ARTYKUŁ ORYGINALNY
Informatyczne wspomaganie procesów kadrowych w Siłach Zbrojnych RP na przykładzie sieciowego systemu ewidencji wojskowej „SEW on-line”
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Wydział Cybernetyki
 
 
Data publikacji online: 30-06-2017
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
NSZ 2017;12(2):163-176
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Tematyka artykułu obejmuje istotne zagadnienie dotyczące informatycznego wspoma­gania procesów kadrowych w Sitach Zbrojnych RP. Na przykładzie sieciowego Systemu Ewidencji Wojskowej „SEW on-line" zaprezentowano praktyczne zastosowanie technologii informatycznych w procesach kadrowych. W pierwszej części publikacji przedstawiono istotę i rolę informatycznego sieciowego systemu ewidencji wojskowej. Druga część obejmuje charakterystykę i zakres praktycznego zastosowania „SEW on-line" w procesach kadrowych. Natomiast w trzeciej części wskazano korzyści wynikające z zastosowania „SEW on-line" w zarządzaniu zasobami ludzkimi w Siłach Zbrojnych RP oraz możliwości jego udoskonalenia.
 
REFERENCJE (13)
1.
ARMSTRONG M., 2000, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 
2.
DECYZJA Nr 44/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 15.02.2013 r. w sprawie wdrożenia do eksploatacji użytkowej sieciowego systemu ewidencji wojskowej „SEW on-line”, (Dz.Urz. MON z 2013 r., poz.50) ,pkt.1.
 
3.
GONCIARSKI W., ORNAROWICZ U., 2013, Współczesne zarządzanie: różnorodność problemów i sposobów ich rozwiązywania, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
4.
KRÓL H., LUDWICZYŃSKI A., 2007, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWN, Warszawa.
 
5.
LISTWAN T, 2004, Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
6.
LISTWAN T. (red.), 2004, Zarządzanie kadrami, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 
7.
Instrukcja eksploatacji i użytkowania „SEW on-line”, 2013, Zarząd Organizacji i Uzupełnień – P1 – Biuro Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego, Warszawa.
 
8.
POCZTOWSKI A., 2003, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, PWE, Warszawa.
 
9.
PIOTRKOWSKI K., 2016, Raport z przeprowadzonych badań w ramach projektu ,,Zarządzanie kapitałem ludzkim w Siłach Zbrojnych w świetle współczesnej wiedzy w zakresie zarządzania, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
10.
PIOTRKOWSKI K., CHMIELEWSKI M., ZIÓŁEK M., 2015, Grywalizacja jako technika zarządzania zasobami ludzkimi w firmie informatycznej, „Przegląd Organizacji”, Nr 2.
 
11.
PIOTRKOWSKI, K. KOCYK E, 2013, Zarządzanie informacją jako podstawa rozwoju organizacji w dobie gospodarki cyfrowej, [w:] W. Kiełtyka (red.), Multimedia w biznesie i zarządzaniu, Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 
12.
PIOTRKOWSKI K., 2012, System zarządzania ludźmi w Siłach Zbrojnych RP, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
13.
PIOTRKOWSKI K., 2010, Specyficzne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi w firmach (organizacjach) wykorzystujący technologię cyfrową, [w:] W. Gonciarski (red.), Zarządzanie w warunkach gospodarki cyfrowej, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top