ARTYKUŁ ORYGINALNY
Model ewaluacji ryzyka i jego percepcji - podstawą zarządzania ryzykiem
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Cybernetyki, Instytut Systemów Informatycznych, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 
 
Data publikacji online: 30-06-2017
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
NSZ 2017;12(2):31-46
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W pracy przedstawiono nowe, relacyjne ujęcie pojęcia ryzyka i jego percepcji. Jako podstawę analizy problemów związanych z zarządzaniem ryzykiem przyjęto paretowski model ewaluacji ryzyka. Zdefiniowano wiele nowych pojęć związanych z modelowaniem percepcji ryzyka oraz konstruowaniem miar ryzyka. Ilustracją wprowadzonych pojęć jest obszerny przykład dotyczący ewaluacji ryzyka przy założeniu paretowskiego modelu percepcji ryzyka.
 
REFERENCJE (10)
1.
AMELJAŃCZYK A., 2015, Mathematical aspects of ranking theory, “Computer Science and Mathematical Modelling”, No. 2.
 
2.
AMELJAŃCZYK A., 1984, Optymalizacja wielokryterialna w problemach sterowania i zarządzania, Ossolineum, Wrocław.
 
3.
AMELJAŃCZYK A., 1986, Multiple optimization, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
4.
AMELJAŃCZYK A., 2013, Metoda podziału zbioru obiektów na wielokryterialne klastry jakościowe, „Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych”, Nr 12.
 
5.
AVENT., 2008, Risk Analysis:Assessing Uncertainties beyond Expected Values and Probabilities, John Wiley & Sons Ltd.
 
6.
HOPKIN P., 2010, Fundamentals of Risk Management: Understanding Evaluating and Implementing Effective Risk Management, KoganPage, London–Philadelphia–New Delhi.
 
7.
KACZMAREK T.T., 1998, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
 
8.
KAHNEMAN D., 2012, Thinking, Fast and Slow, Penguin.
 
9.
RIQUELME N., LUCKEN C, BARAN B., 2015, Performance metrics in multi-objective optimization, XLI Latin American Computing Conference (CLEI).
 
10.
ZASKÓRSKI P. (red.), 2011, Zarządzanie organizacją w warunkach ryzyka utraty informacyjnej ciągłości działania, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top