ORIGINAL PAPER
MANAGER IN THE ORGANIZATION
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 
 
Online publication date: 2016-12-20
 
 
Publication date: 2016-12-20
 
 
NSZ 2016;11(1):63-73
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
In the article the role of the manager in organization is presented. The text defines ethical and practical tasks of the ‘good manager’. What is more, the desired abilities of the group leaders are profoundly characterized. Additionally, the image of the manager is enhanced by the outlined manager’s functions. Furthermore, the author in the article identifies factors which influence the management effectiveness.
 
REFERENCES (14)
1.
DRUCKER P., 1998, Praktyka zarządzania, Wydawnictwo Czytelnik, Kraków.
 
2.
DRUCKER P., 2010, Zarządzanie w XXI wieku – wyzwania, New Media, Warszawa.
 
3.
GRIFFIN R. W., 2004, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 
4.
GRIFFIN R. W., 2007, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 
5.
JARMOŁOWICZ W., 2001, Wynagrodzenia menedżerów w warunkach zmian systemowych, [w:] W. Jarmołowicz (red.), Problemy teorii i polityki ekonomicznej okresu transformacji, AE, Poznań.
 
6.
KOŹMIŃSKI A. K., PIOTROWSKI W., 1996, Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa.
 
7.
NOGALSKI B., ŚNIADECKI J., 1998, Kształtowanie umiejętności menedżerskich, Ośrodek Postępu Organizacyjnego Sp. z o.o., Bydgoszcz.
 
8.
PAJĄK K., 2003, Kierownik w XXI wieku, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa-Poznań.
 
9.
PENC J., 1994, Strategie zarządzania, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa.
 
10.
PENC J., 2000a, Kreatywne kierowanie, Agencja Wydawnicza „Placet”, Warszawa.
 
11.
PENC J., 2000b, Menedżer w uczącej się organizacji, Menadżer, Łódź.
 
12.
ROBBINS S., 1998, Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa.
 
13.
TERELAK J., 1999, Psychologia menedżera, Difin, Warszawa.
 
14.
WACHOWIAK P., 2001, Profesjonalny menedżer, Difin, Warszawa.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top