ARTYKUŁ ORYGINALNY
Nowe formy budowania relacji z klientem w internecie za pomocą takich narzędzi jak content marketing, real-time marketing, aplikacje mobilne, portale społecznościowe, komunikacja video
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
 
 
Data publikacji online: 24-09-2018
 
 
Data publikacji: 24-09-2018
 
 
NSZ 2018;13(3):15-27
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Komunikacja to jeden z najbardziej naturalnych procesów, który stale ewoluuje pod kątem narzędzi. Duża część procesu komunikacji w XXI wieku przebiega w Internecie, a coraz to nowsze narzędzia internetowe wymuszają wprowadzenie zmian w komunikacji zarówno między użytkownikami indywidualnymi jak i w relacjach B2C. Nowe możliwości technologiczne oraz komunikacyjne to również nowe wyzwania dla budowania lojalności z e-konsumentem. E-biznes ma w tym celu do dyspozycji wiele narzędzi, które mogą ułatwić cały proces i zarazem wyróżnić konkretną firmę na tle konkurencji. Artykuł koncentruje się na wyjaśnieniu nowoczesnych narzędzi budowania relacji i lojalności w Internecie, takich jak content marketing, real-time marketing, aplikacje mobilne, portale społecznościowe czy też komunikacja video oraz wskazaniu korzyści z ich zastosowania w praktyce.
 
REFERENCJE (16)
1.
Dobek-Ostrowska B., 2002, Podstawy komunikowania społecznego, Wyd. Astrum, Warszawa.
 
2.
Gauri D.K., Bhatnagar A., Rao R., 2008, Role of Word of Mouth in Online Store Loyalty, “Communications on the ACM”, vol. 51, no. 3.
 
3.
Kwon W.S., Lennon S.J., 2008, What induces online loyalty? Online versus offline brand images, “Journal of Business Research”, 62.
 
4.
Pacut M., Śliwińska K., 2011, Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku, Wolters Kluwers Polska, Warszawa.
 
5.
Park I., Bhatnagar A., Rao R., 2010, Assurance Seals, On-Line Customer Satisfaction, and Repurchase Intention, “International Journal of Electronic Commerce”, Vol. 14, No. 3.
 
6.
Scott D. M., 2012, Marketing i PR w czasie rzeczywistym, Wyd. Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 
7.
????????????????????????????????/, 2006, The Walker Loyalty Report for Online Retail, Executive Summary.
 
8.
Urban G.L., Amyx C., Lorenzon A., 2009, Online Trust: State of the Art, New Frontiers, and Research Potential, “Journal of Interactive Marketing”, Vol. 23, No. 2
 
9.
Chłopek J., 2016, Komunikacja wideo – jak odnieść w niej sukces? https://marketingprzykawie. pl/artykuly/komunikacja-wideo-jak-odniesc-w-niej-sukces/.
 
10.
Emarketer, 2013, The Real-Time Marketing Drumbeat Gets Louder, as Agencies, Brands Sign On, https://www.emarketer.com/Arti...- Brands-Sign-On/1009869.
 
11.
Forbes, 2015, Aplikacje mobilne zrewolucjonizują obsługę klienta?, https://www.forbes.pl/technolo... aplikacje-mobilne-zrewolucjonizuja-obsluge-klienta/ctgjc2n
 
12.
Kolowich L., 2013, Challenger Sales Model In Just 8 Minutes, www.insightsquared.com/2013/12/ the-challenger-sale-in-8-minutes/.
 
13.
Leszczyńska-Bohdan K., 2013, Lojalność klientów w mediach społecznościowych, https:// marketerplus.pl/teksty/artykuly/lojalnosc-klientow-w-mediach-spolecznosciowych/
 
14.
Marketer plus, 2016, Przyszłość e-reklamy: programmatic, aplikacje mobilne i lojalny klient, https:// marketerplus.pl/teksty/nasze-patronaty/przyszlosc-e-reklamy-programmatic-aplikacje-mobilnelojalny- klient/.
 
15.
Pająk P., 2013, Onboarding, czyli jak przekonać użytkownika do aplikacji, https://www.spidersweb. pl/2013/05/onboarding-czyli-jak-przekonac-uzytkownika-do-aplikacji.html
 
16.
Wróblewska M., Dziubdziela A., E. Waligóra-Borejza, 2013, Nowoczesna lojalność, https:// www.comarch.pl/erp/nowoczesne-zarzadzanie/numery-archiwalne/nowoczesna-lojalnosc/.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top