ARTYKUŁ ORYGINALNY
Prowadzenie organizacji publicznych za pomocą technologii informatycznej. Wyzwanie przedsiębiorczości
 
 
Więcej
Ukryj
1
Parthenope University of Naples, Department of Business and Economics
 
 
Data publikacji: 23-03-2021
 
 
NSZ 2021;16(1):71-85
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Technologia stawia przedsiębiorczości wyzwania, jeśli chodzi o ponowne ustalenie demokratycznych i otwartych rządów. Budowanie rządu cyfrowego pomaga przekształcić organizacje publiczne w instytucje, które zachęcają obywateli do udziału w pracach rządu. Celem badania jest wyjaśnienie, w jaki sposób technologia prowadzi do wykorzystania przedsiębiorczości w zakresie ponownego wynalezienia oraz budowania otwartego i cyfrowego rządu. Technologia w rządzie przyczynia się do demokratyzacji życia publicznego i poprawy jakości świadczenia usług publicznych, a jednocześnie poprawia jakość życia obywateli. Pobudzanie zmian w sektorze publicznym opiera się na podtrzymywaniu potrzeby przedsiębiorczości publicznej opartej na technologii po-przez ponowne przemyślenie organizacji publicznych jako platform opartych na technologii, które przyczynia-ją się do wspólnego tworzenia wartości publicznej i społecznej poprzez utrzymanie koprodukcji usług w celu ponownego odkrycia aktywnej roli obywateli w pracach rządu.
 
REFERENCJE (72)
1.
AL-SUDAIRY, M.A.T., VASISTA, T.G.K., 2012, Fostering knowledge management and citizen participation via e-governance for achieving sustainable balanced development, IUP Journal of Knowledge Management, 10(1), 52-64.
 
2.
BANNISTER, F., CONNOLLY, R., 2011, Trust and transformational government: A proposed framework for re-search, Government Information Quarterly, 28(2), 137-147.
 
3.
BANNISTER, F., CONNOLLY, R., 2012, Defining E-Governance, e-Service Journal, 8(2), 3-25.
 
4.
BELLONE, C.J., GOERL G.F., 1992, Reconciling Public Entrepreneurship and Democracy, Public Administration Review, 52(2), 130-134.
 
5.
BERNIER, L., HAFSI, T., 2007, The Changing Nature of Public Entrepreneurship, Public Administration Review, 67(3), 488-503.
 
6.
BERTOT, J., ESTEVEZ, E., JANOWSKI, T., 2016, Universal and contextualized public services: Digital public ser-vice innovation framework, Government Information Quarterly, 33(2), 211-222.
 
7.
BONINA, C., EATON, B., 2020, Cultivating open government data platform ecosystems through governance: Lessons from Buenos Aires, Mexico City and Montevideo, Government Information Quarterly, 37(3), 101479.
 
8.
BOVAIRD, T., LÖFFLER, E., 2003, The changing context of public policy. In: Bovaird, T., Löffler, E., Public Management and Governance (pp. 15-26), London: Routledge.
 
9.
BROWN, D., 2005, Electronic government and public administration, International Review of Administrative Sciences, 71(2), 241-254.
 
10.
BRYER, T.A., 2006, Toward a Relevant Agenda for a Responsive Public Administration, Journal of Public Ad-ministration Research and Theory, 17, 479-500.
 
11.
CARPENTER, D.P., KRAUSE, G.A., 2012, Reputation and Public Administration, Public Administration Review, 72(1), 26-32.
 
12.
CASTELNOVO, W., SORRENTINO, M., 2018, The digital government imperative: a context-aware perspec-tive, Public management review, 20(5), 709-725.
 
13.
CHUN, S.A., SHULMAN, S., SANDOVAL, R., HOVY, E., 2010, Government 2.0: Making connections between citizens, data and government, Information Polity, 15(1-2), 1-9.
 
14.
COOPER, T.L., BRYER, T.A., MEEK, J.W., 2006, Citizen‐centered collaborative public management, Public ad-ministration review, 66, 76-88.
 
15.
CORDELLA, A. BONINA, C.M., 2012, A public value perspective for ICT enabled public sector reforms: A theo-retical reflection, Government Information Quarterly, 29(4), 512-520.
 
16.
CORDELLA, A., 2007, E-government: towards the e-bureaucratic form?, Journal of Information Technology, 22(3), 265-274.
 
17.
CRIADO, J.I., GIL-GARCIA, J.R., 2019, Creating public value through smart technologies and strategies: From digital services to artificial intelligence and beyond, International Journal of Public Sector Management, 32(5), 438-450.
 
18.
DATTA, P., WALKER, L., AMARILLI, F., 2020, Digital transformation: Learning from Italy’s public administra-tion, Journal of Information Technology Teaching Cases, 10(2), 54-71.
 
