ARTYKUŁ ORYGINALNY
MENEDŻER W ORGANIZACJI
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 
 
Data publikacji online: 20-12-2016
 
 
Data publikacji: 20-12-2016
 
 
NSZ 2016;11(1):63-73
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W prezentowanym artykule podjęta została próba przedstawienia roli menedżera w organizacji. Określono etyczną i praktyczną powinność dobrego kierownika oraz wskazano na pożądane kompetencje, jakimi przywódca grupy powinien się charakteryzować. Przedstawiono również obraz pracy menedżera, który wzbogaca nakreślenie funkcji, jaką spełnia jego działalność. Ponadto w artykule zostały wskazane czynniki warunkujące skuteczność zarządzani
 
REFERENCJE (14)
1.
DRUCKER P., 1998, Praktyka zarządzania, Wydawnictwo Czytelnik, Kraków.
 
2.
DRUCKER P., 2010, Zarządzanie w XXI wieku – wyzwania, New Media, Warszawa.
 
3.
GRIFFIN R. W., 2004, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 
4.
GRIFFIN R. W., 2007, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 
5.
JARMOŁOWICZ W., 2001, Wynagrodzenia menedżerów w warunkach zmian systemowych, [w:] W. Jarmołowicz (red.), Problemy teorii i polityki ekonomicznej okresu transformacji, AE, Poznań.
 
6.
KOŹMIŃSKI A. K., PIOTROWSKI W., 1996, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 
7.
NOGALSKI B., ŚNIADECKI J., 1998, Kształtowanie umiejętności menedżerskich, Ośrodek Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz.
 
8.
PAJĄK K., 2003, Kierownik w XXI wieku, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa-Poznań.
 
9.
PENC J., 1994, Strategie zarządzania, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa.
 
10.
PENC J., 2000a, Kreatywne kierowanie, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa.
 
11.
PENC J., 2000b, Menedżer w uczącej się organizacji, Menadżer, Łódź.
 
12.
ROBBINS S., 1998, Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.
 
13.
TERELAK J., 1999, Psychologia menedżera, Difin, Warszawa.
 
14.
WACHOWIAK P., 2001, Profesjonalny menedżer, Difin, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top