ORIGINAL PAPER
Market of online ecommerce platforms for small and medium enterprices
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Online publication date: 2018-12-17
 
 
Publication date: 2018-12-17
 
 
NSZ 2018;13(4):131-144
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Online commercial purchasing is a now a common practice. The purpose of this article is to present the current state of the Polish market of internet B2B ecommerce platforms for small and medium enterprises. The paper contains information about main types of internet B2B e-commerce platforms, the characteristics of IT tools used in the purchasing process and potential benefits of their use by companies. It also presents data demonstrating the intensity and manner of using the discussed platforms by small and medium enterprises in Poland and current offers of selected internet services.
 
REFERENCES (32)
1.
Hardaś Ł., 2014, Zarządzanie zakupami, OpenNexus, Poznań.
 
2.
Mamcarz P., 2010, Rynek elektronicznych systemów b2b, Polska Agencja Przedsiębiorczości, Warszawa.
 
3.
Reynolds, J., 2010, E-Business: A Management Perspective, Oxford University Press, Oxford
 
4.
Smoręda M., 2013, Potencjał polskiego rynku b2b w kontekście e-commerce, JDF Cafa Sp. z o.o. – Serwis Mergeto.pl, Centrum Biznesowe Faktoria, Łódź
 
5.
Ścisło A., 2015, Platformy zakupowe business – to – business jako innowacja procesu zakupowego małych i średnich przedsiębiorstw, “Nowoczesne Systemy Zarządzania”, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 
6.
Wojtysiak – Kotlarski M., Koszty transakcyjne – okoliczności powstania i istota w: Koszty transakcyjne. Skutki zmian dla przedsiębiorców, pod red. Sobiecki R., Pietrewicz J.W., Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011.
 
7.
Allegro, 2018, https://magazyn.allegro.pl/333..., (16.09.2018).
 
8.
Berthon P., Ewing M., Pitt L, Naude P., Understanding B2B and the Web: the acceleration of coordination and motivation, Industrial Marketing Management, v.32, Issue 7, (s. 553 – 561) 2003, https://www.sciencedirect.com/..., (25.11.2018)
 
9.
Cullen, A.J., Webster, M, 2007, A model of B2B e-commerce, based on connectivity and purpose, “International Journal of Operations & Production Management”, Vol. 23, Nr. 3, s. 205 -225, http://ijsr.journals.umcs.pl (25.11.2018).
 
10.
Determine, 2018, https://www.determine.com/blog... (12.09.2018).
 
11.
Deloitte, 2017, Digitalizacja rynku B2B. Cyfrowe platformy zakupowe – raport Aleo i Deloitte, https://www2.deloitte.com/pl, (10.09.2018).
 
12.
Doligalski T. Platformy wielostronne: istota i rozwój relacji z klientami, e-mentor, 1(48/2013, http://www.e-mentor.edu.pl/art..., (25.11.2018).
 
13.
Encyklopedia Zarządzania, 2018, https://mfiles.pl/pl/index.php... (25.11.2018)
 
14.
Fauska P., Kryvinska. N., Strauss Ch.,2013, The role of e-commerce in B2B markets of goods and services, “International Journal of Sevices Economicx and Management 5(1/2) 41 – 7, https://www.researchgate.net/p... (25.11.2018).
 
15.
Gemius, Izba Gospodarki Elektronicznej, E-commerce w Polsce 2018, https://www.gemius.pl, (10.10.2018)
 
16.
GUS, 2015, Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2015 roku, www.stat.gov.pl. (23.09.2018).
 
17.
GUS, 2017a, Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2013 – 2017, www.stat.gov.pl. (23.09.2018).
 
18.
GUS, 2017b, Wykorzystanie technologii informacyjno – komunikacyjnych w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych w 2017 roku, www.stat.gov.pl. (23.09.2018).
 
19.
ING Usługi dla Biznesu S.A., 2015, Blog Aleo, http://blog.aleo.com/ (21.09.2015).
 
20.
ING Usługi dla Biznesu S.A., 2015, Regulamin, https://aleo.com/pl/o-platform..., (12.09.2018)
 
21.
L aud on, K., Traver, C. (2014) E-Commerce 2014. Business. Technology. Society, 10th European ed., Pearson Education Limited, Harlow, https://sabraz.files.wordpress... (25.11.2018).
 
22.
Mergeto, 2018a, http://info.mergeto.pl/tut/czy..., (20.09.2018)
 
23.
Mergeto, 2018b, http://info.mergeto.pl/tut/czy..., (20.09.2018).
 
24.
Oferteo, 2018, https://www.oferteo.pl/regulam..., (14.09.2018)
 
25.
OpenNexus, 2015, Co zyska firma wykorzystując internet i Open Nexus w procesie zakupowym?, http://opennexus.pl/blog/zyska... (21.09.2015).
 
26.
OpenNexus, 2016, https://platformazakupowa.pl/s..., (12.09.2018).
 
27.
OpenNexus, 2018a, https://platformazakupowa.pl/s..., (12.09.2018).
 
28.
OpenNexus, 2018b, https://platformazakupowa.pl/s... (12.09.2018).
 
29.
Otwarty Rynek Elektroniczny, 2015, Zakupy elektroniczne, korzyści dla kupujących i dostawców, http://www.marketplanet.pl/201... (14.09.2018).
 
30.
PARP, 2008, Co to jest b2b?, http://www.web.gov.pl/finansow... (12.09.2018).
 
31.
Trans.eu Group S.A., 2018, https://www.trans.eu/pl/o-nas, (21.09.2018).
 
32.
Wprost, 2018, https://rankingi.wprost.pl/200... (14.09.2018)
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top