ARTYKUŁ ORYGINALNY
Wielowymiarowa analiza porównawcza spadków liczby pasażerów przewiezionych transportem lotniczym w Niemczech w 2020 roku
 
 
Więcej
Ukryj
1
Military University of Technology, Faculty of Security, Logistics and Management
 
 
Data publikacji: 23-03-2021
 
 
NSZ 2021;16(1):87-96
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W opracowaniu przeprowadzono wielowymiarową analizę porównawczą spadku liczby pasażerów przewiezionych transportem lotniczym w Niemczech w 2020 roku. Zestawiono liczbę pasażerów w 2019 i 2020 roku oraz wykonaną prognozę liczby pasażerów przewiezionych w Niemczech na 2020 rok z faktycznie przewiezionymi pasażerami w tym roku. Do prognozowania wykorzystano metodę wygładzania wykładniczego Holta-Wintersa. Uzyskane wyniki badań są ważne w aspekcie planowania i zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego sektora transportu lotniczego w Niemczech.
 
REFERENCJE (20)
1.
CZECH, P., KWASIBOROWSKA, A., 2016, Bezpieczeństwo transportu lotniczego. Wybrane aspekty, Pułtusk: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 
2.
DITTMANN, P., 2016, Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Kraków: Wolters Kluwer.
 
3.
GOŁEMBSKA, E. (red.), 1999, Kompendium wiedzy o logistyce, Warszawa-Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
GORZELAK, G., 1981, Statystyczna analiza porównawcza – teoria a praktyka, Wiadomości Statystyczne, 8.
 
6.
JACYNA, M., LEWCZUK, K., 2016, Projektowanie systemów logistycznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
7.
KOT, S.M., JAKUBOWSKI, J., SOKOŁOWSKI, A., 2011, Statystyka, Warszawa: Difin.
 
8.
KOZICKI, B., 2020, A New Method for Planning Needs in Terms of Security, International Business Information Management.
 
9.
ŁUNIEWSKA, M., TARCZYŃSKI, W., 2006, Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
MAKRIDAKIS, S.G., WHEELWRIGHT, S.C., HYNDMAN, R.J., 1998, Forecasting methods and applications, New York: John Wiley and Sons.
 
11.
MITKOW, SZ., KOZICKI, B., MIZURA, G., 2020, Metodyka wielomodelowego prognozowania wydatków w aspekcie bezpieczeństwa ekonomicznego, Systemy Logistyczne Wojsk, 2.
 
12.
NEIDER, J., 2008, Transport międzynarodowy, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
13.
NURZYŃSKA, A., 2016, Bezpieczeństwo usług w międzynarodowym transporcie lotniczym przewozów pasażerskich, Katowice: Wydawnictwo Naukowe SOPHIA.
 
14.
PIKE, T.W., SAINI, V. 2020, An international comparison of the second derivative of COVID-19 deaths after implementation of social distancing measures, https://doi.org/10.1101/2020.0... (03.04.2020).
 
15.
SATOMI, E. ET AL., 2020, Alocação justa de recuros de saúde escassos diante da pandemia de COVID-19, Considerações éticas, 18(2), 1-5.
 
16.
SKOWRONEK, CZ., SARJUSZ-WOLSKI, Z., 2008, Logistyka w przedsiębiorstwie, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
17.
TIA, H. ET AL., 2020, An investigation of transmission control measures during the first 50 days of the COVID-19 epidemic in China, Science, 368, 638-642.
 
18.
WOJEWÓDZKA-KRÓL, K., ZAŁOGA, E., 2016, Transport. Nowe wyzwania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
19.
YAN, Y., ET AL., 2020, The First 75 Days of Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Outbreak: Recent Advances, Prevention, and Treatment, Int J Environ Res Public Health, 17(7).
 
20.
ZHU, N., ZHANG, D., WANG, W., LI, X., YANG, B., SONG, J., ET AL., 2020, A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, New England Journal of Medicine.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top