ORIGINAL PAPER
A multidimensional comparative analysis of the decline in the number of passengers transported by air in Germany in 2020
 
 
More details
Hide details
1
Military University of Technology, Faculty of Security, Logistics and Management
 
 
Publication date: 2021-03-23
 
 
NSZ 2021;16(1):87-96
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The study presents a multidimensional comparative analysis of the decline in the number of passengers transported by air in Germany in 2020. The number of passengers in 2019 and 2020 as well as the forecast of the number of passengers transported in Germany for 2020 with actually transported passengers this year were compared. The Holt-Winters’ exponential smoothing method was used for forecasting. The obtained research results are important in terms of planning and ensuring the economic security of the air transport sector in Germany.
 
REFERENCES (20)
1.
CZECH, P., KWASIBOROWSKA, A., 2016, Bezpieczeństwo transportu lotniczego. Wybrane aspekty, Pułtusk: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 
2.
DITTMANN, P., 2016, Prognozowanie w przedsiębiorstwie. Metody i ich zastosowanie, Kraków: Wolters Kluwer.
 
3.
GOŁEMBSKA, E. (red.), 1999, Kompendium wiedzy o logistyce, Warszawa-Poznań: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
4.
GORZELAK, G., 1981, Statystyczna analiza porównawcza – teoria a praktyka, Wiadomości Statystyczne, 8.
 
6.
JACYNA, M., LEWCZUK, K., 2016, Projektowanie systemów logistycznych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
7.
KOT, S.M., JAKUBOWSKI, J., SOKOŁOWSKI, A., 2011, Statystyka, Warszawa: Difin.
 
8.
KOZICKI, B., 2020, A New Method for Planning Needs in Terms of Security, International Business Information Management.
 
9.
ŁUNIEWSKA, M., TARCZYŃSKI, W., 2006, Metody wielowymiarowej analizy porównawczej na rynku kapitałowym, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
10.
MAKRIDAKIS, S.G., WHEELWRIGHT, S.C., HYNDMAN, R.J., 1998, Forecasting methods and applications, New York: John Wiley and Sons.
 
11.
MITKOW, SZ., KOZICKI, B., MIZURA, G., 2020, Metodyka wielomodelowego prognozowania wydatków w aspekcie bezpieczeństwa ekonomicznego, Systemy Logistyczne Wojsk, 2.
 
12.
NEIDER, J., 2008, Transport międzynarodowy, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
13.
NURZYŃSKA, A., 2016, Bezpieczeństwo usług w międzynarodowym transporcie lotniczym przewozów pasażerskich, Katowice: Wydawnictwo Naukowe SOPHIA.
 
14.
PIKE, T.W., SAINI, V. 2020, An international comparison of the second derivative of COVID-19 deaths after implementation of social distancing measures, https://doi.org/10.1101/2020.0... (03.04.2020).
 
15.
SATOMI, E. ET AL., 2020, Alocação justa de recuros de saúde escassos diante da pandemia de COVID-19, Considerações éticas, 18(2), 1-5.
 
16.
SKOWRONEK, CZ., SARJUSZ-WOLSKI, Z., 2008, Logistyka w przedsiębiorstwie, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 
17.
TIA, H. ET AL., 2020, An investigation of transmission control measures during the first 50 days of the COVID-19 epidemic in China, Science, 368, 638-642.
 
18.
WOJEWÓDZKA-KRÓL, K., ZAŁOGA, E., 2016, Transport. Nowe wyzwania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 
19.
YAN, Y., ET AL., 2020, The First 75 Days of Novel Coronavirus (SARS-CoV-2) Outbreak: Recent Advances, Prevention, and Treatment, Int J Environ Res Public Health, 17(7).
 
20.
ZHU, N., ZHANG, D., WANG, W., LI, X., YANG, B., SONG, J., ET AL., 2020, A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, New England Journal of Medicine.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top