ARTYKUŁ ORYGINALNY
Zagrożenia i zapewnianie bezpieczeństwa informacyjnego w systemach zarządzania kryzysowego
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Military University of Technology, Faculty of Security, Logistics and Management
 
 
Data publikacji online: 25-09-2019
 
 
Data publikacji: 25-09-2019
 
 
NSZ 2019;14(3):113-122
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Ustawiczny rozwój techniczno-technologiczny umożliwił opracowanie narzędzi informatycznych, których wykorzystanie może pozytywnie wpływać na działania podejmowane przez decydentów. Jednakże, chcąc z nich prawidłowo korzystać, oprócz dokładnego zapoznania się z ich możliwościami, konieczne jest opracowanie i rozwijanie schematów operacyjnych, np. zarządzania ludźmi, z uwzględnieniem wykorzystania narzędzi informatycznych opisanych w artykule. W trakcie tworzenia odpowiednich rozwiązań należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość zabezpieczenia informacji i danych, na których wykonywane są operacje. Będzie to szczególnie ważne w sytuacji kryzysowej, takiej jak np. powódź, gdy odpowiednio skoordynowane działania pozwolą na skuteczniejsze działania ratownicze. Może się to przełożyć na obniżenie strat materialnych i ludzkich. Należy jednak pamiętać, że narzędzia informatyczne powinny zawsze odgrywać rolę pomocniczą, a wszystkie decyzje muszą być podejmowane po ich uprzedniej ocenie przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
 
REFERENCJE (14)
1.
ACT WATER LAW, 2019, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.... (15.07.2019).
 
2.
AGUILAR-SAVÉN R.S., 2004, Business process modelling: Review and framework, “International Journal of Production Economics”, Vol. 90, Issue 2, No. 28.
 
3.
BEING GURU, 2019, https://www.beingguru.com/2019... (15.07.2019).
 
4.
BITCOINWIKI, 2019, https://en.bitcoinwiki.org/wik... (15.07.2019).
 
5.
DHILLION V., Metcalf D., Hooper M., 2018, Blockchain technology applications, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 
6.
GAWIN B., MARCINKOWSKI B., 2013, Symulacja procesów biznesowych. Standardy BPMS i BPMN w praktyce, Helion, Gliwice.
 
7.
GROCKI R., 2020, Zarządzanie kryzysowe dobre praktyki. Wydanie 2, Difin, Warsaw.
 
8.
LIDERMAN K., 2017, Bezpieczeństwo informacyjne. Nowe wyzwania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsaw.
 
9.
MOUGAYAR W., 2019, The Business Blockchain: Promise, Practice, and Application of the Next Internet Technology, Helion, Gliwice.
 
10.
POWODZ, 2019, http://powodz.gov.pl/pl/defini... (15.07.2019).
 
11.
RYSZ S.J., 2017, Ostrzeganie, alarmowanie, powiadamianie ratunkowe, Difin, Warsaw.
 
12.
SIMPSON R.C., 2004, https://ntrs.nasa.gov/archive/... (17.07.2019).
 
13.
ZIGNUTS TECHNOLAB, 2019, https://www.zignuts.com/blogs/... (15.07.2019).
 
14.
ŻELIŃSKI J., 2017, Analiza biznesowa. Praktyczne modelowanie organizacji, Helion, Gliwice.
 
eISSN:2719-860X
ISSN:1896-9380
Journals System - logo
Scroll to top