ARTYKUŁ ORYGINALNY
Zarządzanie wizerunkiem organizacji społecznej na przykładzie klubów sportowych
 
Więcej
Ukryj
1
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania
 
 
Data publikacji online: 24-09-2018
 
 
Data publikacji: 24-09-2018
 
 
NSZ 2018;13(3):29-41
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Trzeci sektor to sektor obywatelski, na który składają się podmioty nazywane najczęściej organizacjami pozarządowymi, jednakże obok tego określenia funkcjonuje jeszcze kilka nazw: organizacje społeczne, organizacje non-profit, organizacje wolontarystyczne, organizacje obywatelskie. Celem artykułu jest pokazanie roli zarządzania wizerunkiem oraz kierunków rozwoju klubów sportowych w zakresie tego zarządzania. Podstawą jego będą badania własne przeprowadzone na kibicach sportowych pod kątem ich stosunku do klubów oraz znaczenia ich wizerunku w decyzjach zakupu usług i produktów sportowych. Poza tym podane w nim zostaną modelowe rozwiązania dotyczące wpływu wizerunku na funkcjonowanie klubów sportowych oraz wpływ czynników zewnętrznych na ten wizerunek. Dla harmonijnego rozwoju organizacji sportowej w społeczności lokalnej konieczny jest jej pozytywny wizerunek, a wszelkie negatywne zjawiska wizerunkowe negatywnie wpływają na podstawową działalność klubu. Podstawowa hipoteza zakłada, że istnieją stałe czynniki, będące rdzeniem wizerunku klubu sportowego oraz czynniki wizerunkowe wynikające z bieżącego zarządzania wizerunkiem. Wynikiem badań jest cząstkowy model zarządzania wizerunkiem w klubie sportowym.
 
REFERENCJE (14)
1.
Black S., 2005, Public Relations, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków.
 
2.
Budzyński W., 2008, Public Relations, Zarządzanie reputacją firmy, Wydawnictwo Poltekst, Warszawa.
 
3.
Chądzyński J., 2016, Organizacje pozarządowe i ruchy miejskie, [w:] A. Nowakowska, Z. Przygodzki, A. Rzeńca (red) EkoMiasto#Społeczeństwo. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
4.
Halemba P., Kucharski M., Juchimiuk M., 2013, Marketing sportowy na przykładzie klubów profesjonalnej ligi piłki siatkowej, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, Katowice
 
5.
Hanarz J., 2007, PR organizacji sportowej, „Marketing w praktyce” nr 8
 
6.
Klisiński J., 2008, Marketing w biznesie sportowym, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom.
 
7.
Nowacka A., Nowacki R., 2006, Podstawy marketingu. Podręcznik, Difin, Warszawa.
 
8.
Osiatyński W., 2004, Rzeczpospolita Obywateli, Rosner i Wspólnicy, Warszawa.
 
9.
Rak A., 2014, Strategie kreowania wizerunku organizacji sportowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 366
 
10.
Stopczyńska K., 2015, Wykorzystanie Social Media w zarządzaniu wizerunkiem marki w sytuacji kryzysowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 875 nr 41, t. 1, 2015
 
11.
Sznajder A., 2008, Marketing sportu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 
12.
Sznajder A., 2017, Sport jako biznes z czasach globalizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
13.
 
14.
PRAWO, Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dziennik Ustaw 127, poz. 857, http://prawo. sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20101270857 (15.11.2017).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top