ARTYKUŁ ORYGINALNY
Rynek internetowych platform zakupowych dla małych i średnich przedsiębiorstw
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 17-12-2018
 
 
Data publikacji: 17-12-2018
 
 
NSZ 2018;13(4):131-144
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Realizacja zakupów biznesowych drogą elektroniczną stanowi obecnie powszechną praktykę. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu polskiego rynku internetowych platform zakupowych przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Praca zawiera informacje o głównych typach internetowych platform zakupowych B2B, charakterystykę narzędzi IT wykorzystywanych w procesie zakupowym oraz o potencjalnych korzyściach z ich wykorzystania przez przedsiębiorstwa. Przedstawiono też dane świadczące o intensywności i sposobie stosowania omawianych platform przez małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce oraz teraźniejsze oferty wybranych platform.
 
REFERENCJE (32)
1.
Hardaś Ł., 2014, Zarządzanie zakupami, OpenNexus, Poznań.
 
2.
Mamcarz P., 2010, Rynek elektronicznych systemów b2b, Polska Agencja Przedsiębiorczości, Warszawa.
 
3.
Reynolds, J., 2010, E-Business: A Management Perspective, Oxford University Press, Oxford
 
4.
Smoręda M., 2013, Potencjał polskiego rynku b2b w kontekście e-commerce, JDF Cafa Sp. z o.o. – Serwis Mergeto.pl, Centrum Biznesowe Faktoria, Łódź
 
5.
Ścisło A., 2015, Platformy zakupowe business – to – business jako innowacja procesu zakupowego małych i średnich przedsiębiorstw, “Nowoczesne Systemy Zarządzania”, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 
6.
Wojtysiak – Kotlarski M., Koszty transakcyjne – okoliczności powstania i istota w: Koszty transakcyjne. Skutki zmian dla przedsiębiorców, pod red. Sobiecki R., Pietrewicz J.W., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011.
 
7.
Allegro, 2018, https://magazyn.allegro.pl/333..., (16.09.2018).
 
8.
Berthon P., Ewing M., Pitt L, Naude P., Understanding B2B and the Web: the acceleration of coordination and motivation, Industrial Marketing Management, v.32, Issue 7, (s. 553 – 561) 2003, https://www.sciencedirect.com/..., (25.11.2018)
 
9.
Cullen, A.J., Webster, M, 2007, A model of B2B e-commerce, based on connectivity and purpose, “International Journal of Operations & Production Management”, Vol. 23, Nr. 3, s. 205 -225, http://ijsr.journals.umcs.pl (25.11.2018).
 
10.
Determine, 2018, https://www.determine.com/blog... (12.09.2018).
 
11.
Deloitte, 2017, Digitalizacja rynku B2B. Cyfrowe platformy zakupowe – raport Aleo i Deloitte, https://www2.deloitte.com/pl, (10.09.2018).
 
12.
Doligalski T. Platformy wielostronne: istota i rozwój relacji z klientami, e-mentor, 1(48/2013, http://www.e-mentor.edu.pl/art..., (25.11.2018).
 
13.
Encyklopedia Zarządzania, 2018, https://mfiles.pl/pl/index.php... (25.11.2018)
 
14.
Fauska P., Kryvinska. N., Strauss Ch.,2013, The role of e-commerce in B2B markets of goods and services, “International Journal of Sevices Economicx and Management 5(1/2) 41 – 7, https://www.researchgate.net/p... (25.11.2018).
 
15.
Gemius, Izba Gospodarki Elektronicznej, E-commerce w Polsce 2018, https://www.gemius.pl, (10.10.2018)
 
16.
GUS, 2015, Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2015 roku, www.stat.gov.pl. (23.09.2018).
 
17.
GUS, 2017a, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2013 – 2017, www.stat.gov.pl. (23.09.2018).
 
18.
GUS, 2017b, Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2017 roku, www.stat.gov.pl. (23.09.2018).
 
19.
ING Usługi dla Biznesu S.A., 2015, Blog Aleo, http://blog.aleo.com/ (21.09.2015).
 
20.
ING Usługi dla Biznesu S.A., 2015, Regulamin, https://aleo.com/pl/o-platform..., (12.09.2018)
 
21.
L aud on, K., Traver, C. (2014) E-Commerce 2014. Business. Technology. Society, 10th European ed., Pearson Education Limited, Harlow, https://sabraz.files.wordpress... (25.11.2018).
 
22.
Mergeto, 2018a, http://info.mergeto.pl/tut/czy..., (20.09.2018)
 
23.
Mergeto, 2018b, http://info.mergeto.pl/tut/czy..., (20.09.2018).
 
24.
Oferteo, 2018, https://www.oferteo.pl/regulam..., (14.09.2018)
 
25.
OpenNexus, 2015, Co zyska firma wykorzystując internet i Open Nexus w procesie zakupowym?, http://opennexus.pl/blog/zyska... (21.09.2015).
 
26.
OpenNexus, 2016, https://platformazakupowa.pl/s..., (12.09.2018).
 
27.
OpenNexus, 2018a, https://platformazakupowa.pl/s..., (12.09.2018).
 
28.
OpenNexus, 2018b, https://platformazakupowa.pl/s... (12.09.2018).
 
29.
Otwarty Rynek Elektroniczny, 2015, Zakupy elektroniczne, korzyści dla kupujących i dostawców, http://www.marketplanet.pl/201... (14.09.2018).
 
30.
PARP, 2008, Co to jest b2b?, http://www.web.gov.pl/finansow... (12.09.2018).
 
31.
Trans.eu Group S.A., 2018, https://www.trans.eu/pl/o-nas, (21.09.2018).
 
32.
Wprost, 2018, https://rankingi.wprost.pl/200... (14.09.2018)
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top