ARTYKUŁ ORYGINALNY
Zarządzanie ryzykiem konfliktu zbrojnego – kazus ukraiński
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
 
Data publikacji online: 25-09-2019
 
 
Data publikacji: 25-09-2019
 
 
NSZ 2019;14(3):123-132
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Artykuł jest emanacją toczącego się procesu wzmacniania nauk społecznych przez metody implementowane z nauk mających większe związki z naukami technicznymi oraz matematycznymi. Analiza konfliktu zbrojnego (na przykładzie starć w Donbasie) oraz zarządzanie nim zostały oparte na metodzie Risk Score oraz jej ewaluacji za sprawą wprowadzenia macierzy SWOT. Wnioski z niniejszej pracy mają w zamyśle autora wzbogacać metodologię nauk o bezpieczeństwie dzięki pokazaniu użyteczności metod cenionych w katalogu narzędzi nauk o zarządzaniu.
 
REFERENCJE (8)
1.
HARĘŻLAK P., JASIŃSKA M., 2012, Zarządzanie ryzykiem – wprowadzenie do procesu, „Obronność. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej”, nr 3.
 
2.
HO D.C.K., CHENG E.W.L., FONG P.S.W., 2000, Integration of value analysis and total quality management: the way ahead in the next millennium, “Total Quality Management”, nr 2.
 
3.
HOUBEN, G., LENIE, K., VANHOOF, K., 1999, A knowledge-based SWOT-analysis system as an instrument for strategic planning in small and medium sized enterprises, “Decision support systems”, nr 26(2).
 
4.
PN-ISO 31000:2012 – Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne.
 
5.
WRÓBLEWSKI D. (red.), 2015, Zarządzanie ryzykiem – Przegląd wybranych metodyk, Narodowe Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Józefów.
 
6.
ZASKÓRSKI P., 2015, Ewaluacja projektów, WSIiZ, Warszawa.
 
7.
ENCYKLOPEDIA ZARZĄDZANIA GOVERNICA, 2018, https://www.governica.com/Dom_... (25.11.2018).
 
8.
STEMPNIEWSKI T., 2018, Konflikt zbrojny Rosji z Ukrainą i negocjacje pokojowe w Mińsku, http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/... (27.11.2018).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top