ORIGINAL PAPER
Armed conflict risk management – Ukraine casus
 
More details
Hide details
1
Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Bezpieczeństwa, Logistyki i Zarządzania
 
 
Online publication date: 2019-09-25
 
 
Publication date: 2019-09-25
 
 
NSZ 2019;14(3):123-132
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
The article is an expression of the ongoing process of curing the social sciences with methods implemented from sciences that have links with technical and mathematical sciences. The management and analysis of the risk of armed conflict with the example of clashes in the Donbas was based on the Risk Score method and its evaluation by introducing the SWOT matrix. The conclusions, which will be the result of the work, are intended by the author to enrich the methodology of security studies by showing the usefulness of methods known from of management studies tools.
 
REFERENCES (8)
1.
HARĘŻLAK P., JASIŃSKA M., 2012, Zarządzanie ryzykiem – wprowadzenie do procesu, „Obronność. Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Obrony Narodowej”, nr 3.
 
2.
HO D.C.K., CHENG E.W.L., FONG P.S.W., 2000, Integration of value analysis and total quality management: the way ahead in the next millennium, “Total Quality Management”, nr 2.
 
3.
HOUBEN, G., LENIE, K., VANHOOF, K., 1999, A knowledge-based SWOT-analysis system as an instrument for strategic planning in small and medium sized enterprises, “Decision support systems”, nr 26(2).
 
4.
PN-ISO 31000:2012 – Zarządzanie ryzykiem. Zasady i wytyczne.
 
5.
WRÓBLEWSKI D. (red.), 2015, Zarządzanie ryzykiem – Przegląd wybranych metodyk, Narodowe Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego, Józefów.
 
6.
ZASKÓRSKI P., 2015, Ewaluacja projektów, WSIiZ, Warszawa.
 
7.
ENCYKLOPEDIA ZARZĄDZANIA GOVERNICA, 2018, https://www.governica.com/Dom_... (25.11.2018).
 
8.
STEMPNIEWSKI T., 2018, Konflikt zbrojny Rosji z Ukrainą i negocjacje pokojowe w Mińsku, http://www.ce.uw.edu.pl/pliki/... (27.11.2018).
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top