ARTYKUŁ ORYGINALNY
Praca zdalna a dobrostan pracowników – perspektywa branży IT w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski
 
2
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 
3
Akademia Bialska im. Jana Pawła II
 
 
Data publikacji online: 20-03-2023
 
 
Data publikacji: 20-03-2023
 
 
NSZ 2023;18(1):13-28
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Głównym celem artykułu jest zidentyfikowanie i zaprezentowanie, jak kształtował się poziom dobrostanu pracowników polskiej branży IT pracujących zdalnie. Opracowanie dostarcza praktycznych implikacji do budowania marki pracodawcy i zarządzania zespołami zdalnymi w postcovidowej rzeczywistości. Przeprowadzone badania skupiają się na branży IT jako niezwykle konkurencyjnej pod względem utrzymania zaangażowania i motywacji pracowników. Badanie ilościowe zostało przeprowadzone we wrześniu 2021 r. na grupie 1889 respondentów – pracowników pracujących zdalnie w siedmiu polskich oddziałach międzynarodowej korporacji, która jest jednym z największych pracodawców w branży IT w Polsce. Chociaż większość przedsiębiorstw z branży IT w Polsce nie wdraża strategii zarządzania dobrostanem pracowników, przeprowadzone badania wskazują, że ogólny poziom dobrostanu pracowników jest wysoki.
 
REFERENCJE (52)
1.
Ambler, T., Barrow, S., 1996. The Employer Brand, The Journal of Brand Management, nr 4(3).
 
2.
Backhaus, K., Tikoo, S., 2004. Conceptualizing and Researching Employer Branding, Career Development International, nr 9, s. 501-517.
 
3.
Bailey, N.B.K., Kurland, N.B., 1999. The Advantages and Challenges of Working Here, There, Anywhere, and Anytime, Organizational Dynamics, nr 28(2), s. 53-68.
 
4.
Bartik, A.W., Cullen, Z.B., Glaeser, E.L., Luca, M., Stanton, C.T., 2020. What Jobs Are Being Done at Home During the COVID-19 Crisis? Evidence from Firm-Level Surveys, National Bureau of Economic Research, nr 27422, s. 1-26.
 
5.
Capio, C.M., Sit, C.H.P., Abernethy, B., 2014. Physical Well-Being, [w:] Michalos, A.C. (red.), Encyclopedia of Quality of Life and Well-Being Research, Dordrecht: Springer, s. 4805-4807.
 
6.
Carlini, J., Grace, D., 2021. The Corporate Social Responsibility (CSR) Internal Branding Model: Aligning Employees’ CSR Awareness, Knowledge, and Experience to Deliver Positive Employee Performance Outcomes, Journal of Marketing Management, nr 37(7-8), s. 732-760.
 
7.
Charalampous, M., Grant, C.A., Tramontano, C., Michailidis, E., 2019. Systematically Reviewing Remote e-Workers’ Well-Being at Work: A Multidimensional Approach, European Journal of Work and Organizational Psychology, nr 28(1), s. 51-73.
 
8.
Clark, S., McGrane, A., Boyle, N., Joksimovic, N., Burke, L., Rock, N., O’Sullivan, K., 2021. A Qualitative Study of Child and Adolescent Mental Health During the COVID-19 Pandemic in Ireland, International Journal of Environmental Research and Public Health, nr 18(3), s. 1-15.
 
9.
Colander, D., 2000. The Death of Neoclassical Economics, Journal of the History of Economic Thought, nr 22 (2), s. 127-143.
 
10.
Como, R., Hambley, L., Domene, J., 2021. An Exploration of Work-Life Wellness and Remote Work During and Beyond COVID-19, Canadian Journal of Career Development, nr 20(1), s. 46-56.
 
11.
Dabirian, A., Kietzmann, J., Diba, H., 2017. A Great Place to Work!? Understanding Crowdsourced Employer Branding, Business Horizons, nr 60(2), s. 197-205.
 
12.
de Lucas Ancillo, A., del Val Núñez, M.T., Gavrila, S.G., 2021. Workplace Change within the COVID-19 Context: A Grounded Theory Approach, Economic Research-Ekonomska Istraživanja, nr 34(1), s. 2297-2316.
 
13.
De Menezes, L.M., Kelliher, C., 2011. Flexible Working and Performance: A Systematic Review of the Evidence for a Business Case, International Journal of Management Reviews, nr 13(4), s. 452-474.
 
