ARTYKUŁ ORYGINALNY
WYKORZYSTANIE INTERNETOWYCH PLATFORM ZAKUPOWYCH PRZEZ INSTYTUCJE SEKTORA PUBLICZNEGO – ANALIZA POTENCJALNYCH KORZYŚCI
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 20-12-2016
 
 
Data publikacji: 20-12-2016
 
 
NSZ 2016;11(1):303-315
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie możliwości wykorzystania internetowych platform zakupowych przez instytucje sektora publicznego oraz wynikających z tego korzyści.
 
REFERENCJE (26)
1.
FUNDACJA CENTRUM CSR.PL, Zrównoważone zamówienia publiczne w praktyce. Modelowe klauzule społeczne i środowiskowe, Warszawa, 2014.
 
2.
KRZEPICKA A., 2010, Modele handlu elektronicznego, [w:] W. Gonciarski (red.) Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
3.
MAMCARZ P., 2010, Rynek elektronicznych systemów b2b, Polska Agencja Przedsiębiorczości, Warszawa.
 
4.
MORLEY D., PARKER CH. S., Understanding Computers: Today and Tomorrow, Course Technology/Cengage Learning, Boston, 2011.
 
5.
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.12.2015 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, Dz. U. 2015 r. poz. 2263.
 
6.
ŚCISŁO A., 2015, Platformy zakupowe business – to – business jako innowacja procesu zakupowego małych i średnich przedsiębiorstw, „Nowoczesne Systemy Zarządzania”, Zeszyt nr 10, WAT.
 
7.
URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW, Zakupy przez Internet, Warszawa, 2014.
 
8.
Ustawa z 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2016, poz.1020.
 
9.
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U.1964 r., poz. 93.
 
10.
Ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz. U. 2013 poz., 885, ze zmianami.
 
11.
Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. 2015, poz. 2164 ze zmianami.
 
12.
Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. 2014, poz. 827.
 
13.
 
14.
BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ, 2016, http://www.bip.wat.edu.pl/inde... [25.06.2016]
 
15.
CHILMON E., 2015, Zamówienia publiczne w Internecie, „IT w administracji”, http://www.itwadministracji.pl... [20.06.2016]
 
16.
DOMIERZ I., GRUPA BIZNES POLSKA, 2016, Blog zamówień publicznych, http://blogprawazamowienpublic... [20.05.2016]
 
17.
ING Usługi dla Biznesu S.A., 2015, Blog Aleo, http://blog.aleo.com/ [21.06.2016]
 
18.
OPENNEXUS.PL, 2016, http://opennexus.pl/wp-content... [15.06.2016]
 
19.
OPENNEXUS.PL, 2016, https://platformazakupowa.pl/ [4.07.2016]
 
20.
OTWARTY RYNEK ELEKTRONICZNY, 2015, Zakupy elektroniczne, korzyści dla kupujących i dostawców, http://www.marketplanet.pl/201... [14.06.2016]
 
21.
PARP, 2008, Co to jest b2b?, http://www.web.gov.pl/finansow... [12.06.2016]
 
22.
STASZEK M., PARP, 2016, Prawa przedsiębiorcy kupującego w Internecie, https://www.web.gov.pl/e-punkt... [22.06.2016]
 
23.
SUSTAINABLE PROCUREMENT PLATFORM, 2016, http://www.sustainable-procure... [22.06.2016]
 
24.
TECHTARGET, 2011, Software as a Serwice (SaaS) definition, http://searchcloudcomputing.te... [18.06.2016]
 
25.
URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2014 r., 2015, https://www.uzp.gov.pl/__data/... [22.06.2016]
 
26.
URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, 2015, https://www.ekatalogi.uzp.gov.... [20.06.2016]
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top