ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
MIEJSCE I ROLA ZASOBÓW LUDZKICH W INNOWACYJNYM ZARZĄDZANIU ORGANIZACJĄ
 
Więcej
Ukryj
1
Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
 
2
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 30-09-2017
 
 
Data publikacji: 30-09-2017
 
 
NSZ 2017;12(3):133-146
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Opracowanie niniejsze ma charakter poglądowy; sporządzono je na podstawie przeprowa­dzonej analizy literatury przedmiotu. Głównym celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie, czy zasoby ludzkie pełnią istotną rolę w innowacyjnym zarządzaniu organizacją. W artykule przedstawiono fazy oraz modele zarządzania zasobami ludzkimi, podkreślając podmiotową rolę człowieka we współcze­snej organizacji. Wyszczególniono determinanty (zewnętrzne i wewnętrzne) kształtujące zasoby ludzkie organizacji, traktowane jako jej największy kapitał. Podjęto próbę przedstawienia, jak istotnym elementem jest innowacyjność, która coraz częściej staje się nie tylko atutem, lecz także wymogiem konkurencyjnej organizacji, świadomie funkcjonującej na rynku gospodarki w XXI wieku. To właśnie od tempa i zakresu wprowadzanych innowacyjnych zmian zależy przyszłość nowoczesnej organizacji. Jednocześnie, niezależ­nie od rozwoju technologii i ekspansji myśli technicznej, za każdą zmianą niezmiennie stoi człowiek, jego myśl i idea. Z tego powodu skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi staje się kluczowe dla innowacyjnej organizacji i zależy od właściwego wykorzystania wiedzy, umiejętności, kształtowania postaw i zachowań pracowników. To właśnie one sprzyjają podejmowaniu przez pracowników twórczych, innowacyjnych działań w dążeniu do osiągnięcia celów przedsiębiorstwa.
 
REFERENCJE (15)
1.
ARMSTRONG M., 2005, „Zarządzanie zasobami ludzkimi”, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 
2.
BORKOWSKA S., 2007, Wynagradzanie, [w:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji pod red. H. Króla i A. Ludwiczyńskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 
3.
CIEKANOWSKI Z., 2012, Narzędzia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, DANMAR, Warszawa.
 
4.
CIEKANOWSKI Z., 2013 „Jakość w zarządzaniu zasobami ludzkimi”, Wydawnictwo naukowe PWST-E, Jarosław.
 
5.
CIEKANOWSKI Z., 2014, Determinanty bezpieczeństwa personalnego w zarządzaniu zasobami ludzkimi w nowoczesnej organizacji, Wydawnictwo naukowe PWST-E, Jarosław.
 
6.
GOLNAU W., KALINOWSKI M., LITWIN J., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwa Fachowe, Warszawa.
 
7.
KOŹMIŃSKI A. K., PIOTROWSKI W., 2005, Zarządzanie. Teoria i Praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
8.
KRÓL H., LUDWICZYŃSKI A., 2006, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 
9.
POCZTOWSKI A., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo PWE, Warszawa.
 
10.
PRZYBYSZEWSKI R., 2007, Kapitał ludzki w procesie kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 
11.
SEKUŁA Z., 2008, Motywowanie do pracy teorie i instrumenty, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2008.
 
12.
SIKORSKI Cz., 2004, Motywacja jako wymiana-model relacji między pracownikiem a organizacją, Wydawnictwo Dyfin, Warszawa.
 
13.
STACHOWSKA S., 2007, Wynagrodzenia w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruń 2007.
 
14.
STANIEWSKI M., 2008, Zarządzanie zasobami ludzkimi, a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Vizja Press & IT, Warszawa.
 
15.
SUDOŁ S., 2006, Podstawy nauk o przedsiębiorstwie, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2006.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top