ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY
Współczesne mierniki działań PR w sportowych imprezach masowych
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski,, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii
 
 
Data publikacji online: 24-09-2018
 
 
Data publikacji: 24-09-2018
 
 
NSZ 2018;13(3):43-52
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem rozważań jest analiza dostępnych mierników działań PR oraz dobranie skutecznych metod pomiaru dla organizatorów masowych imprez sportowych. W artykule zastosowano analizę literatury przedmiotu, analizę danych zastanych oraz obserwację największych polskich masowych imprez sportowych, m.in. Enea Challenge Poznań. W pierwszej części artykułu skupiono się na złożonej charakterystyce wydarzeń sportowych z podkreśleniem znaczenia czynnika emocjonalnego. W drugiej części skupiono się na analizie możliwych działań public relations w eventach sportowych. W kolejnych etapach rozważania skupiono się na przygotowaniu do pomiaru działań PR poprzez szczegółowe i mierzalne opracowanie strategii komunikacyjnej. W kolejnych częściach artykułu przeanalizowano dostępne mierniki działań PR oraz metody pomiaru oraz pokazano na przykładach w jaki sposób one funkcjonują.
 
REFERENCJE (18)
1.
Bruce T., Desmarais F., 2008, Blurring the boundaries of sports public relations: National stereotypes as sport announcers’ public relations tools, „Public Relations Review”, nr 34.
 
2.
Danzey-Bussell L. A., Greenwell T. Ch., Shonk D., 2014, Managing Sport Events, Human Kinetics, Champagin
 
3.
Drożdż M., 2010, Tabloidyczna „produkcja” sensu i wartości, [w:] Kamińska-Szmaj I., Piekot T., Poprawa M., Oblicza komunikacji. Tabloidyzacja języka i kultury, Wydawnictwo Uniwersytety Wrocławskiego, Wrocław.
 
4.
Gailily Y., Limor Y., Tamir I., 2015, Sports: Faster, Higher, Stronger, and Public Relations, „Human Affairs” nr 25.
 
5.
Gołąb-Andrzejak E., 2014, Sposoby oraz narzędzia promocji podnoszące atrakcyjność imprezy biegowej, [w:] WAŚKOWSKI Z. (red.), Marketing imprez biegowych, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań
 
6.
Hopwood M., Kitchin P., Skinner J., 2010, Sport Public Relations and Communication, Butterworth-Heinemann, Oxford.
 
7.
Jafari J., 2000, The Encyclopaedia of tourism, Routledge, London.
 
8.
Kazimierczak M., 2016, Event sportowy w procesie budowania społecznej tożsamości. Ujęcie teoretyczno-analityczne, „Handel wewnętrzny”, nr 62 (6).
 
9.
L’etang J., 2006, Public relations and sport in promotional culture, „Public Relations Review”, (32).
 
10.
Mihai A.L., 2014, Classical media relations and new media relations in sport, „SEA - Practical Application of Science”, (2).
 
11.
Miotk A., 2012, Badania w public relations, Difin, Warszawa.
 
12.
Rydzak W., 2012, Informacja i komunikowanie a zaufanie i reputacja podmiotów gospodarczych – European Communication Monitor 2012 oraz Edelman Trust Barometr, [w:] Gołata K., Rydzak W., 2012, Lokalne i globalne aspekty komunikowania społecznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 
13.
Sporek T., 2007, Sponsoring sportu w warunkach globalizacji. Dylematy i wyzwania, Difin, Warszawa.
 
14.
Tworzydło D., 2008, Macierz celów wizerunkowych w procesie oceny efektów public relations, Wydawnictwo Wyższe Szkoły Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.
 
15.
Tworzydło D., 2017, Public relations praktycznie, Newsline, Rzeszów.
 
16.
Watson T., 2012, The evolution of public relations measurement and evaluation, „Public Relations Reviev”, (38).
 
17.
Bartholomew D., 2008, A new model for social and traditional media measurement, http:// metricsman/wordpress.com/2008/08/29/a-new-model-for-social-and-traditional-media-measurement (15.11,2017).
 
18.
Talik-Orłowska A., 2003, www.swiatmarketingu.pl, (21.01.2017).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top