Revealing of Knowledge and its Implications for Innovative Activity, “Academy of Management Review”, vol. 38, no. 2, ss. 270-291.
 
3.
BOONE T., GANESHAN R., 2008, Knowledge Acquisition and Transfer Among En-gineers: Effects of Network Structure, “Managerial and Decision Economics”, vol. 29, no. 5, ss. 459–468.
 
4.
BRASS D. J., GALASKIEWICZ J., GREVE H. R., TSAI W., (2004). Taking Stock of Networks and Organizations: A Multilevel Perspective, “Academy of Management Journal”, vol. 47, no. 6, ss. 795–817.
 
5.
CASSIMAN B., VEUGELERS R., 2002, R&D Cooperation and Spillovers: Some Empirical Evidence from Belgium, “The American Economic Review”, vol. 92, no. 4, ss. 1169-1184.
 
6.
COWAN R., JONARD N., 2004, Network Structure and the Diffusion of Knowledge, “Journal of economic Dynamics and Control”, vol. 28, no. 8, ss. 1557-1575.
 
7.
EBBEN J. J., JOHNSON A. C., 2005, Efficiency, Flexibility, or Both? Evidence Link-ing Strategy to Performance in Small Firms, “Strategic Management Journal”, vol. 26, no. 13, ss. 1249-1259.
 
8.
FLIEDNER G., VOKURKA R.J, 1997, Agility: Competitive Weapon of the 1990s and Beyond?, “Production and Inventory Management Journal”, vol. 38, no. 3, ss. 19–24.
 
9.
GRANOVETTER, M., 1973, The Strength of Weak Ties, “American Journal of Soci-ology”, vol. 78, no. 6, ss. 1360–1380.
 
10.
GRZESIUK K., (2013), Mechanizmy zakorzenienia społecznego organizacji, w: PAWLAK M., Nowe tendencje w zarzadzaniu. Tom IV, Wydawnictwo KUL, Lublin, ss. 53-64.
 
11.
GULATI R., NOHRIA, N., ZAHEER, A., 2000, Strategic Networks, “Strategic Man-agement Journal”, vol. 21, no. 3, ss. 203–215.
 
12.
HANSEN M. T., 1999, The search-transfer problem: The role of weak ties in sharing knowledge across organization subunits, “Administrative Science Quarterly”, vol. 44, no. 1, ss. 82–111.
 
13.
HANSEN M. T., MORS M. L., LØVÅS B., 2005, Knowledge Sharing in Organiza-tions: Multiple Networks, Multiple Phases, “Academy of Management Journal”, vol. 48, vol. 5, ss. 776–793.
 
14.
KAŁKOWSKA J., WŁODARKIEWICZ-KLIMEK H., 2013, Technologie informa-cyjno-komunikacyjne w zwinnej organizacji opartej na wiedzy –koncepcja badań, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu”, nr 299, ss. 40-48.
 
15.
LARSSON, R., BENGTSSON, L., HENRIKSSON, K., SPARKS, J., 1998, The Interorganizational Learning Dilemma: Collective Knowledge Development in Strategic Alliances, “Organization Science”, vol. 9, no. 3, ss. 285–305.
 
16.
LEVIN, D. Z., CROSS, R., 2004, The Strength of Weak Ties You Can Trust: The Me-diating Role of Trust in Effective Knowledge Transfer, “Management Science”, vol. 50, no. 11, ss. 1477–1490.
 
17.
MAREK A., GRZESIUK K., (2015), Diffusion of Knowledge in Organization from Cultural and Network Perspective, “CBU International Conference Proceedings”, vol. 3, ss. 102-108.
 
18.
MCEVILY, B., ZAHEER, A., 1999, Bridging Ties: A Source of Firm Heterogeneity in Competitive Capabilities, “Strategic Management Journal”, vol. 20, no. 12, ss. 1133–1156.
 
19.
MCPHERSON M., SMITH-LOVIN L., COOK J. M., 2001, Birds of a Feather: Ho-mophily in Social Networks, “Annual Review of Sociology”, vol. 27, no. 1, ss. 415–444.
 
20.
OVERBY E., BHARADWAJ A., SAMBAMURTHY V., 2006, Enterprise agility and the enabling role of information technology, “European Journal of Information Systems”, vol. 15, no. 2, ss. 120-131.
 
21.
SWINK M., NARASIMHAN R., KIM S. W., 2005, Manufacturing Practices and Strategy Integration: Effects on Cost Efficiency, Flexibility, and Market‐based Per-formance, “Decision Sciences”, vol. 36, no. 3, ss. 427-457.
 
22.
TRZCIELIŃSKI S., (2011), Przedsiębiorstwo zwinne, Wydawnictwo Politechniki Po-znańskiej, Poznań.
 
23.
TSAI W., GHOSHAL S., 1998, Social Capital and Value Creation: The Role of In-trafirm Networks, “Academy of Management Journal”, vol. 41, no. 4, ss. 464–476.
 
24.
UZZI B., 1997, Social Structure and Competition in Interfirm Networks: The Paradox of Embeddedness, “Administrative Science Quarterly”, vol. 42, no. 1, ss. 35–66.
 
25.
VAZQUES-BUSTELO D., AVELLA L., FERNANDEZ E., 2007, Agility Drivers, Enablers and Outcomes, “International Journal of Operations & Production Manage-ment”, vol. 27, no. 12, ss. 1303-1332.
 
26.
WŁODARKIEWICZ-KLIMEK, H., 2013, Kapitał ludzki w kształtowaniu Zwinności organizacji opartych na wiedzy, ”Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu”, nr 299, ss. 138–147.
 
27.
WYRWICKA M., RAGIN-SKORECKA K., (2013), Foresight przedsiębiorstw. Tom I. Przygotowanie do przyszłości.Politechnika Poznańska, Poznań.
 
28.
YANG Ch., LIU H-M, 2012, Boosting Firm Performance via Enterprise Agility and Network Structure, “Management Decision”, vol. 50, no. 6, ss. 1022–1044.
 
29.
YANG H., PHELPS C., STEENSMA H. K., 2010, Learning from What Others Have Learned from You: The Effects of Knowledge Spillovers on Originating Firms, “Acad-emy of Management Journal”, vol. 53, no. 2, ss. 371-389.
 
30.
ZAHEER A., BELL G. G., 2005, Benefiting from Network Position: Firm Capabili-ties, Structural Holes, and Performance, “Strategic Management Journal”, vol. 26, no. 9, ss. 809–825.
 
31.
ZAHEER A., MCEVILY B., PERRONE V., 1998, Does Trust Matter? Exploring the Effects of Interorganizational and Interpersonal Trust on Performance, “Organization Science”, vol. 9, no. 2, ss. 141-159.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top