ARTYKUŁ ORYGINALNY
Koncepcja narzędzia holistycznej analizy procesów jako podstawy mechanizmów doskonalenia organizacji
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Instytut Kapitału Ludzkiego
 
 
Data publikacji online: 30-06-2017
 
 
Data publikacji: 30-06-2017
 
 
NSZ 2017;12(2):47-62
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule zaprezentowano przykład wykorzystania analizy przepływów wewnątrzorganiza­cyjnych w organizacji przy zastosowaniu autorskiego narzędzia badawczego o nazwie FAN_v.1 (z ang. Flows Analysis of Network-Centric Companies). Narzędzie to powstało na potrzeby konkretnego, między­narodowego przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej, ale z uwagi na swoją uniwersalność, może być użyteczne dla innych firm, zwłaszcza tych o złożonej i rozbudowanej strukturze. Dlatego też w niniejszej pracy przedstawiono podstawy teoretyczne, budowę oraz wskazówki metodyczne posługiwania się ww. narzędziem oraz przykład jego zastosowania.
 
REFERENCJE (21)
1.
BERTALANFFY L., 1969, General Systems Theory. Foundations, Development, Applications, George Braziller Inc., New York.
 
2.
BERTALANFFY L., 1972, The History and Status of General Systems Theory, [w:] G.J. Klir (red.), Trends in General Systems Theory, Wiley International, New York.
 
3.
BINIEK Z., 2002, Elementy teorii systemów modelowania i symulacji, INFOPLAN, Szczecin.
 
4.
BUZAN T., GRIFFITHS C., 2016, Mapy myśli dla biznesu, Wydawnictwo One Press, Gliwice.
 
5.
CAVALERI S.A., OBŁÓJ K., 1993, Management Systems: A Global Perspective, Belmonth, California, Wadsworth.
 
6.
CYGLER J., 2015, Structural Pathology in Inter-organizational Networks and the Decision – Making Autonomy of Its Members, [w:] W. Sroka, S. Hittmar (red.), Management of Network Organizations. Theoretical Problems and the Dilemmas in Practice, Springer International Publishing, Dordrecht.
 
7.
CZAINSKA K., 2016, System Therapy in Intercultural Management (STIM) – theoretical background of the scientific project, [w:] M. Cisek, R. Korneć (red.), Koncepcje w zarządzaniu organizacją wobec wyzwań współczesnej gospodarki, Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego, Siedlce.
 
8.
CZAKON W., 2005, Łańcuch wartości przedsiębiorstwa w teorii zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 
9.
HUFF A.S., FLOYD S.W., SHERMAN H.D., TERJESEN S., 2011, Zarządzanie strategiczne. Podejście zasobowe, Wolters Kluwer, Warszawa.
 
10.
KAPLAN R.S., NORTON D.P., 2011, Mapy strategii w biznesie. Jak przełożyć wartości na mierzalne wyniki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 
11.
KISIELNICKI J., 2016, Organizacja sieciowa jako nośnik innowacyjności, [w:] A. Brzozowska, I. Pawełoszek, T. Turek (red.), Wiedza i technologie informacyjne w zarządzaniu procesami biznesowymi, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 
12.
KOŹMIŃSKI A.K., 1976, Analiza systemowa organizacji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
13.
MAZUR M., 1969, Cybernetyka a zarządzanie, MSW, Warszawa.
 
14.
PIEKARCZYK A., ZIMNIEWICZ K., 2010, Myślenie systemowe w teorii i praktyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
15.
PORTER M.E., 1985, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance, Wydawnictwo The Free Press, Macmillan, New York.
 
16.
PORTER M. E., 2012, O strategii, Wydawnictwo ICAN Institute, Warszawa.
 
17.
ROKITA J., 2011, Myślenie systemowe w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 
18.
STABRYŁA A. (red.), 2015, Praktyka projektowania systemów organizacyjnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Mfiles.pl.
 
19.
STRATEGOR, 1995, Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
20.
WOŹNIAK-SOBCZAK B. (red.), 2007, Łańcuch tworzenia wartości dodanej przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
 
21.
ZASKÓRSKI P., WOŹNIAK J., SZWARC K., TOMASZEWSKI Ł., 2015, Zarządzanie projektami w ujęciu systemowym (wydanie II poprawione), Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top