ORIGINAL PAPER
The benefits and costs of implementing talent management strategy in modern organization for example the Polish Air Forces
 
More details
Hide details
1
Wojskowe Biuro Badań Społecznych, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
 
 
Online publication date: 2023-03-20
 
 
Publication date: 2023-03-20
 
 
NSZ 2023;18(1):77-94
 
KEYWORDS
ABSTRACT
This article presents a very crucial scientific topic of benefits and costs of implementing talent management strategy (TMS) in the Polish Air Forces. The author described three benefits: interdisciplinary, general, and individual ones. Benefits result directly from planning, implementing and experience relate to talent management strategy (TMS). Implementing talent management strategy’s costs were classified as: individual and team ones. Describing strategy’s values may be directed not only the Polish Air Forces but also other army’s formations and modern organizations. The result is that the human resources management including talent management determines the key of effective and optimal management in many systems.
 
REFERENCES (14)
1.
Abi/Inform Complete, 2022.
 
2.
Gierszewska, G., Romanowska, M., 2017. Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.
 
3.
Griffin, R., 2000. Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
Jeżak, J., Matyjas, Z., 2005. Podejście zasobowe a podejście pozycyjne w zarządzaniu strategicznym, Prace Naukowe Instytutu Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały, nr 76 (18/1).
 
5.
Krupski, R., 2012. Rozwój szkoły zasobów zarządzania strategicznego, Przegląd Organizacji, nr 3-7.
 
6.
Kumar, H., Raghavendran, S., 2013. Not by money alone: the emotional wallet and talent management, Journal of Business Strategy, vol. 34, nr 3.
 
7.
Matyjas, Z., 2011. Ekonomika organizacji przemysłowej w zarządzaniu strategicznym, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 
8.
Obrona Narodowa, 2022, www.gov.pl/web/obrona-narodowa (dostęp: 1.06.2022).
 
9.
Pierścionek, Z., 2011. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
Porter, M.E., 2006. Przewaga konkurencyjna. Osiąganie i utrzymywanie lepszych wyników, Gliwice: Helion.
 
11.
Silliker, A., 2011. Talent management: Just another buzzword?, Canadian HR Reporter, nr 6.
 
12.
Stabryła, A., 2000. Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Warszawa – Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
13.
Zakrzewska-Bielawska, A., 2014. Ewolucja szkół strategii: przegląd głównych podejść i koncepcji, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, nr 27.
 
14.
Zielińska, M., 2018. Strategia zarządzania talentami w Siłach Powietrznych RP [rozprawa doktorska], Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top