14.
Diener, E., 2009. Subjective well-being, [w:] Diener, E. (red.), The Science of Well-Being: The Collected Works of Ed Diener, Berlin: Springer Science + Business Media.
 
15.
Dodge, R., Dally, A.P., Huyton, J., Sanders, L.D., 2012. The Challenge of Defining Well-Being, International Journal of Wellbeing, nr 2(3), s. 225-235.
 
16.
Fay, M.J., Kline, S.L., 2012. The Influence of Informal Communication on Organizational Identification and Commitment in the Context of High-Intensity Telecommuting, Southern Communication Journal, nr 77(1), s. 61-76.
 
17.
Ferreira, R., Pereira, R., Bianchi, I.S., da Silva, M.M., 2021. Decision Factors for Remote Work Adoption: Advantages, Disadvantages, Driving Forces and Challenges, Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, nr 7(1), s. 70.
 
18.
Galanti, T., Guidetti, G., Mazzei, E., Zappalà, S., Toscano, F., 2021. Work from Home During the COVID-19 Outbreak: The Impact on Employees’ Remote Work Productivity, Engagement, and Stress, Journal of Occupational and Environmental Medicine, nr 63(7), s. 426.
 
19.
Gierszon, B., 2021. Zrównoważone wykorzystywanie technologii cyfrowych w pracy zdalnej i hybrydowej, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 141(4), s. 115-129.
 
20.
Glaser, B., 1978. Theoretical Sensitivity: Advances in the Methodology of Grounded Theory, Mill Valley, CA: Sociology Press.
 
21.
Glaser, B., Strauss, A., 1967. The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research, Mill Valley, CA: Sociology Press.
 
22.
Golden, T.D., Veiga, J.F., 2008. The Impact of Superior – Subordinate Relationships on the Commitment, Job Satisfaction, and Performance of Virtual Workers, The Leadership Quarterly, nr 19, s. 77-88.
 
23.
Holt, R.P.F., Barkley Jr., J.R., Colander, D., 2010. The Complexity Era in Economics, Review of Political Economy, nr 23(3), s. 357-369.
 
24.
Juchnowicz, M., Kinowska, H., 2021. Employee Well-Being and Digital Work During the COVID-19 Pandemic, Information, nr 12(8), s. 293.
 
25.
Kelliher, C., Anderson, D., 2010. Doing More with Less? Flexible Working Practices and the Intensification of Work, Human Relations, nr 63, s. 83-106.
 
26.
Kniffin K.M., Narayanan, J., Anseel F. et al., 2021. COVID-19 and the Workplace: Implications, Issues, and Insights for Future Research and Action, American Psychologist, nr 76(1), s. 63-77.
 
27.
Korunka, C., Hoonakker, P., Carayon, P., 2008. Quality of Working Life and Turnover Intention in Information Technology Work, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, nr 18(4), s. 409-423.
 
28.
Krug, H., Haslan S.A., Otto K., Steffens N.K., 2021. Identity Leadership, Social Identity Continuity, and Well-Being at Work During COVID-19, Frontiers in Psychology, nr 11(12).
 
29.
Mann, S., Lynn, H., 2003. The Psychological Impact of Teleworking: Stress, Emotions and Health. New Technology, Work and Employment, nr 18(3), s. 196-211.
 
30.
Miller, J., 2016. The Well-Being and Productivity Link: A Significant Opportunity for Research-Into-Practice, Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance, nr 3(3), s. 289-311.
 
31.
Moczydłowska, J.M., 2021. Nowe trendy na rynku pracy – praca w systemie home office w percepcji polskich menedżerów, Marketing i Rynek, nr 4, s. 18-26.
 
32.
Moro, S., Ramos, R.F., Rita, P., 2020. What Drives Job Satisfaction in IT Companies?, International Journal of Productivity and Performance Management, nr 70(2), s. 391-407.
 
33.
Muralidhar, B., Prasad, D.K., Rao, M., 2020. Association among Remote Working Concerns and Challenges on Employee Work-Life Balance: An Empirical Study Using Multiple Regression Analysis with Reference to International Agricultural Research Institute, Hyderabad, International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology, nr 11(6), s. 281-297.
 
34.
Nelke, A., 2021. Impact of the COVID-19 pandemic on corporate employer branding, Technium Social Sciences Journal, nr 16(1), s. 388-393.
 
35.
Nielsen, K., Morten, B.N., Chidiebere, O., Marja, K., Eveliina, S., Kerstin, I., 2017. Workplace Resources to Improve Both Employee Well-Being and Performance: A Systematic Review and Meta-Analysis, Work & Stress, nr 31(2), s. 101-120.
 
