ARTYKUŁ ORYGINALNY
Specyfika projektów innowacyjnych w sektorach wysokich technologii
 
Więcej
Ukryj
1
Przedsiębiorstwo Xfeed Europe Sp. z o.o.
 
2
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
 
Data publikacji: 30-06-2021
 
 
NSZ 2021;16(2):49-65
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule poruszona jest problematyka zarządzania projektami. Koncentracja następuje jednak na specyficznej klasie projektów, tj. o charakterze innowacyjnym, realizowanych w sektorach wysokich technologii (high-tech). Problematyka ta została podjęta głównie za sprawą aktualnie obserwowanego wzrostu roli i znaczenia sektorów wysokich technologii w wielu gospodarkach narodowych, także w Polsce. Ponadto, przedsiębiorstwa wysokich technologii dążą do zwiększania swojego potencjału konkurencyjnego, co sprawia, że rozwijają swoje możliwości w zakresie kreowania i komercjalizacji innowacji. Celem artykułu jest określenie specyfiki projektów o charakterze innowacyjnym w sektorach wysokich technologii. Natomiast problem badawczy przyjmuje brzmienie: W jaki sposób można realizować zarządzanie projektami innowacyjnymi w przedsiębiorstwach z sektorów wysokich technologii? W artykule przedstawione są wyniki badania empirycznego zrealizowanego w formie analizy studium przypadku. Do badania wybrano przedsiębiorstwo Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-RZESZÓW" S.A. (aktualnie Pratt & Whitney AeroPower Rzeszów S.A.). W badaniu zastosowano także metody teoretyczne: analizę literatury przedmiotu, syntezę, indukcję oraz dedukcję.
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top