ORIGINAL PAPER
Model ewaluacji ryzyka i jego percepcji - podstawą zarządzania ryzykiem
 
More details
Hide details
1
Wydział Cybernetyki, Instytut Systemów Informatycznych, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa
 
 
Online publication date: 2017-06-30
 
 
Publication date: 2017-06-30
 
 
NSZ 2017;12(2):31-46
 
TOPICS
ABSTRACT
This paper presents a new, relational approach the concept of risk and its perception. As a basis for the analysis of problems related to risk management model, adopted Pareto risk evaluation. A series of new concepts related to the modeling of risk perception and construction of risk measures are presented. lllustration of introduced new deńnitions is a comprehensive example for the evaluation of risk, depending on the adopted model of risk perception.
 
REFERENCES (10)
1.
AMELJAŃCZYK A., 2015, Mathematical aspects of ranking theory, “Computer Science and Mathematical Modelling”, No. 2.
 
2.
AMELJAŃCZYK A., 1984, Optymalizacja wielokryterialna w problemach sterowania i zarządzania, Ossolineum, Wrocław.
 
3.
AMELJAŃCZYK A., 1986, Multiple optimization, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
4.
AMELJAŃCZYK A., 2013, Metoda podziału zbioru obiektów na wielokryterialne klastry jakościowe, „Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych”, Nr 12.
 
5.
AVENT., 2008, Risk Analysis:Assessing Uncertainties beyond Expected Values and Probabilities, John Wiley & Sons Ltd.
 
6.
HOPKIN P., 2010, Fundamentals of Risk Management: Understanding Evaluating and Implementing Effective Risk Management, KoganPage, London–Philadelphia–New Delhi.
 
7.
KACZMAREK T.T., 1998, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa.
 
8.
KAHNEMAN D., 2012, Thinking, Fast and Slow, Penguin.
 
9.
RIQUELME N., LUCKEN C, BARAN B., 2015, Performance metrics in multi-objective optimization, XLI Latin American Computing Conference (CLEI).
 
10.
ZASKÓRSKI P. (red.), 2011, Zarządzanie organizacją w warunkach ryzyka utraty informacyjnej ciągłości działania, Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top