ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Obecna sytuacja ekonomiczna w Polsce
 
Więcej
Ukryj
1
Maria Curie-Skłodowska University in Lublin
 
 
Data publikacji online: 20-03-2023
 
 
Data publikacji: 20-03-2023
 
 
NSZ 2023;18(1):95-102
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Priorytetami na najbliższe lata są reformy strukturalne (OECD, 2021): • wykształcenie i umiejętności: promowanie uczestnictwa w uczeniu się przez całe życie; • rynek pracy: zwiększenie wskaźnika aktywności zawodowej starszych pracowników i kobiet; • polityka środowiskowa: zmniejszenie poziomu zanieczyszczenia powietrza i emisji dwutlenku węgla; • opieka zdrowotna: poprawa efektywności opieki zdrowotnej i długoterminowej; • konkurencja i regulacje: złagodzenie przepisów biznesowych i usprawnienie postępowań upadłościowych. Rekomendacja dla polityki gospodarczej w Polsce na najbliższe lata powinna uwzględniać następujące aspekty: zapewnienie spójności polityki fiskalnej i monetarnej (tzw. policy mix) oraz przywrócenie wiarygodności każdej z tych polityk, stabilizacja finansów publicznych, wzmocnienie wolnorynkowego podejścia w gospodarce, uruchamianie KPO, pobudzanie inwestycji, w tym transformacja energetyczna, niezależność banków od polityki. Wskazano na następujące zagrożenia dla polskiej gospodarki: inflacja, wzrost cen energii, konflikt między Rosją a Ukrainą, COVID-19, mniejsza konsumpcja, rosnące bezrobocie. Aby chronić polską gospodarkę i jej pomagać, powinno się uwzględniać wiele różnych aspektów w szeroko rozumianych obszarach polityki fiskalnej i makroekonomicznej. Trzeba rozważyć współpracę wszystkich instytucji z rządem w celu wybrania najlepszych opcji ochrony polskiej gospodarki. Należy wskazać zatem na współpracę środowiska akademickiego ze środowiskiem politycznym w celu wybrania najlepszej opcji gospodarczej w zaistniałej sytuacji
 
REFERENCJE (11)
1.
EF Congress, 2022. Makroekonomiczne wyzwania i prognozy dla Polski, https://www.efcongress.com/wp-... (access: 30.11.2022).
 
2.
European Commission, Economy and Finance, 2022. Economic Forecast for Poland, https://economy-finance.ec.eur... (access: 29.11.2022).
 
3.
Geohistory, 2017. Poland: An Emerging Central European Power?, https://geohistory.today/polan... (access: 29.11.2022).
 
4.
GUS, 2018. Struktura organizacyjna GUS, https://bip.stat.gov.pl/organi... (access: 29.11.2022).
 
5.
GUS, 2022. Informacja o wstępnych wynikach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, https://stat.gov.pl/spisy-pows... (access: 29.11.2022).
 
6.
Johnson, L.,1996. Central Europe. Enemies, neighbors, friends, New York: Oxford University Press.
 
7.
OECD Economic Outlook, 2022. Poland projection note OECD Economic Outlook November 2022, https://issuu.com/oecd.publish... (access: 29.11.2022).
 
8.
OECD, 2021. Poland Economic Snapshot, https://www.oecd.org/economy/p... (access: 29.11.2022).
 
9.
Sejm.gov.pl, 1997. The Constitution of the Republic of Poland of 2nd April, https://www.sejm.gov.pl/prawo/... (access: 29.11.2022).
 
10.
Wikipedia, 2021. Polska, https://pl.wikipedia.org/wiki/... (access: 29.11.2022).
 
11.
Worldometers, 2022. Poland Population, https://web.archive.org/web/20... (access: 29.11.2022).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top