19.
DAWES, B., 2008, The Evolution and Continuing Challenges of E-Governance, Public Administration, 68(s1), 86-101.
 
20.
DAWES, B., PARDO, T., 2002, Building Collaborative Digital Government Systems. In: McIver, W.J., Elmagar-mid, A.K., Advances in Digital Government. Technology, Human Factors, and Policy (pp. 259-273), London: Kluwer.
 
21.
DELEON, L., DENHARDT, R.B., 2000, The Political Theory of Reinvention, Public Administration, 60(2), 89-97.
 
22.
DENHARDT, R.B., DENHARDT, J.V., 2003, The New Public Service: An Approach to Reform, International Re-view of Public Administration, 8(1), 3-10.
 
23.
DENYER, D., TRANFIELD, D., 2006, Using Qualitative Research Synthesis to Build an Actionable Knowledge Base, Management Decision, 24, 213-227.
 
24.
DIXON, B.E., 2010, Towards e-government 2.0: An assessment of where e-government 2.0 is and where it is headed, Public Administration and Management, 15(2), 418-454.
 
25.
DIXON-WOODS, M., AGARWALL, S., YOUNG, B., JONES, D., SUTTON, A., 2004, Integrative Approaches to Quali-tative and Quantitative Evidence, London: Health Development Agency, www.hda.nhs.uk.
 
26.
DU GAY, P., 1996, Organizing Identity: Entrepreneurial Governance and Public Management. In: Hall, S., Du Gay, P., Questions of Cultural Identity (pp. 151-169), London: Sage.
 
27.
DUNLEAVY, P., MARGETTS, H., BASTOW, S., TINKLER, J., 2006, New public management is dead – long live digital-era governance, Journal of Public Administration Research and Theory, 16(3), 467-494.
 
28.
ENTWISTLE, T., MARTIN, S., 2005, From competition to collaboration in public service delivery: A new agenda for research, Public administration, 83(1), 233-242.
 
29.
FIORINO, D.J., 2010, Sustainability as a conceptual focus for public administration, Public administration re-view, 70, 78-88.
 
30.
FISHENDEN, J., THOMPSON, M., 2013, Digital Government, Open Architecture, and Innovation: Why Public Sector IT Will Never Be the Same Again, Journal of Public Administration Research and Theory, 23(4), 977-1004.
 
31.
GIL-GARCIA, J.R., HELBIG, N., OJO, A., 2014, Being smart: Emerging technologies and innovation in the public sector, Government Information Quarterly, 31, I1-I8.
 
32.
GIL-GARCIA, J.R., MARTINEZ-MOYANO, I.J., 2007, Understanding the evolution of e-government. The unflu-ence of systems of rules on public sector dynamics, Government Information Quarterly, 24(2), 266-290.
 
33.
GIL-GARCÌA, J.R., PARDO, T., 2005, E-government success factors: Mapping practical tools to theoretical foun-dations, Government Information Quarterly, 22(2), 187-216.
 
34.
GIL-GARCIA, J.R., ZHANG, J., PURON-CID, G., 2016, Conceptualizing smartness in government: An integrative and multi-dimensional view, Government Information Quarterly, 33(3), 524-534.
 
35.
GIONES, F., BREM, A., 2017, Digital Technology Entrepreneurship: A Definition and Research Agenda, Technol-ogy Innovation Management Review, 7(5), 44-51.
 
36.
GOODSELL, C.T., 1993, Review: Reinvent Government or Rediscover It?: Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector by David Osborne, Ted Gaebler, Public Administration Review, 53(1), 85-87.
 
37.
HARRISON, T.H., PARDO, T.A., COOK, M., 2012, Creating Open Government Ecosystems: A Research and De-velopment Agenda, Future Internet, 4, 900-927.
 
38.
HAYTER, C.S., LINK, A.N., SCOTT, J.T., 2018, Public-sector entrepreneurship, Oxford Review of Economic Poli-cy, 34(4), 676-694.
 
39.
HUDSON, J., 1999, Informatization and public administration: A political science perspective, Information, Communication & Society, 2(3), 318-339.
 
40.
KEARNEY, C., HISRICH, R., ROCHE, F., 2008, A conceptual model of public sector corporate entrepreneur-ship, International Entrepreneurship and Management Journal, 4(3), 295-313.
 
41.
LANE, J.E., 2009, State Management. An enquiry into models of public administration and management, Lon-don: Routledge.
 
42.
LARSSON, H., GRÖNLUND, Ǻ., 2016, Sustainable eGovernance? Practices, problems and beliefs about the future in Swedish eGov practice, Government Information Quarterly, 33(1), 137-149.
 
43.
LINDERS, D., 2012, From e-government to we-government: Defining a typology for citizen production in the age of social media, Government Information Quarterly, 29(4), 446-454.
 
44.
LIPS, M., 2012, E-Government is dead: Long live Public Administration 2.0, Information Polity, 17(3-4), 239-250.
 
45.
LUNA-REYES, L.F., GIL-GARCIA, J.R., 2014, Digital government transformation and internet portals: The co-evolution of technology, organizations, and institutions, Government information quarterly, 31(4), 545-555.
 
