ORIGINAL PAPER
Forecasting expenses of the institution with the use of the Klein model
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
2
Sztab Generalny Wojska Polskiego
 
 
Online publication date: 2022-03-28
 
 
Publication date: 2022-03-28
 
 
NSZ 2022;17(1):77-92
 
KEYWORDS
ABSTRACT
The study includes an analysis and evaluation of the time series of expenses of the research subject. The distribution of the analyzed data was examined with the use of graphs, such as: a histogram, normality and the Shapiro-Wilk test. The existence of outliers and extreme values was then searched for with a box plot. Chernoff Faces were then used to detect the monthly seasonality in the time series of the expenses under consideration. The regularities in the form of trend and seasonality detected during the data analyzes were confirmed by the binary model of multiple regression. The study includes forecasting of the time series of expenses with the use of the Klein model. The last stage of the research was the analysis and evaluation of the remainder of forecasts. The forecast of expenses for 2021 is an amount of PLN 575 248 346. In 2022, it increased to PLN 676 989 270.
 
REFERENCES (19)
1.
CZYŻYŃSKI, R., KLÓSKA, R., 2019. Wybrane zagadnienia z prognozowania, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
 
2.
DITTMANN, P., 2016. Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Marki: Wydawnictwo Nieoczywiste.
 
3.
GABRUSEWICZ, W., KAMELA-SOWIŃSKA, A., POETSCHKE, H., 2000. Rachunkowość zarządcza, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
4.
GŁUSZKOWSKI, T., JABŁOŃSKA, M., 2008. Prognozowanie i analiza sprzedaży. Modele w Excelu, Łódź: Wydawnictwo 4TG.
 
5.
GRABIŃSKI, T. I IN., 1989. Metody taksonomii numerycznej w modelowaniu zjawisk społeczno-gospodarczych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
6.
JÓŹWIAK, J., PODGÓRSKI, J., 2012. Statystyka od podstaw, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
7.
KOT, S.M., JAKUBOWSKI, J., SOKOŁOWSKI, A., 2011. Statystyka, Warszawa: Difin.
 
8.
KOZICKI, B., WAŚCIŃSKI, T., BRZEZIŃSKI, M., LISOWSKA, A., 2018. Cost forecast in a shipping company, Transport Means 2018, Litwa (online).
 
9.
KOZIEJ, S., 2009. Podstawy bezpieczeństwa, Warszawa: Wydawnictwo AON.
 
10.
KUREK, S., 2000. Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, [w:] Kurini, S., Krc, M. (red.), Ekonomika bezpieczeństwa państwa średniej wielkości. Teoria i praktyka, Warszawa-Brno.
 
11.
LUSZNIEWICZ, A., 2003. Statystyka w zarządzaniu, Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
 
12.
ŁUNIEWSKA, M., TARCZYŃSKI, W., 2006. Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
MAKRIDAKIS, S.G., WHEELWRIGHT, S.C., HYNDMAN, R.J., 1998. Forecasting methods and applications, New York: John Wiley and Sons.
 
14.
MITKOW, SZ., TOMASZEWSKI, J., KOZICKI, B., 2021. Bezpieczeństwo militarne a potencjał osobowy Sił Zbrojnych RP, Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.
 
15.
PLUTA, W., 1977. Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach ekonomicznych, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
16.
RABIEJ, M., 2018. Analizy statystyczne z programami Statistica i Excel, Gliwice: Helion.
 
17.
WILLIAMS, P., 2012. Studia bezpieczeństwa, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
18.
ZAGDAŃSKI, A., SUCHWAŁKO, A., 2016. Analiza i prognozowanie szeregów czasowych. Praktyczne wprowadzenie na podstawie środowiska R, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
19.
ZIĘBA, R., 2016. Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI wieku, Warszawa: Poltext.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top