ARTYKUŁ ORYGINALNY
Korzyści i koszty wdrażania strategii zarządzania talentami we współczesnej organizacji na przykładzie Sił Powietrznych RP
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowe Biuro Badań Społecznych, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
 
 
Data publikacji online: 20-03-2023
 
 
Data publikacji: 20-03-2023
 
 
NSZ 2023;18(1):77-94
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł podejmuje ważny temat naukowy dotyczący korzyści i kosztów wdrażania strategii zarządzania talentami (SZT) w Siłach Powietrznych RP. Autorka opisała trzy grupy korzyści: interdyscyplinarne, ogólne i indywidualne. Korzyści wynikają wprost z planowania, realizacji i doświadczenia związanego ze strategią zarządzania talentami (SZT). Koszty realizacji strategii zarządzania talentami zostały sklasyfikowane jako koszty indywidualne i grupowe. Opisane walory strategii można uogólnić nie tylko na same Siły Powietrzne, lecz także na inne formacje wojskowe oraz współczesne organizacje. Zarządzanie zasobami ludzkimi, w tym zarządzanie talentami, stanowi klucz do efektywnego i optymalnego zarządzania w ramach wielu systemów.
 
REFERENCJE (14)
1.
Abi/Inform Complete, 2022.
 
2.
Gierszewska, G., Romanowska, M., 2017. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 
3.
Griffin, R., 2000. Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Jeżak, J., Matyjas, Z., 2005. Podejście zasobowe a podejście pozycyjne w zarządzaniu strategicznym, Prace Naukowe Instytutu Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały, nr 76 (18/1).
 
5.
Krupski, R., 2012. Rozwój szkoły zasobów zarządzania strategicznego, Przegląd Organizacji, nr 3-7.
 
6.
Kumar, H., Raghavendran, S., 2013. Not by money alone: the emotional wallet and talent management, Journal of Business Strategy, vol. 34, nr 3.
 
7.
Matyjas, Z., 2011. Ekonomika organizacji przemysłowej w zarządzaniu strategicznym, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
8.
Obrona Narodowa, 2022, www.gov.pl/web/obrona-narodowa (dostęp: 1.06.2022).
 
9.
Pierścionek, Z., 2011. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
Porter, M.E., 2006. Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Gliwice: Helion.
 
11.
Silliker, A., 2011. Talent management: Just another buzzword?, Canadian HR Reporter, nr 6.
 
12.
Stabryła, A., 2000. Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Warszawa – Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
Zakrzewska-Bielawska, A., 2014. Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, nr 27.
 
14.
Zielińska, M., 2018. Strategia zarządzania talentami w Siłach Powietrznych RP [rozprawa doktorska], Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top