ARTYKUŁ ORYGINALNY
POTRZEBY SPOŁECZNE WE WSPÓŁCZESNYM ZARZĄDZANIU
 
Więcej
Ukryj
1
AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA
 
 
Data publikacji online: 26-03-2018
 
 
Data publikacji: 26-03-2018
 
 
NSZ 2018;13(1):79-96
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Współczesny świat charakteryzuje się olbrzymią liczbą różnorodnych organizacji tworzonych przez ludzi w celu zaspokojenia ich zbiorowych i indywidualnych potrzeb. W obecnych uwarunkowaniach coraz częściej preferowany jest sieciowy model zaspokajania potrzeb publicznych, w którym istotną rolę odgrywają zarówno organizacje publiczne, jak i biznesowe. Takie rozwiązanie posiada zwykle zalety i wady. Powinno być poprzedzone szczegółowymi analizami i musi uwzględniać uwarunkowania ekonomiczne i społeczne w kraju. W praktyce należy bowiem wyraźnie określić, do jakiego systemu zaspokojenia potrzeb społecznych zmierzamy i co w naszych uwarunkowaniach przemawia za takim systemem. Ponadto trzeba sprecyzować sposób zarządzania tym procesem.
 
REFERENCJE (12)
1.
Bednarczyk M., 2001, Organizacje publiczne, PWN, Warszawa.
 
2.
Hausner J., 2003, Administracja publiczna, PWN, Warszawa.
 
3.
Jemielniak D., Koźmiński A., 2011, Zarządzanie od podstaw, Oficyna, Warszawa.
 
4.
Kieżun W., 2012, Patologia transformacji, Poltext, Warszawa.
 
5.
Kożuch B., 2004, Zarządzanie publiczne, Placet, Warszawa.
 
6.
Kożuch B., 2007, Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, Wyd. UJ, Kraków.
 
7.
Lisowski A., 2006, Potrzeby społeczne i ich diagnozowanie, SGH, Warszawa.
 
8.
Rybak M., 2001, Społeczna odpowiedzialność biznesu – idea i rzeczywistość, „Gospodarka Narodowa”, nr 3, SGH, Warszawa.
 
9.
Simon H., 1976, Działanie administracji, PWN, Warszawa.
 
10.
Tomaszewski A., 2013, Problemy i metody w zarządzaniu organizacjami, Wyd. A. Marszałek, Toruń.
 
11.
Tomaszewski A., 2014, Organizacje publiczne i ich otoczenie, [w:] Zarządzanie organizacjami publicznymi, AON, Warszawa.
 
12.
Zalewski A., 2005, Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, SGH, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top