ORIGINAL PAPER
Facebook airport communication during COVID-19 pandemic crisis on the example of the activity of Chopin Airport in Warsaw
 
More details
Hide details
1
Akademia Sztuki Wojennej Wydział Zarządzania i Dowodzenia Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym
 
 
Online publication date: 2022-03-28
 
 
Publication date: 2022-03-28
 
 
NSZ 2022;17(1):37-62
 
KEYWORDS
ABSTRACT
It is assumed that an airport is an economic entity which, in conditions of strong competition, must actively use the available marketing tools to achieve market goals and adapt them to the diverse needs and preferences of individual and institutional customers. Due to the wide range of options, Facebook has been chosen as a popular and effective marketing tool. The activity of Polish airports on Facebook was assessed by evaluating the results of a comparative analysis of data from current operations with 2014 data. A general classification of the purposes of content publication by airports through corporate Facebook pages is presented. On the example of Chopin Airport in Warsaw, the manner of communication with current and potential customers on Facebook in the event of the fourth wave of the Covid-19 pandemic was defined. The research procedure was carried out with the introduction of limitations for its implementation, which determined the need to specify further research directions to ensure a broader perspective for evaluation and greater credibility of the achieved research results.
 
REFERENCES (36)
1.
ANTCZAK, D., HUDEREK-GLAPSKA, S., 2020. Ocena działań marketingowych linii lotniczych w mediach społecznościowych na przykładzie PLL LOT, Marketing i rynek, nr 6.
 
2.
GRAHAM, A., 2009. How important are commercial revenues to today’s airports? Journal of Air Transport Management, nr 15.
 
3.
GREGOR, B., KŁOSIŃSKA, J., 2015. Zastosowanie koncepcji realtime marketingu w komunikacji z klientem, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 117.
 
4.
HALPERN, N., GRAHAM, A., 2022. Airport marketing, Londyn: Routledge.
 
5.
HUDEREK-GLAPSKA, S. (red.), 2019. Zarządzanie rozwojem portów lotniczych, Warszawa: C.H. Beck.
 
6.
HUDEREK-GLAPSKA, S., 2017. Co oznacza sukces portu lotniczego i kiedy ma wpływ na gospodarkę miasta i regionu? Przegląd Komunikacyjny, nr 11.
 
7.
IWIŃSKA-KNOP, K., SZYMCZAK, A., 2017. Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej polskich portów lotniczych, Handel Wewnętrzny, nr 3(368), t. II.
 
8.
JURKOWSKA, A., 2010. Zasady wyznaczania rynków usług portów lotniczych w sprawach z zakresu ochrony konkurencji i regulacji, [w:] Czernicki, F., Skocznego, T. (red.), Usługi portów lotniczych w Unii Europejskiej i w Polsce a prawo konkurencji i regulacje lotniskowe, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
 
9.
KALIŃSKI, D., 2008. Znaczenie działań marketingowych europejskich portów lotniczych, International Journal of Management and Economics, nr 24.
 
10.
MALARSKI, M., SZTERK, D., 2011. Analiza infrastruktury nawigacyjnej i procedur środowiskowych europejskich portów lotniczych, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, z. 80. Transport.
 
11.
PABISEK, M., 2016. Po co lotniskom Facebook? Zarządzanie Mediami, t. 4(3).
 
12.
RUCIŃSKA, D., 2011. Badania rynku usług lotniczych. Istota, zakres, użyteczność, przykłady, Zeszyty Naukowe. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, nr 9.
 
13.
TŁOCZYŃSKI, D., 2011. Dywersyfikacja poza lotniczych źródeł przychodów polskich portów lotniczych, Logistyka, nr 3.
 
14.
TŁOCZYŃSKI, D., 2016. Konkurencja pomiędzy portami lotniczymi w Krakowie i Katowicach jako element rozwoju regionów, Studia Oeconomica Posnaniensia, vol. 4, nr 7.
 
15.
USTAWA, 1964. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (DzU 2020 poz. 1740).
 
16.
USTAWA, 2002. Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (DzU 2020 poz. 1970) (DzU 2021 poz. 784, 847, 1898).
 
17.
WATTANACHAROENSIL, W., SCHUCKERT, M., 2014. How global airports engage social media users, a study of Facebook use and its role in stakeholder communication, Journal of Travel & Tourism Marketing, nr 32(6).
 
18.
ŻABIŃSKI, L. (red.), 2002. Marketing: koncepcje, badania, zarządzanie, Katowice: Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego.
 
19.
5 ways airports use social media marketing, 2022. https://www-floridatechonline-... (06.01.2022).
 
20.
ACI EUROPE, 2022. Communication Forum, https://www.aci-europe.org/dig... (06.01.2022).
 
21.
AIRPORTS COUNCIL INTERNATIONAL EUROPE, 2014. ACI Europe: Digital report 2014-2015, https://www.aci-europe.org/dow... (06.01.2022).
 
22.
ARENS, E., 2021. The best times to post on social media in 2021, https://sproutsocial.com/in-si... (06.01.2021).
 
23.
BRADLEY, J 2014. Airports get social on Facebook and Twitter, https://airportimprovement-com..., 2014 (06.01.2022).
 
24.
CENTRUM POMOCY DLA FIRM, 2021. Strony na Facebooku – informacje, https://www.facebook.com/busin... (03.01.2022).
 
25.
CENTRUM POMOCY DLA FIRM, 2022. Jak utworzyć stronę na Facebooku? https://www.facebook.com/busin... (08.01.2022).
 
26.
DOMAŃSKI, A., 2018. Jak zarabiać na lotnisku w erze coraz niższych opłat lotniskowych, https://www.rynek-lotniczy.pl/... (05.01.2022).
 
27.
GUS, 2020. Raport: Jak korzystamy z internetu? 2020, https://stat.gov.pl/obszary-te... (20.11.2021).
 
28.
GUS, 2021. Informacje sygnalne – Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2021 r., https://stat.gov.pl/obszary-te... (06.01.2022).
 
29.
IATA Global Passenger Survey, 2021. www.iata.org (23.11.2021).
 
30.
IATA NEXTT, 2021. NEXTT. Which Airport and airline are ready for the future? https://nextt.iata.org/dist/pd... (01.12.2021).
 
31.
KAWIK, A., 2013. Obsługa klienta na Facebooku coraz popularniejsza. Najlepiej wydają linie lotnicze, https://socialpress.pl/2013/08... (06.01.2022).
 
32.
KOPTEWICZ, A., 2020. Strona www – wszystko co musisz wiedzieć przed jej utworzeniem, https://fotc.com/pl/blog/stron... (08.01.2022).
 
33.
MAJSZYK, K., CZUBKOWSKA, S., 2017. Drogo, drożej, lotnisko. Czyli na czym zarabiają porty, https://serwisy.gazetaprawna.p... (05.01.2022).
 
34.
Midera: Działalność pozalotniskowa to 60% przychodów portów lotniczych, 2019. https://www.rynek-lotniczy.pl/... (04.01.2022).
 
35.
NOWAKOWSKA, K., 2022. Profil na Facebooku – korzyści dla firmy, https://businesssense.pl/profi... (08.01.2022).
 
36.
ULC, 2021. Liczba obsłużonych pasażerów oraz wykonanych operacji w ruchu krajowym i między-narodowym - regularnym i czarterowym w trzech kwartałach lat 2019-2021, https://www.ulc.gov.pl/pl/regu... (06.01.2022).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top