ARTYKUŁ ORYGINALNY
PROJEKTY POMOCOWE JAKO PRZEJAW DZIAŁALNOŚCI PROJEKTOWEJ W NATO
 
Więcej
Ukryj
1
AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA
 
 
Data publikacji online: 26-03-2018
 
 
Data publikacji: 26-03-2018
 
 
NSZ 2018;13(1):97-108
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie problematyki związanej ze sposobem realizacji projektów pomocowych w NATO. Specyfika tych projektów wynika z ich wielonarodowego charakteru oraz zorientowania na cele niekomercyjne, służące zapewnieniu bezpieczeństwa i stabilizacji po konflikcie. Dokonano ogólnej charakterystyki działań projektowych podejmowanych przez NATO, zwracając szczególną uwagę na projekty pomocowe realizowane w ramach funduszy powierniczych programu Partnerstwo dla Pokoju. Zaprezentowano głównych uczestników projektów, podkreślając ich znaczenie i zadania, omówiono także cykl życia takich projektów i sposób zarządzania nimi. Przedstawiono również wnioski i doświadczenia wynikające z kilkunastoletniej historii działalności projektowej w tym obszarze.
 
REFERENCJE (10)
1.
Courtney-Green P., 2010, NATO and demilitarization of surplus weapons and ammunition, [in:] A. Karp (eds), The politics of destroying surplus small arms: inconspicuous disarmament, Routledge, New York.
 
2.
How to develop and support NATO/PfP Trust Fund Project, NATO, Brussels, January 2003.
 
3.
Kerzner H., 2004, Advanced Project Management. Edycja polska, One Press, Gliwice.
 
4.
Milkoreit M., 2007, Taking the civil dimension of security seriously – NATO as the post-conflict reconstruction organization, „NATO Review”, Autumn 2007.
 
5.
Trocki M., Grucza B., Ogonek K., 2003, Zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. 102 Część III. Współczesne problemy i wyzwania zarządzania organizacjami...
 
6.
Trocki M., 2014, Organizacja projektowa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
7.
Wójtowicz B., 2016, Program Inwestycyjny NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP) – nowe możliwości dla innowacyjnych przedsiębiorców, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, tom XVII, zeszyt 5, cz. 3.
 
8.
Wyrozębski P., Zalewski M., 2006, Biuro projektów, Wyd. Bizarre, Warszawa.
 
9.
NATO, 2016, Trust Funds: supporting demilitarization and defence transformation projects, https://www.nato.int/cps/en/na...# (30.10.2017)
 
10.
NATO, 2017, Summary of ongoing NATO Trust Funds – October 2017, https://www. nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2017_10/20171025_171025-trust-funds. pdf (30.10.2017)
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top