46.
MOE, R.C., GILMOUR, R.S., 1995, Rediscovering Principles of Public Administration: The Neglected Foundation of Public Law, Public Administration Review, 55(2), 135-146.
 
47.
MOON, M.J., 1999, The Pursuit of Managerial Entrepreneurship: Does Organization Matter?, Public Administra-tion Review, 59(1), 31-43.
 
48.
MOORE, M.H., 1995, Creating Public Value. Strategic Management in Government, Cambridge: Harvard Busi-ness Press.
 
49.
NAM, T., 2012, Citizens’ attitudes toward Open Government and Government 2.0, International Review of Administrative Science, 78(2), 346-368.
 
50.
NAM, T., 2012, Suggesting frameworks of citizen-sourcing via Government 2.0, Government Information Quar-terly, 29(1), 12-20.
 
51.
O’REILLY, T., 2010, Government as a Platform, Innovations, 6(1), 13-40.
 
52.
OECD, 2014, Recommendation of the Council on Digital Government Strategies, Public Governance and Terri-torial Development Directorate.
 
53.
OSBORNE S.P., 2006, The New Public Governance?, Public Management Review, 8(3), 377-387.
 
54.
OSBORNE, D., 1993, Reinventing Government, Public Productivity&Management Review, 16(4), 349-356.
 
55.
OSBORNE, D., GAEBLER, T., 1992, Reinventing Government. How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector, Addison-Wesley Publ. Co.
 
56.
OSMAN, I. H., ANOUZE, A. L., IRANI, Z., LEE, H., MEDENI, T. D., WEERAKKODY, V., 2019, A cognitive analytics management framework for the transformation of electronic government services from users’ perspective to create sustainable shared values, European Journal of Operational Research, 278(2), 514-532.
 
57.
PANAGIOTOPOULOS, P., AL-DEBEI, M. M., FITZGERALD, G., ELLIMAN, T., 2012, A business model perspective for ICTs in public engagement, Government Information Quarterly, 29(2), 192-202.
 
58.
PERLMUTTER, F.D., CNAAN, R.A., 1995, Entrepreneurship in the public sector. The horns of a dilemma, Public Administration Review, 55(1), 29-36.
 
59.
QIAN, H., 2011, Citizen-Centric E-Strategies Toward More Successful E-Governance, Journal of E-Governance, 34(3), 119-129.
 
60.
REDDICK, C.G., 2005, Citizen interaction with e-government: From the streets to servers?, Government Infor-mation Quarterly, 22(1), 38-57.
 
61.
REINSLAU, K., 2006, Knowledge Management in Estonian Regional Administration: Background, Outputs, and Unused Resources, Information Technology for Development, 12(1), 63-76.
 
62.
SCUPOLA, A., 2019, Digital transformation of public administration services in Denmark: a process tracing case study, Nordic and Baltic Journal of Information and Communications Technologies, 2018(1), 261-284.
 
63.
SENYO, P.K., EFFAH, J., OSABUTEY, E.L.C., 2021, Digital plaformisation as public sector transformation strate-gy: A case of Ghana’s paperless port, Technological Forecasting Social Change, 162.
 
64.
SHANE, S., VENKATARAMAN, S., 2000, The promise of Entrepreneurship as a Field of Research, Academy of Management Review, 25(1), 217-226.
 
65.
TAPSCOTT, D., WILLIAMS, A.D., HERMAN, D., 2008, Government 2.0: Transforming government and govern-ance for the twenty-first century, New Paradigm, 1.
 
66.
TERRY, L.D., 2008, Administrative Leadership, Neo-Managerialism, and the Public Management Movement, Public Administration Review, 58(3), 194-200.
 
67.
TOLBERT, C.J., MOSSBERGER, K., 2006, The Effects of E-Governments on Trust and Confidence in Govern-ment, Public Administration Review, 66(3), 354-369.
 
68.
TORRES, L., PINA, V., ROYO, S., 2005, E-government and the transformation of public administrations in EU countries: Beyond NPM or just a second wave of reforms?, Online Information Review, 29(5), 531-553.
 
69.
VIGODA, E., 2002, From Responsiveness to Collaboration: Governance, Citizens, and the Next Generation of Public Administration, Public Administration Review, 62(5), 527-540.
 
70.
WEST, D., 2004, E-government and the Transformation of Service Delivery and Citizen Attitudes, Public Ad-ministration Review, 64(1), 15-27.
 
71.
ZAMPETAKIS, L.A., MOUSTAKIS, V., 2007, Entrepreneurial behaviour in the Greek public sector, International Journal of Entrepreneurial Behaviour&Research, 13(1), 19-38.
 
72.
ZERBINATI, S., SOUITARIS, V., 2005, Entrepreneurship in the public sector: a framework of analysis in European local governments, Entrepreneurship&Regional Development, 17(1), 43-64.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top