ARTYKUŁ ORYGINALNY
Mechanizm komunikacji Universal Data Exchange Interface w procesie wymiany danych pomiędzy systemami expertwms® i ERP
 
Więcej
Ukryj
1
DataConsult Sp. o.o.
 
 
Data publikacji online: 17-12-2018
 
 
Data publikacji: 17-12-2018
 
 
NSZ 2018;13(4):145-158
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest prezentacja wyników prac rozwojowych dotyczących systemu DataConnect z zastosowaniem mechanizmu komunikacji Universal Data Exchange Interface dla modelu wymiany informacji pomiędzy systemem ExpertWMS®, a systemami zewnętrznymi ERP. Prace rozwojowe były ostatnim etapem badań nad stworzeniem odpornego na zaburzenia elektromagnetyczne prototypu systemu punktów pomiarowych przy gniazdach produkcyjnych opartego o technologię selektywnej bramki RFID. W artykule zaprezentowano zarówno teoretyczne jak i praktyczne podejście do problematyki wymiany danych i komunikacji w przedsiębiorstwach przemysłowych, które w zarządzaniu wykorzystują złożone systemy informatyczne wspomagające procesy produkcyjne, logistyczne i biznesowe.
 
REFERENCJE (26)
1.
Arenas M., Barcelo P., Libkin L., Murlak F., 2010, Relational and XML Data Exchange, Morgan & Claypool Publisher, USA.
 
2.
Brdulak H., 2011, Logistyka w trudnych czasach – szansa czy ryzyko? Zmiany w globalnych łańcuchach dostaw, [w:] H. Brdulak (red.), Logistyka przyszłości, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
3.
Bussler Ch., 2003, B2B Integration: Concepts and Architecture, Springer Science & Business Media, Berlin.
 
4.
Dataconsult Sp. o.o., 2014, Podręcznik integratora DataConnect UDEI, Kraków.
 
5.
Dataconsult Sp. z o.o., 2013, Odporny na zaburzenia elektromagnetyczne prototyp systemu punktów pomiarowych przy gniazdach produkcyjnych oparty o technologię selektywnej bramki RFID, Raport z badań, Kraków.
 
6.
Doan A., Halevy A., Ives Z., 2015, Principles of Data Integration, Elsevier & Morgan Kaufmann, USA.
 
7.
Fowler M., 2005, Architektura systemów zarządzania przedsiębiorstwem. Wzorce projektowe, Helion, Gliwice.
 
8.
Jurga A., Sławińska M., 2011, Wybrane aspekty projektowania systemów informacyjnych wspomagających procesy logistyczne, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka”, nr 11.
 
9.
Klonowski J.Z., 2004, Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Modele rozwoju i właściwości funkcjonalne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 
10.
Linthicum D., 2001, B2B Integration Application, Reading MA, Addison Wesley, USA.
 
11.
Kwiecień R., 2012, Komputerowe systemy automatyki przemysłowej, Helion, Gliwice.
 
12.
Łobaziewicz M., Sieczkarek K., Maćkowiak A.,2013, Concept of Resistant to Electromagnetic Disturbances Prototype of Measuring Points System Located in Production Cells Based on RFID Selective Gate Technology, “International Journal of Computer & Information Technologies”, No. 2 (1).
 
13.
Łobaziewicz M., Maćkowiak A., Sieczkarek K., 2014, Koncepcja odpornego na zaburzenia elektromagnetyczne prototypu systemu punktów pomiarowych przy gniazdach produkcyjnych opartego o technologię selektywnej bramki RFID, „Logistyka”, nr 3.
 
14.
Maćkowiak A., Sieczkarek K., Łobaziewicz M., 2014a, Możliwość zastosowania materiałów absorbcyjnych do eliminacji zakłóceń w pracy systemów automatycznej identyfikacji w oparciu o fale radiowe RFID, „Logistyka”, nr 4.
 
15.
Maćkowiak A., Sieczkarek K., Łobaziewicz M., 2014b, Możliwość zastosowania materiałów absorpcyjnych EMC do eliminacji zakłóceń w pracy radiowych systemów komunikacyjnych, „Prze-gląd elektrotechniczny”, nr 8.
 
16.
Morris H.D., 2016, IDC’s Worldwide Software Taxonomy, IDC Analyse the Future, USA.
 
17.
Nicolescu V., Wittges, H., Krcmar, H., 2006, New Directions in SAP R/3: Services Oriented Architecture, (SOA) and Netweaver, [in:] Ch.S. Sankar, K.H. Rau (eds.), Implementation Strategies for SAP R/3 in a Multinational Organization: Lessons from a Real-World Case Study, IGI Global, USA.
 
18.
Ning Q., Wang T., Jiang L.L.Y., 2012, Research on CNC Machine Tools Integration Condition Monitoring System and Its Information Exchange Technology, [in:] Y. Zhang (ed.), Future Wireless Networks and Information Systems, Lecture Notes Electrical Engineering, Springer-Verlag GmbH Berlin Heidelberg , Vol.144.
 
19.
Tundys B., Sowa M., 2010, Wpływ informatycznego wsparcia procesów logistycznych na konkurencyjność łańcucha dostaw, [w:] M. Chaberek, A. Jezierski (red.), Informatyczne narzędzia procesów logistycznych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 
20.
Wing L., Shankararaman V.,2007, Enterprise Architecture and Integration: Methods, Implementation and Technologies, Idea Group Inc., New York.
 
21.
Yang T., Fei M., Xue D., Tan Y., Zhou X., 2006, A Proposed Case Study for Network Control Systems, [in:] D. Huang, G.W. Irwin, (eds.), Proceedings of Computational Intelligence, Interna-tional Conference on Intelligent Computing, Springer Verlag, Part 2.
 
22.
Dhanda, P., Sharma, N., 2016, Extract Transform Load Data with ETL Tools, International Journal of Advanced Research in Computer Science, No.3 (7), www.ijarcs.info (05.06 2016).
 
23.
Liu Y., Wu L., Cheng G., 2010, A remote Fault Diagnosis System of NC Machine Tool’s Spindle based on B/S Model, “Equipment Manufacturing Technology”, No. 04, http://en.cnki.com.cn/Article_... (04.2010).
 
24.
Łobaziewicz, M., 2017, Communication Model of Measuring Points Using a RFID Gate In Pro-duction Logistics, [in:] Research in Logistics&Production, No.4 (7), Publishing House of Poznan University of Technology, Poznań, www.research.logistyka-produkcja.pl (30.08.2017).
 
25.
Ronanki, R., Verma, A., Pierce, D., Shilling, M., 2016, Industrialized Analytics, [in:] Tech Trends 2016: Innovating in the digital era, Deloite University Press, https://www2.deloitte.com/cont... (3.08.2016).
 
26.
Tyagi H., Watanabe S., 2017, Universal Multiparty Data Exchange and Secret Key Agreement, Cornell University Library, https://arxiv.org/abs/1605.010... (15.01.2017).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top