ORIGINAL PAPER
Social needs in contemporary management
 
More details
Hide details
1
AKADEMIA SZTUKI WOJENNEJ, WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I DOWODZENIA
 
 
Online publication date: 2018-03-26
 
 
Publication date: 2018-03-26
 
 
NSZ 2018;13(1):79-96
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The modern world is characterized by an enormous number of diverse organizations created by people to satisfy their collective and individual needs. Under present conditions, the network model of satisfying public needs is increasingly preferred, in which both public and business organizations play an important role. This solution usually has advantages and disadvantages. It should be preceded by detailed analyzes and must take into account economic and social conditions in the country. In practice, it should be clearly defined to which system we meet the social needs and what in our conditions speaks for such a system. In addition, the management of this process should be clearly defined.
 
REFERENCES (12)
1.
Bednarczyk M., 2001, Organizacje publiczne, PWN, Warszawa.
 
2.
Hausner J., 2003, Administracja publiczna, PWN, Warszawa.
 
3.
Jemielniak D., Koźmiński A., 2011, Zarządzanie od podstaw, Oficyna, Warszawa.
 
4.
Kieżun W., 2012, Patologia transformacji, Poltext, Warszawa.
 
5.
Kożuch B., 2004, Zarządzanie publiczne, Placet, Warszawa.
 
6.
Kożuch B., 2007, Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, Wyd. UJ, Kraków.
 
7.
Lisowski A., 2006, Potrzeby społeczne i ich diagnozowanie, SGH, Warszawa.
 
8.
Rybak M., 2001, Społeczna odpowiedzialność biznesu – idea i rzeczywistość, „Gospodarka Narodowa”, nr 3, SGH, Warszawa.
 
9.
Simon H., 1976, Działanie administracji, PWN, Warszawa.
 
10.
Tomaszewski A., 2013, Problemy i metody w zarządzaniu organizacjami, Wyd. A. Marszałek, Toruń.
 
11.
Tomaszewski A., 2014, Organizacje publiczne i ich otoczenie, [w:] Zarządzanie organizacjami publicznymi, AON, Warszawa.
 
12.
Zalewski A., 2005, Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego, SGH, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top