36.
Olak, R., 2022. Badanie EY: W czasie pandemii polskie firmy niechętnie przechodziły na tryb pracy zdalnej, https://www.ey.com/pl_pl/news/... (dostęp: 10.01.2023).
 
37.
Phuong, T.T.K., Vinh, T.T., 2021. Proposing a Theoretical Model to Determine Factors Affecting on Job Satisfaction, Job Performance and Employees Loyalty for Technology Information (IT) Workers, International Journal for Applied Information Management, nr 1(4), s. 201-209.
 
38.
Prasad, D.K., Mangipudi, D.M.R., Vaidya, D.R., Muralidhar, B., 2020. Organizational Climate, Opportunities, Challenges and Psychological Well-Being of the Remote Working Employees During COVID-19 Pandemic: A General Linear Model Approach with Reference to Information Technology Industry in Hyderabad, International Journal of Advanced Research in Engineering and Technology (IJARET), nr 11(4), s. 372-389.
 
39.
Russo, D., Hanel, P.H., Altnickel, S., van Berkel, N., 2021. Predictors of Well-Being and Productivity Among Software Professionals During the COVID-19 Pandemic – A Longitudinal Study, Empirical Software Engineering, nr 26(4), s. 1-63.
 
40.
Sardeshmukh, S.R., Sharma, D., Golden, T.D., 2012. Impact of Telework on Exhaustion and Job Engagement: A Job Demands and Job Resources Model. New Technology, Work and Employment, nr 27, s. 193-207.
 
41.
Satici, B., Saricali, M., Satici, S.A., Griffiths, M.D., 2020. Intolerance of Uncertainty and Mental Well-Being: Serial Mediation by Rumination and Fear of COVID-19, International Journal of Mental Health and Addiction, nr 20(5), s. 2731-2742.
 
42.
Spencer, D.A., 2013. Integrating Economics with the Other Human (and Related) Sciences: Some Initial Considerations, Fessud Working Paper Series, http://fessud.eu/wp-content/up... (dostęp: 1.03.2022).
 
43.
Stiglitz, J., Sen, A., Fitoussi, J.P., 2009. Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, https://www.economie.gouv.fr/f... (dostęp: 4.02.2023).
 
44.
Szczepańska-Woszczyna, K., Kurowska-Pysz, J., 2016. Sustainable Business Development Through Leadership in SMEs, Ekonomia i Zarządzanie, nr 8(3), s. 57-69.
 
45.
Tabor-Błażewicz, J., 2022. Wpływ pracy zdalnej i hybrydowej na dobrostan pracowników, [w:] Tabor-Błażewicz, J., Rachoń, H. (red.), Wyzwania kierowania ludźmi w systemie hybrydowej organizacji pracy, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, s. 47-55.
 
46.
Taris, T.W., Schaufeli, W.B., 2015. Individual Well-Being and Performance at Work: A Conceptual and Theoretical Overview, [w:] van Veldhoven, M., Peccei, R. (red.), Well-Being and Performance at Work: The Role of Context, London: Psychology Press, s. 5-34.
 
47.
Ter Hoeven, C.L., Van Zoonen, W., 2015. Flexible Work Designs and Employee Well-Being: Examining the Effects of Resources and Demands. New Technology, Work and Employment, nr 30(3), s. 237-255.
 
48.
Tušl, M., Brauchli, R., Kerksieck, P., Bauer, G.F., 2021. Impact of the COVID-19 Crisis on Work and Private Life, Mental Well-Being and Self-Rated Health in German and Swiss Employees: A Cross-Sectional Online Survey, BMC Public Health, nr 21.
 
49.
Wheatley, D., 2012. Good to be Home? Time‐use and Satisfaction Levels Among Home‐Based Teleworkers. New Technology, Work and Employment, nr 27(3), s. 224-241.
 
50.
WHO, 1948. Constitution of the World Health Organization. Preamble to the Constitution of the World Health Organization as Adopted by the International Health Conference, New York.
 
51.
Wood, S.J., Michaelides, G., Inceoglu, I., Hurren, E. T., Daniels, K., Niven, K., 2021. Homeworking, Well-Being and the COVID-19 Pandemic: A Diary Study, International Journal of Environmental Research and Public Health, nr 18(14), s. 7575.
 
52.
Zalega, T., 2009. Praca zdalna – obraz przemian w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, Master of Business Administration, nr 17(4), http://31.186.81.235:8080/api/... (dostęp: 11.01.2023).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top