ORIGINAL PAPER
Managing the image of the social organization on the example of the sports club
 
More details
Hide details
1
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania
 
 
Online publication date: 2018-09-24
 
 
Publication date: 2018-09-24
 
 
NSZ 2018;13(3):29-41
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The third sector is the civic sector, which consists of entities most often called NGOs, but in addition to this definition, there are also several names: social organizations, non-profit organizations, voluntary organizations, civic organizations. The purpose of this article is to show the role of image managing and the directions of sport clubs development. The article will be based on research conducted on sports fans in terms of their attitude to the clubs and the importance of their image in the decision to purchase services and sports products. In addition, model-based solutions for the influence of the image on the functioning of sports clubs and the influence of external factors on this image will be presented. For the harmonious development of a sports organization in the local community, it is necessary to have a positive image, and any negative image-related phenomena negatively affect the basic activity of the club. The basic hypothesis assumes that there are constant factors that are the core of the sports club’s image and image-related factors resulting from the current image management. The result is a partial image management model in a sports club.
 
REFERENCES (14)
1.
Black S., 2005, Public Relations, Oficyna Ekonomiczna Grupa Wolters Kluwer, Kraków.
 
2.
Budzyński W., 2008, Public Relations, Zarządzanie reputacją firmy, Wydawnictwo Poltekst, Warszawa.
 
3.
Chądzyński J., 2016, Organizacje pozarządowe i ruchy miejskie, [w:] A. Nowakowska, Z. Przygodzki, A. Rzeńca (red) EkoMiasto#Społeczeństwo. Zrównoważony, inteligentny i partycypacyjny rozwój miasta, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 
4.
Halemba P., Kucharski M., Juchimiuk M., 2013, Marketing sportowy na przykładzie klubów profesjonalnej ligi piłki siatkowej, Akademia Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, Katowice
 
5.
Hanarz J., 2007, PR organizacji sportowej, „Marketing w praktyce” nr 8
 
6.
Klisiński J., 2008, Marketing w biznesie sportowym, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom.
 
7.
Nowacka A., Nowacki R., 2006, Podstawy marketingu. Podręcznik, Difin, Warszawa.
 
8.
Osiatyński W., 2004, Rzeczpospolita Obywateli, Rosner i Wspólnicy, Warszawa.
 
9.
Rak A., 2014, Strategie kreowania wizerunku organizacji sportowej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 366
 
10.
Stopczyńska K., 2015, Wykorzystanie Social Media w zarządzaniu wizerunkiem marki w sytuacji kryzysowej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 875 nr 41, t. 1, 2015
 
11.
Sznajder A., 2008, Marketing sportu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 
12.
Sznajder A., 2017, Sport jako biznes z czasach globalizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 
13.
 
14.
PRAWO, Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, Dziennik Ustaw 127, poz. 857, http://prawo. sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20101270857 (15.11.2017).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top