ORIGINAL PAPER
Przykład wykorzystania zaawansowanego generatora aplikacji na podstawie modeli BPMN do sprawnego zarządzania organizacją i monitorowanie wyników przy użyciu narzędzia klasy Business Intelligence – Qlik Sense
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania
 
 
Online publication date: 2017-06-30
 
 
Publication date: 2017-06-30
 
 
NSZ 2017;12(2):147-162
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Changes taking place in organizations and their associated difficulties in efficient management, in-volvement of employees in effective action to make the organization that companies are constantly looking for effective tools to help them efficiently manage your business and monitor their data and their flow in real time. One such tool is the application generator based on BPMN models integrated with Business Intelligence tool - Qlik Sense. A set of tools helps in many aspects of the company, brings a number of advantages, but its for-mation requires intentional actions at various levels. Developed and presented the project indicates that it is possible the efficient management of the organization through the use of BPMN class tools and BI.
 
REFERENCES (16)
1.
BIELSKI M., 1996, Organizacja. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
2.
CHINOSI M., TROMBETTA A., 2012, BPMN: An introduction to the standard, “Computer Standards & Interfaces”, Vol. 34.
 
3.
DIJKMAN, DUMAS, DONGEN, KAARIK, MENDLING, 2011, Similarity of business process models: Metrics and evaluation, “Information Systems”, Vol. 36.
 
4.
KOTARBIŃSKI T., 2003, Dzieła wszystkie. Prakseologia, Ossolineum, Wrocław.
 
5.
KOWAL W., 2015, Sprawność organizacji. Emocjonalne, behawioralne i finansowe efekty działań marketingowych w ocenie skuteczności i efektywności przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 
6.
KRZAKIEWICZ K., 2006, Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo AE, Poznań.
 
7.
POLAK P., 2014, Wpływ notacji BPMN na podejście procesowe w zarządzaniu. Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem – wiodące orientacje, Wrocław.
 
8.
PSZCZOŁOWSKI T., 1978, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław–Warszawa.
 
9.
REMCO M., DIJKMAN, DUMAS M., OUYANG C., 2008, Semantics and analysis of business process models in BPMN, “Information and Software Technology”, Vol. 50.
 
10.
ROCKLAND C., GAVEAU B., MITTER S.K., 2004, Autonomy and Adaptiveness, MIT Press, Cambridge.
 
11.
SHANNON C.E., 1948, Mathematical Theory of Communication, Bell System Tech. J.
 
12.
SKALIK J., BARABASZ A., BEŁZ G., 2010, Systemowe uwarunkowania rozwoju metod zarządzania. Przykład modelu Triady, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”.
 
13.
TRANTOPOULOS K., KROGH G., WALLIN M.W., WOERTER M., 2017, External knowledge and information technology: implications for process innovation performance, “MIS Quarterly”, Vol. 41(1).
 
14.
ZIELENIEWSKI J.,1972, Organizacja zespołów ludzkich. Wstęp do teorii organizacji i kierowana, PWN, Warszawa.
 
15.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top