ARTYKUŁ ORYGINALNY
Zależność w układzie: zmiany w otoczeniu ogólnym a determinanty wyboru strategii działań dla wyodrębnionej grupy podmiotów na rynku usług lotniczych w dobie pandemii Covid-19
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia Instytut Zarządzania Lotnictwem Cywilnym
 
 
Data publikacji online: 30-06-2022
 
 
Data publikacji: 30-06-2022
 
 
NSZ 2022;17(2):29-45
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Na podstawie teoretycznych założeń funkcjonowania otoczenia ogólnego organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem wymiarów go tworzących oraz jego znaczenia dla organizacji, przeprowadzona została z wykorzystaniem analizy przypadków, jako metody badawczej wiodącej, identyfikacja czynników zmian dla prowadzenia działalności linii lotniczej na rynku usług lotniczych w dobie pandemii Covid-19. Wskazano układ relacji zachodzących między tymi czynnikami a kształtem strategii działań. Wskazano zasady funkcjonowania systemu, który tworzą linia lotnicza oraz port lotniczy i agent obsługi naziemnej. Dookreślono znaczenie kryzysu w działalności linii lotniczej dla zmian w zakresie funkcjonowania pozostałych podmiotów w tym układzie relacji. Wdrożenie opisanego kształtu procedury badawczej pozwoliło na pro-wadzenie badania „w działaniu”, tj. rzeczywiste zidentyfikowanie występowania relacji pomiędzy otoczeniem ogólnym a strategią działania i oszacowanie charakteru, zakresu i natężenia tych relacji, a w przyszłości dostosowanie działań do zachodzących zmian.
 
REFERENCJE (13)
1.
GRIFFIN, R.W., 2000. Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
2.
KOŹMIŃSKI, A.K., PIOTROWSKI, W. (red.), 1996. Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
3.
RUCIŃSKA, D., 2011. Badania rynku usług lotniczych. Istota, zakres, użyteczność, przykłady, Zeszyty Naukowe. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, nr 9.
 
4.
STONER, J.A.F., WANKEL, CH., 1996. Kierowanie, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
5.
SZCZEPAŃSKI, M., 2020. Epidemia koronawirusa jako wydarzenie typu „czarny łabędź”, Przegląd Ekonomiczny, nr 20.
 
6.
TALEB, N.N., 2014. Czarny łabędź. O skutkach nieprzewidywalnych zdarzeń, Warszawa: Kurhaus Publishing.
 
7.
Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740).
 
8.
ZYGMUNT, A., ZYGMUNT, J., 2016. Czynniki wpływające na rozwój przedsiębiorstwa w warunkach zmian, [w:] Zygmunt, A., Zygmunt, J. (red.), Dostosowanie przedsiębiorstw do zmian otoczenia zewnętrznego, Opole: Oficyna Wydawnicza Politechnika Opolska.
 
9.
Businessinsider, 2020. Straty linii lotniczych przekroczą 100 mld dol. w tym roku. Covid-19 to „największy szok od czasu II wojny światowej”, https://businessinsider.com.pl... (04.01.2021).
 
10.
EUROCONTROL, 2021. EUROCONTROL Five-Year Forecast 2020-2024, https://www.eurocontrol.int/pu... (06.02.2021).
 
11.
EUROSTAT, 2020. Ilustrowany słownik statystyk transportu, Europejska Komisja Gospodarcza, https://ec.europa.eu/eurostat/... (08.01.2020).
 
12.
Rynek-Lotniczy.Pl, 2019. Midera: Działalność pozalotniskowa to 60% przychodów portów lotniczych, https://www.rynek-lotniczy.pl/... (04.01.2021).
 
13.
ZESPÓŁ DORADCÓW GOSPODARCZYCH TOR, 2020. Lotnicze strategie wychodzenia z kryzysu Covid-19, https://zdgtor.pl/publikacje/ (08.12.2020).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top